Me In Business

MIB, albo inaczej Me In Business, to nasz autorski program rozwoju kompetencji indywidualnych oraz umiejętności pracy w grupie.

System dla HR

MIB podzielony jest na 5 etapów realizowanych w formie testów oraz interaktywnych, jedno/dwudniowych warsztatów, podczas których wykorzystujemy gry szkoleniowe. W programie uczestnicy otrzymują również wsparcie w formie materiałów follow-up.

PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW – praca online pomiędzy warsztatami nad konkretnym zagadnieniem.

ETAP 1 – Przeprowadzenie testów Insights Discovery TM dla Uczestników warsztatów.

ETAP 2 – Warsztat INSIGHTS. Klucz do Efektywności Indywidualnej.

ETAP 3 – Skuteczność i efektywność w działaniu.

ETAP 4 – Automotywacja w zmianach. Co zrobić, żeby chciało się chcieć?.

ETAP 5 – Podsumowanie umiejętności. Metody twórczej współpracy.

FOLLOW-UP – krótkie podsumowania kluczowych reguł/zasad przekazywane uczestnikom w formie wiadomości e-mail.

CELE PROJEKTU

 • Zdiagnozowanie luk kompetencyjnych oraz silnych stron i wykorzystanie ich w budowaniu skutecznego sposobu działania.
 • Zainspirowanie do zrozumienia podstawowych strategii własnych zachowań.
 • Poznanie czym jest świadomość siebie, jakie ma znaczenie dla rozwoju i efektywności osobistej.
 • Rozwój własnego potencjału: kontrolowanie własnych emocji, zdolność motywacji i wytrwałości w dążeniu do celu.
 • Wyposażenie Uczestników w narzędzia służące zarówno do zmiany zachowania, jak również przekonań i wartości, które wywierają silny wpływ na myśli, stan emocjonalny i działanie.
 • Rozwój kompetencji w zakresie budowania codziennych relacji z Klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
 • Zdefiniowanie wąskich gardeł w komunikacji zespołowej i sposobów ich pokonywania.
 • Wyposażenie w narzędzia pomagające ustalać hierarchię priorytetów i zdarzeń   z nimi związanych oraz podejmować decyzję.
 • Wsparcie w budowaniu postawy proaktywnej w działaniu i zwiększeniu strefy wpływu. Zrozumienie pojęcie ?skuteczność w działaniu?.
 • Rozwinięcie umiejętności z zakresu twórczej współpracy.
 • Zwiększenie kompetencji w zakresie pokonywania konfliktów.

BENEFICJENCI I GRUPA

BENEFICJENCI PROJEKTU

Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników dowolnej branży, na różnych stanowiskach i poziomach zaszeregowania.

WIELKOŚĆ GRUPY

Z uwagi na warsztatowy charakter projektu oraz wykorzystywane podczas sesji projektowych gry szkoleniowe, jedna grupa może składać się maksymalnie z 14 osób.

METODY REALIZACJI PROJEKTU

W trakcie realizacji projektu wykorzystujemy szereg technik i narzędzi:

 • Dyskusje moderowane,
 • Analiza studium przypadków (case study),
 • Gry szkoleniowe,
 • Ćwiczenia ze scenariuszem,
 • Filmy szkoleniowe,
 • Prezentacje zespołowe,
 • Mini wykłady,
 • Ćwiczenia indywidualne i w grupie,
 • Odgrywanie ról (scenki),
 • Autorefleksje,
 • Feedback,
 • Burze mózgów,
 • Coaching.

PRZEBIEG PROJEKTU

Realizacja projektu składa się z następujących bloków:

 • Test Insights TM, jako wprowadzenie do wiedzy i zrozumienia własnego stylu komunikowania, zbierania i przetwarzania informacji, budowania relacji i sposobu uczenia się.
 • Warsztaty 1 ? 2 dniowe, realizowane co 1 ? 1,5 miesiąca, jako forma nabywania, rozwijania konkretnych kompetencji i uczenia się stosowania różnych narzędzi wspierających.
 • Follow-up, jako utrwalenie wiedzy, umiejętności i postaw.

Projekt rozwoju kompetencji

PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW PRZED KAŻDYM WARSZTATEM

 • W formie mailowej – Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały wprowadzające do szkolenia tak, aby podczas szkolenia skrócić czas wprowadzania teorii i zintensyfikować praktyczne działania poprzez interaktywne metody szkoleniowe.
 • W formie e-Learningu – przed każdą sesją warsztatową Uczestnicy przygotowują się realizując konkretną zawartość merytoryczną w formie warsztatów on-line (sesje z wykorzystaniem platformy e-Learning).

PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW

Wykorzystanie platformy e-learningowej do przygotowania Uczestników do kolejnych modułów szkoleniowych (warsztatów) w interaktywnej formie. e-Learning pozwala na utrwalanie wiedzy i stały dostęp do materiałów.

Ilość: 2 programy szkoleniowe. Uczestnik otrzymuje dostęp do dwóch programów szkoleniowych na czas realizacji projektu.

Każdy z programów składa się z następujących etapów:

 • Self-assessment ? ocena początkowego poziomu wiedzy z wykorzystaniem quizu powiązanego z danym programem szkoleniowym.
 • Nauka ? realizacja kompleksowego programu szkoleniowego składającego się z kilku 30-40 minutowych sesji, akcji do wykonania oraz materiałów podsumowujących kluczowe zagadnienia.
 • Podsumowanie ? krótki dokument podsumowujący kluczowe elementy szkolenia, do którego uczestnik może sięgnąć w dowolnym momencie.

ETAP 1: WYKONANIE TESTÓW INSIGHTS DISCOVERY PRZEZ UCZESTNIKÓW

Realizowany w formie on-line. Czas trwania ok 30 minut. Uczestnik otrzymuje link i login do swojego testu.

Naczelnym celem testu Insights Discovery, jest poznanie, zrozumienie i akceptacja zachowań swoich jak i innych ludzi. Opisowy wynik testu pozwala zmodyfikować własne zachowania na zdecydowanie bardziej efektywne, pokazuje jak zrozumieć samego siebie, wskazuje na istotne różnice między sobą, a innymi ludźmi. Dodatkowo daje wiedzę o słabych i mocnych stronach, jak i wskazuje ścieżki rozwoju osobistego.

Test Insights Discovery© jest metodą samoopisową i polega na udzieleniu odpowiedzi na 25 pytań. Na tej podstawie tworzony jest profil indywidualnego stylu funkcjonowania, który opisuje respondenta w kontekście m.in.: pracy zespołowej, słabych i silnych stron, komunikacji, kontaktów z innymi ludźmi, sposobów podejmowania decyzji, aspektów własnego wizerunku, rozwoju osobistego, skutecznej sprzedaży czy zarządzania (metody zarządzania, idealne otoczenie, preferowany styl zarządzania, metody motywacji).

Koło 72 typów Insights Discovery

Narzędzie Insights Discovery© służy do rozwoju indywidualnego, a także pogłębienia wiedzy na temat samego siebie i działań w środowisku pracy, tak aby zwiększyć efektywność na gruncie zawodowym jak i prywatnym.

Insights Discovery© dostarcza wiedzy na temat kluczowych aspektów funkcjonowania Twoich podwładnych, tworzenia zespołów, oraz bezpiecznego zarządzania ludźmi i relacjami. Z punktu widzenia menadżerów tworzących zespół, bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na istotę relacji. Niezbędna do tego jest znajomość samego siebie jak i zrozumienie innych ludzi.

ETAP 2: INSIGHTS. KLUCZ DO EFEKTYWNOŚCI INDYWIDUALNEJ. WARSZTAT 1-dniowy.

Rozwój relacji interpersonalnych, zrozumienie zasad rządzących skuteczną komunikacją i umiejętność lepszego oddziaływania na innych odgrywają coraz większą rolę zarówno w naszym życiu zawodowym jak i osobistym.

Każdy człowiek ma swój własny, indywidualny styl:

 • Zachowania
 • Komunikowania się z innymi
 • Podejmowania decyzji
 • Motywacji

Odkrycie tych mechanizmów i preferencji pozwala wpływać na zachowania innych osób, poprawiać efektywność relacji i komunikacji międzyludzkiej.

Na czym polega tajemnica sukcesu ludzi, którzy potrafią efektywnie oddziaływać na innych?

Czy istnieje jakiś ?tajemny? zestaw umiejętności i zachowań, które powodują, że potrafią oni współpracować praktycznie z każdą osobą?

Niewątpliwe eksperci od relacji interpersonalnych posiadają ogromne doświadczenie i umiejętności. Ale przede wszystkim, i to jest najważniejsze, opanowali oni wiedzę na temat indywidualnych typów psychologicznych i wykorzystują tę wiedzę w:

 • Budowaniu trwałych i długoletnich relacji z klientami /zewn. i wewn./
 • Sprzedaży i negocjacjach.
 • Zarządzaniu i przywództwie.
 • Komunikowaniu się z innymi.
 • Motywowaniu siebie i innych.

Jednak niewiele osób posiada wiedzę na temat różnic w zachowaniach międzyludzkich, a jeszcze mniej umiejętność efektywnego wykorzystania tej wiedzy w praktyce!

UDZIAŁ W WARSZTACIE POZWOLI ROZWINĄĆ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Tworzenia efektywnych strategii postępowania i komunikowania się z innymi ludźmi.
 • Rozpoznawania pułapek percepcyjnych, które potrafią zrujnować każda relację i każdy kontakt z klientem czy pracownikiem.
 • Nie dopuszczania do powstawania barier i problemów w komunikacji, a jeśli już do nich dojdzie, nauczycie się je rozwiązywać.
 • Rozpoznawania własnego, indywidualnego stylu funkcjonowania i zarządzania innymi.
 • Diagnozowania w swoim otoczeniu osoby o odmiennych modelach motywacji.
 • Rozpoznawania swojego indywidualnych preferencji w obszarze zarządzania czasem. Dowiecie się, jakie wartości wnosicie do zespołu. Odkryjecie swoje strategie podejmowania decyzji. Identyfikowania sposobów podejmowania decyzji u innych osób.
 • Budowania strategii przekonywania innych osób w zależności od ich wewnętrznych motywatorów.
 • Rozpoznawania w jaki sposób różni ludzie lubią odbierać informacje i jak dopasować swój przekaz, żeby był dla nich najbardziej zrozumiały i najbardziej interesujący.
 • Rozpoznania swoich mocnych stron i ewentualne słabych stron w sposobie funkcjonowania i komunikowania się z innymi.
 • Wykorzystywania strategii budowania relacji biznesowych.
 • Rozpoznawania swojego antagonistycznego stylu funkcjonowania i nauczycie się z nim postępować podnosząc efektywność tej relacji.

PROGRAM WARSZTATU

PERCEPCJA

 • Strategie rozwoju umiejętności.
 • Pułapki percepcyjne.
 • Jak percepcja wpływa na nasze interakcje.
 • Zmiana paradygmatu.
 • Typy zadaniowe i typy relacyjne.

ZROZUMIEĆ SIEBIE

 • Jaki jest mój indywidualny styl osobowości?
 • Mój styl funkcjonowania.
 • Moje mocne i słabe strony.
 • Mój indywidualny styl komunikacji.
 • Konsekwencje moich zachowań.
 • Jak mogę być postrzegany przez innych?

ZROZUMIEĆ INNYCH

 • Cztery style funkcjonowania.
 • Mocne i słabe strony czterech typów osobowości.
 • Cztery style komunikacji.
 • Introwertyzm i ekstrawertyzm.
 • Myślenie i uczucia.
 • Docenianie różnic.
 • Wskazówki płynące ze sposobu komunikacji werbalnej.
 • Wskazówki płynące z interakcji.
 • Wskazówki płynące z otoczenia.
 • BEKTOP ? indywidualny system motywacji wewnętrznej.

ADAPTACJA ZACHOWAŃ

 • Indentyfikacja stylu rozmówcy.
 • Dopasowanie na poziomie komunikacji niewerbalnej.
 • Dopasowanie na poziomie komunikacji werbalnej.

INTERAKCJE

 • Budowanie relacji jako model efektywnej komunikacji.
 • Strategie dla czterech typów socjalnych.
 • Twój typ antagonistyczny.
 • Relacje ze współpracownikami i klientami.

ETAP 3: SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ W DZIAŁANIU. WARSZTAT 2-dniowy.

Sesja dotyczy rozwoju osobistego i przywództwa i przeznaczona jest dla każdego, kto chce się dowiedzieć, jak zastosować moc efektywności dla zwiększenia sukcesu w życiu biznesowym i osobistym oraz chce poczuć satysfakcję z tego, co osiąga każdego dnia.

Uczestnicy zdobędą praktyczne doświadczenie poprzez zastosowanie w praktyce ponadczasowych zasad, które pomagają zwiększyć wydajność, poprawić komunikację, wzmacniają relacje, zwiększają wpływ i pozwalają skupić się na priorytetach.

UDZIAŁ W WARSZTACIE POZWOLI ROZWINĄĆ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Podejmowania decyzji, zmiany, twórczej współpracy, samorozwoju, które mają zastosowanie we własnej pracy.
 • Twórczego współpracowania w zespole.
 • Zrozumienia pojęcia „skuteczności w działaniu”.
 • Ułatwiające poznanie i zrozumienie siebie. Pro-aktywności, czyli wolności wyboru.
 • Wybierania właściwych dróg. Zarządzania sobą w czasie.
 • Słuchania empatycznego.

PROGRAM WARSZTATU

JAK KSZTAŁTUJEMY OSOBOWOŚĆ? GDZIE KSZTAŁTUJEMY CHARAKTER? CZY KAŻDY JEST INNY? CO Z TEGO WYNIKA? PARADYGMAT. JAK GO ZMIENIAĆ?

SPOSÓB POSTRZEGANIA RZECZYWISTOŚCI – WPŁYW NA NASZE MYŚLENIE I ZACHOWANIE. ZASADY – PONADCZASOWE, UNIWERSALNE, OCZYWISTE.

 • Zdefiniowanie „skuteczności”.
 • Czym jest, co oznacza, na co wpływa?
 • Wzajemne powiązania pomiędzy nawykami. Jak zatem działać efektywnie i skutecznie w pracy?

CO DLA MNIE OZNACZA ZWYCIĘSTWO INDYWIDUALNE:

 • Wyjaśnienie pojęcia proaktywność. Jak nasze myśli kształtują nasze działania?
 • Co znajduje się między bodźcem a reakcją?
 • Na co w życiu prywatnym i zawodowym mamy wpływ? Krąg zainteresowania i krąg wpływu.

UKIERUNKOWANIE NA CELE I OCZEKIWANIA:

 • Co znaczy zaczynać z wizją końca? Przywództwo osobiste = określanie celów + stawianie zadań.
 • Misja osobista. Identyfikacja ról i celów. Skąd pochodzą nasze cele i jaki mają charakter? Jak prawidłowo definiować i ustalać cele? Kryteria poprawnie zdefiniowanego celu. Sposoby wyznaczania celów i planowania zadań, w oparciu o priorytety własne.

JAK KONCENTROWAĆ SIĘ NA RZECZACH NAJWAŻNIEJSZYCH?

 • Zarządzanie sobą w czasie. Co to oznacza?
 • Wspólny mianownik sukcesu – robienie rzeczy we właściwej kolejności. Matryca zarządzania czasem. Wybrane metody i techniki. Najlepsze praktyki.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRACY KAŻDEGO CZŁOWIEKA, DLACZEGO JEST TAK ISTOTNA I JAK WPŁYWAĆ NA JEJ POZIOM?

 • Rozpoznanie własnych mocnych i słabych stron oraz wykorzystanie ich w budowaniu skutecznego sposobu działania
 • Czym są nasze emocje? Kiedy nas wspierają, a kiedy osłabiają? Powody i sposoby wpływania na zmianę swoich emocji.

CO DLA MNIE OZNACZA ZWYCIĘSTWO ZESPOŁOWE?

 • Stosunki międzyludzkie – ja – inni.
 • Stosowane strategie: przegrana – wygrana, wygrana – przegrana, przegrana – przegrana, wygrana – wygrana, albo nie robimy interesów.

ZASADY KOMUNIKACJI EMPATYCZNEJ. Komunikacja, a postrzeganie. Jak podczas słuchania angażować cierpliwość i pragnienie zrozumienia?

ZASADY TWÓRCZEJ KOMUNIKACJI: Jak tworzyć warunki, aby energia „na wyjściu” była większa niż suma energia „na wejściu”?. Docenianie różnic. Tworzenie synergii. Jak podczas słuchania angażować cierpliwość i pragnienie zrozumienia drugiej strony?

PODSUMOWANIE WARSZTATU. Opracowanie planu zastosowania skutecznego działania kierownika w miejscu pracy. Wnioski, rozwiązania, terminy.

Na zakończenie warsztatu Uczestnicy wypracują – na podstawie przyswojonego materiału oraz przedstawionej metodologii – swój indywidualny plan rozwoju nawyków kierownika. Będzie to swoista „mapa drogowa” budowania lub wzmacniania pozycji kierownika w zespole, firmie oraz poza nią.

 • Co zacznę robić?
 • Co przestanę robić?
 • Co będę robić dalej/lepiej?

ETAP 4: AUTOMOTYWACJA W ZMIANACH. CO ZROBIĆ, ŻEBY CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ ? WARSZTAT 2-dniowy.

„Sukces polega na tym, że zdobywa się to co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to co się ma.” – Elbert Hubbard 

Umiejętność motywowania siebie samego jest jedną z najbardziej pożądanych umiejętności zarówno przez każdego z nas, jak i przez naszych przełożonych. Takie osoby lepiej funkcjonują w dynamicznym środowisku, łatwiej adaptują się do zmiennych zadań.

Podczas warsztatu pokażemy, że motywacja to nie jest jednorazowe działanie, ale ciągły proces – eliminacja nieefektywnych schematów myślenia, czy działania.Skupimy się na budowaniu własnego wizerunku, rozwoju, a także na doskonaleniu zdolności interpersonalnych przydatnych w życiu codziennym, takich jak inteligencja emocjonalna, asertywność i poczucie własnej wartości.

UDZIAŁ W WARSZTACIE POZWOLI ROZWINĄĆ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Rozumienia mechanizmów zmian zachodzących w życiu
 • Przygotowania siebie do procesu zmian
 • Definiowania swoich mocnych stron i osobistego potencjału
 • Zwiększania własnej skuteczności, przy zmniejszeniu kosztów osobistych
 • Sterowania osobistymi motywatorami

PROGRAM WARSZTATU

PROCES ZMIAN – JAK DZIAŁASZ W PROCESIE ZMIANY I CO CIĘ MOTYWUJE?

 • Zmiana – szansa czy konieczność? Jakie korzyści niesie zmiana?
 • Jak radzisz sobie z sytuacją zmiany? – autodiagnoza nastawienia i gotowości do zmiany.
 • Etapy reakcji na zmianę (wyparcie, opór, testowanie, adaptacja) – zachowania ludzi w procesie zmian i możliwe konsekwencje dla motywacji wskutek występujących zmian. Wypracowanie optymalnych metod postępowania wobec osób prezentujących jedną z czterech postaw wobec zmiany.

PSYCHOLOGIA MOTYWACJI I AUTOMOTYWACJI – CO TAK NAPRAWDĘ POPYCHA LUDZI DO DZIAŁANIA?

 • Czym jest motywacja? Do czego potrzebujesz motywacji?
 • Czynniki motywacyjne.
 • Mechanizmy rządzące procesem motywacji i automotywacji.
 • Hierarchia potrzeb – poziomy Diltsa. Podejście do motywacji od strony procesu.

STEROWANIE MOTYWACJĄ WŁASNĄ – MÓJ POTENCJAŁ:

 • Diagnoza i ranking osobistych motywatorów i demotywatorów. Poznanie osobistych wzorców motywacyjnych, czyli „co jest twoja marchewką i kijem”?
 • Psychologia osiągnięć. Elementy decydujące o sukcesie  w pracy z ludźmi:
  • Emocje – Co to są emocje? Znajomość własnych emocji. Umiejętność kierowania emocjami. Rozpoznawanie emocji u innych.
  • Przekonania i nastawienie. Rola przekonań w psychologii osiągnięć. Przekonania powstrzymujące i mobilizujące do działania.
  • Umiejętności, wiedza i nawyki.
  • Proaktywność i reaktywność.
  • Mechanizm „słodkiej cytryny” – proces dochodzenia do swoich wartości. Co jest dla mnie ważne – lista moich wartości.
 • Diagnoza posiadanych kompetencji – analiza SWOT (silne i słabe strony, szanse i zagrożenia). Wykorzystanie możliwości płynących z wiedzy o własnych mocnych i słabych stronach. Kierowanie własnym rozwojem.
 • Typ osobowości a preferencje w komunikacji, planowaniu, wyborze zadań, przyjmowaniu ról w zespole, motywowaniu, podejmowaniu decyzji. Talenty i słabości każdego z typów osobowości.

NARZĘDZIA W MOTYWACJI I AUTOMOTYWACJI – 101 SPOSOBÓW NA TO, ŻEBY SIĘ CHCIAŁO CHCIEĆ

 • Techniki automotywacyjne (stosowanie nagród, przełamywanie rutyny).
 • Planowanie i świadomość własnego miejsca w pracy.
 • Myślenie ukierunkowane na cel:
  • Rama rezultatu – narzędzie coachingowe do wzbudzania automotywacji – zasady wyznaczania motywujących celów.
  • Jak stawiać sobie cele i podejmować decyzję?
  • Wyznaczanie osobistych celów i monitorowanie postępów.
  • Metodyki definiowania celów.
  • Wywoływanie i wzmacnianie stanów koniecznych do działania i realizacji celów.
 • Nawyki skutecznego działania.
 • Jak utrzymywać motywację w czasie?
  • Technika pasji w życiu.
  • Technika listu pożegnalnego.
  • Techniki wyobrażeniowe.
  • Techniki behawioralne.
  • Motywacja poprzez konkurencję.
  • Motywacja poprzez strach.
  • Motywacja poprzez nagrodę.

Podsumowanie 

 • Stworzenie planu wprowadzenia zdobytej wiedzy i umiejętności w życie.
 • Plan tworzony na podstawie indywidualnej Karty Rozwoju oraz wyników autodiagnoz.
 • Podsumowanie i usystematyzowanie poznanego materiału.

ETAP 5 - PODSUMOWANIE UMIEJĘTNOŚCI. METODY TWÓRCZEJ WSPÓŁPRACY. WARSZTAT 1-dniowy.

Warsztat stanowi podsumowanie Projektu rozwoju kompetencji pracownika i obejmuje swoim zakresem omówienie materiału i kompetencji rozwijanych podczas projektu.

UDZIAŁ W WARSZTACIE POZWOLI ROZWINĄĆ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Rozumienia mechanizmów zespołowych i roli zespołu oraz poszczególnych osób w sukcesie organizacji.
 • Odkrywania potencjału leżącego w każdym członku zespołu.
 • Rozwiązywania konfliktów
 • Jasnego komunikowania się w zespole ? jak mówić, aby byś usłyszanym, jak delegować, aby zadanie było wykonane.

PROGRAM WARSZTATU

NIE ?GRUPA?, ALE ?ZESPÓŁ?!

 • Jak z grupy stworzyć zespół? ? zasady skutecznego działania w zespole.
 • Funkcjonowanie jednostki w zespole oraz mechanizmy funkcjonowania ludzi w grupie.
 • Efekt synergii i syndrom ?Apollo?. Metody osiągania synergii w zespole.
 • Perfekcjonista, człowiek kontaktów a może sędzia ? kim jesteś? ? role w zespole.

KOMUNIKACJA I RELACJE. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

 • Komunikacja, jako podstawa budowania relacji.
 • Konflikt, jego źródła, przyczyny i sygnały.
 • Mity zasady konfliktowości.
 • Rodzaje konfliktów w organizacji. Przebieg konfliktu.
 • Radzenie sobie z konfliktem.
 • Konflikt jest twórczy!

ODKRYWANIE POTENCJAŁU ZESPOŁU

 • Metody odkrywania własnego potencjału i potencjału zespołu.
 • Kiedy nie ma?., pomysłów nigdy nie brakuje ? umiejętność pracy na własnych zasobach.
 • Wpływ własnych nawyków na współpracę w zespole i działanie współpracowników
 • Zadania zespołowe ? rola lidera i członka zespołu.
 • Motywowanie zespołu.

ORGANIZACJA PRACY W ZESPOLE

 • Ustalanie priorytetów i podział zadań.
 • Rozwój zespołu.
 • Zasady pracy w zespole.

FOLLOW-UP

Follow-up przygotowany jest w formie wiadomości e-mail przesyłanych do uczestników projektu raz w tygodniu, do końca realizacji projektu i 3 m-ce po jego zakończeniu:

 • 5 sekundówki ? jedno, dwuzdaniowe wnioski, reguły i złote myśli dotyczące zagadnień poruszanych podczas wykładu, warsztatów.
 • Materiały z teorią ? opisane w formie teorii, zasady, techniki, narzędzia omawiane podczas wykładu i warsztatów wraz z przykładową zawartością komunikatów.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE I REJESTRACJA UCZESTNKÓW

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w Projekcie rozwoju kompetencji lub chcesz poznać szczegóły  prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 519 734 643 lub +48 503 185 465 lub przez FORMULARZ KONTAKTOWY (w temacie prosimy dopisać PROJEKT ROZWOJU KOMPETENCJI).

DOŁĄCZ DO NAS

2,975FANÓWPOLUB NAS

PLATFORMA GRYWALIZACYJNA

Funifier Studio

AKADEMIA BIZNESU

Akademia Biznesu

AKADEMIA ROZWOJU

Akademia Rozwoju

FEEL THE FLOW

Feel The Flow

POLECANE SZKOLENIA

Brak szkoleń spełniających podane kryteria.

Przejdź do kalendarza szkoleń lub wprowadź inne słowa kluczowe.

SYSTEM DLA DZIAŁU HR

Elevato software