MODELE KOMPETENCYJNE

Model kompetencyjny, to zestaw właściwie zdefiniowanych kompetencji, opis wymagań względem pracownika, które to pozwalają mu poprawnie wykonywać określoną pracę. W celu efektywnego zarządzania kompetencjami w firmie, należy zdefiniować model kompetencji firmy, który budujemy w oparciu o specyficzne dane firmy, m.in. misja i strategia firmy, specyfika stanowisk, etap rozwoju firmy. Model kompetencyjny, wiąże w jeden spójny system różne obszary HR. Dzięki dobrze opisanemu modelowi kompetencji, wiemy: kogo poszukujemy przy rekrutacji nowego pracownika i czego od niego oczekujemy; jakimi pracownikami zarządzamy w organizacji ? jakie powinni mieć postawy, wiedzę i umiejętności; jak zbudować system oceny pracownika; jak planować rozwój pracowników, tak aby mogli efektywnie realizować powierzone im zadania lub móc w przyszłości awansować w strukturze firmy; jak identyfikować potrzeby szkoleniowe i planować politykę szkoleniową.

Nasza usługa obejmuje m.in. następujące zadania:

  • Wyłonienie kluczowych kompetencji i ich zdefiniowanie uwzględniając ich podział (kompetencje osobiste, biznesowe, społeczne, menedżerskie) – na podstawie strategii, zadań i działań wynikających z zakresu obowiązków na danym stanowisku, analiza zdarzeń krytycznych, dokumentacji kadrowej, wywiadów
  • Przygotowanie opisów kompetencji w odniesieniu do poszczególnych poziomów kompetencyjnych (wzorce zachowań, wskaźniki)
  • Development CenterOpracowanie karty kompetencji dla poszczególnych grup (taka karta zawiera: definicję kompetencji, poziom spełniania kompetencji, pożądane zachowania)
  • Stworzenie macierzy kompetencji
  • Ustalenie wymaganego poziomu kompetencji dla poszczególnych stanowisk

DOŁĄCZ DO NAS

2,975FANÓWPOLUB NAS

PLATFORMA GRYWALIZACYJNA

Funifier Studio

AKADEMIA BIZNESU

Akademia Biznesu

AKADEMIA ROZWOJU

Akademia Rozwoju

FEEL THE FLOW

Feel The Flow

POLECANE SZKOLENIA

Brak szkoleń spełniających podane kryteria.

Przejdź do kalendarza szkoleń lub wprowadź inne słowa kluczowe.

SYSTEM DLA DZIAŁU HR

Elevato software