TESTY MBTI

MBTI LogoJesteśmy licencjonowanymi trenerami, posiadającymi kompetencje i uprawnienia do korzystania z kwestionariusza badań osobowości MBTI? (Myers-Briggs Type Indicator). Wskaźnik MBTI? powstał na bazie koncepcji i badań C.G. Junga, który zakładał, iż ludzie różnią się naturalnie wykorzystywanymi preferencjami.

Wypełniając arkusz testu MBTI? należy ocenić swoje postępowanie i wybrać odpowiedź najtrafniej opisująca Twoje zachowanie. Na tej podstawie zostaną określone 4 wymiary. I tak pierwszy z nich, mówi o tym czy gromadzisz energię z zewnątrz poprzez interakcję z innymi, czy też masz upodobania gromadzić energię z wewnętrznego świata refleksji, uczuć i przemyśleń. Wymiar drugi dotyczy tego jak zbierasz informacje – na przykład poprzez poznanie za pomocą zmysłów, koncentrując się na tym co namacalne czy też polegając na własnej intuicji, doświadczeniu i kreatywności szukając powiązania między faktami. Trzeci wymiar określa, czy w przypadku podejmowania decyzji większą uwagę skupiasz na osądach i logice, odseparowując swoje emocje, czy to właśnie one mają decydującą rolę. Ostatni, czwarty wymiar dostarcza wiedzy o sposobie podejmowania decyzji i preferowanym stylu działania. Czy jest ono skrupulatnie zaplanowane (życie w oparciu o harmonogramy) czy może dostosowane jest do sytuacji i bywa bardzo spontaniczne?

Test zawiera 72 pytania i służy do diagnozowania jednakowo wartościowych 16 typów osobowości. Wynik testu jest kombinacją 4 liter, które pokazują Twój indywidualny typ.

Typy MBTI

Narzędzie to pomaga w zrozumieniu swojego indywidualnego stylu funkcjonowania, poznania własnych możliwości i pomaga zidentyfikować obszary, w których można się rozwinąć. Odkrywa sposoby budowania relacji z innymi, przez co zwiększa pewność siebie i ułatwia współpracę z ludźmi.

Z kwestionariusza MBTI? korzysta coraz więcej korporacji, firm konsultingowych, szkół biznesu, a także organizacji rządowych. Jest to najczęściej używany kwestionariusz osobowości na świecie, przetłumaczony na 21 języków. Szacuje się, że rocznie wypełnia go 3,5 miliona osób. Stosowany jest w szkoleniach kadr zarządzających, managerów oraz przy tworzeniu zespołów pracowniczych.

Z punktu widzenia liderów znajomość typów osobowości członków zespołu pozwala przewidzieć ich zachowania, aktywność w pracy zespołowej czy sposób reakcji na stres. Model MBTI? mówi o tym, co ludzi motywuje, jak będą rozwiązywać konflikty oraz jaki feedback będzie dla nich najcelniejszy.

DOŁĄCZ DO NAS

2,939FANÓWPOLUB NAS

PLATFORMA GRYWALIZACYJNA

Funifier Studio
Akademia Rozwoju
Akademia Rozwoju
Feel The Flow

SYSTEM DLA DZIAŁU HR

Elevato software

POLECANE SZKOLENIA

Brak szkoleń spełniających podane kryteria.

Przejdź do kalendarza szkoleń lub wprowadź inne słowa kluczowe.