POSZERZANIE PERSPEKTYW. REFLEKSJA. ZMIANA.

Używamy około 4 metafor w komunikacji na minutę. Metafora przenosi złożoną koncepcję w jednym słowie lub wyrażeniu. Karty graficzne, wizualne/ metafor odwracają ten proces – zaczynamy od obrazu – metafory i używamy ich do odkrywania wszystkich ukrytych myśli jakie mamy wokół pomysłu, czy problemu.

Karty coachingowe są niesamowitym narzędziem, umożliwiającym osobisty wgląd i połączenie oraz dialog grupowy. Karty wykorzystujemy zarówno podczas indywidualnych sesji coachingowych, jak i podczas naszych szkoleń i warsztatów. Umożliwiają:

  • Zwiększenie samoświadomości – pobudzają wyobraźnię, skłaniają do refleksji.
  • Poszerzają perspektywy widzenia tych samych spraw w nowy sposób. Rozwijają zdolność do zmiany.
  • Skoncentrowanie na rozwiązaniach – tworzenie kreatywnych rozwiązań do napotykanych wyzwań.
  • Poznawanie własnych wartości, wartości innych osób, znajdowania wartości zespołu / organizacji – odkrywanie, tego co naprawdę jest ważne.
  • Dotarcie do emocji – zastanowienia się i odkrycia tego, co naprawdę myślę lub czuję na dany temat.
  • Odkrywanie niewykorzystanego potencjału indywidualnego i grupowego.

PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA KART COACHINGOWYCH:

1. Integracja dwóch zespołów

Krótki opis facylitatora: Połączenie dwóch zespołów po restrukturyzacji. 23 uczestników, branża finansowa.

2. Wizja i strategia zespołu

Krótki opis facylitatora: Zespół obsługi klienta, 2 dniowy teambuilding. Część zespołu znała się już, część była stosunkowo nowa. Wyzwaniem była integracja zespołu i zaplanowanie strategii działania w nadchodzącym roku.

3. Tworzenie wartości firmy

Krótki opis facylitatora: Opracowanie wartości firmy, które są aktualne i istotne. Wybór pracowników z różnych działów, organizacja wytypowanych członków zespołu na 1 dzień w celu sformułowania wartości firmy.

4. Osiąganie celów sprzedażowych

Krótki opis facylitatora: Jednodniowy warsztat. Analiza czynników, które uniemożliwiają osiągnięcie celów sprzedażowych i tego co wspiera ich osiąganie.  Ustalenie na ile i w jaki sposób rutyna przejawia się w aktualnej pracy?

KARTY WARTOŚCI

KARTY ARCHETYPY MARKI

KARTY MINDSONAR

KARTY POINTS OF YOU

wartości. karty coachingowe
archetypy marki
MINDSONAR
POINTS OF YOU
karty wartości
karty archetypów. budowanie marki
MINDSONAR
Karty coachingowe. Karty Points of You
karty coachingowe. karty wartości
karty coachingowe. Karty archetypy marki
Test Mindsonar
Karty coachingowe Points of You