Icebreakers

Icebreakers (łamacze lodów) to proste metody szkoleniowe, które gwarantują integrację grupy już po pierwszych minut spotkania. Dzięki nim z łatwością można przełamać pierwsze lody, wprowadzić luźną atmosferę, ograniczyć lęk przed oceną jak i zbudować zaufanie pomiędzy uczestnikami, a prowadzącym.

Icebreakers

Dobry icebreaker zawiera elementy humorystyczne oraz powinien dotyczyć bezpośrednio samych uczestników. Warto pamiętać, że lodołamacze mają też na celu pobudzenie uczestników oraz zachęcenie ich do aktywnego udziału przez co często stosowane są po przerwach odbywających się w trakcie szkolenia.

Z punktu widzenia trenera zastosowanie tej techniki jest bardzo ważne. Może znacząco wpływać na przebieg, jak i odbiór warsztatu. To właśnie jego pierwsze minuty mogą determinować nastawienie uczestników do samych siebie, jak i do osoby prowadzącej. Wybierając icebreaker należy zwrócić uwagę na specyfikę grupy, ilość uczestników, długość oraz tematykę samego szkolenia. Icebreakers są krótkimi ćwiczeniami, trwają od kilku do kilkunastu minut.

PROPONOWANE ICEBREAKERS

CZTERY RZECZY

Czas trwania: 3-10 minut

Grupa: od 3 do 25 osób

Robimy rundkę, w której prosimy uczestników o wymienienie trzech – czterech rzeczy, np. samochód, potrawa, kolor, owoc, które najlepiej charakteryzują ich osobowość.

DOKOŃCZ ZDANIE

Czas trwania: 5-15 minut

Grupa: od 3 do 25 osób

Robimy rundkę, w której prosimy by każdy uczestnik po kolei dokończył zdanie. Np.: Najbardziej ryzykowne zadanie jakie wykonałem… Największa moja zaleta to… Według mnie delegowanie to…, itd. Podana gra jest dobrym wstępem do kolejnego modułu szkoleniowego, lepiej sprawdza się w przypadku małych grup.

GANG !

Czas trwania: 15-40 minut

Potrzebne materiały: długopisy, flamastry, kredki, duże arkusze papieru

Grupa: od 3 do 30 osób

Dzielimy uczestników na kilka równolicznych zespołów po ok. 3-4 osoby (robimy to na przykład metodą odliczania). Następnie rozdajemy każdemu zespołowi duże arkusze papieru, na których każdy z członków grupy osób rysuje dowolne dwa lub trzy przedmioty oraz podpisuje się pod nimi. Po 5 minutach zbieramy arkusze i opowiadamy uczestnikom następującą historię:
?Poprzedniej nocy miało miejsce włamanie do pobliskiego centrum handlowego. Włamywaczom na szczęście nie udało się nic ukraść, ale zostawili po sobie parę przedmiotów. W magazynie pozostawili po sobie 40 batonów, 15 tabliczek czekolady, 5kg cukierków i butelkę syropu. Można przypuszczać, że tego zamachu mógł dokonać nieuchwytny gang włamywacza ? smakosza czekoladowego. Ponadto w innych miejscach naszego centrum handlowego znaleziono przedmioty, które widzicie na poszczególnych arkuszach papieru. Wasze zadanie polega na tym aby na podstawie znalezionych przedmiotów, sporządzić portret członków gangu.?

Następnie wywieszamy wszystkie kartki (można też po kolei je prezentować) i prosimy wszystkich uczestników, aby opisali członka gangu i nadali mu imię. (jeden arkusz=jeden członek gangu). Zadanie można też przeprowadzić w tych samych grupach, dając każdej grupie jakiegoś członka gangu (z tym, że grupa nie może opracowywać stworzonego przez siebie włamywacza). Potem grupy prezentują swoją postać omawiając dlaczego nazwali ją właśnie tak.

GORĄCE KRZESŁA

Czas trwania: 8-15 minut

Potrzebne materiały: krzesła

Grupa: od 10 do 30 osób

Uwagi: Ćwiczenie rekomendowane po przerwie.

Ustawiamy krzesła w kręgu (Ilość wszystkich krzeseł musi być równa ilości uczestników). Trener, który stoi i przewodniczy grupie rozpoczyna zabawę, prosząc o to by osoby, których dotyczy wypowiedziana przez niego cecha wstały i szybko zmieniły swoje miejsce. Trener również zajmuje dowolne miejsce w kręgu. Osoba, która nie zdąży usiąść staje na środku i podaje kolejną charakterystyczną cechę (podana cecha, musi też dotyczyć tej osoby), a pozostali uczestnicy identyfikujący się z tą cechą są zmuszeni do tego by zmienić swoje miejsce. W zabawie tej bierze udział także trener. W czasie zmiany miejsc nie wolno usiąść na swoim miejscu, oraz na miejscu sąsiada po lewej lub prawej stronie.

HERB

Czas trwania: 6-20 minut

Potrzebne materiały: kratka z wydrukowanym konturem herbu, długopisy

Grupa: od 3 do 25 osób

Uwagi: Ćwiczenie dobre, na zakończenie szkolenia.

Każdemu z uczestników dajemy kartkę z wydrukowanym konturem herbu i prosimy by podzielił on według uznania herb na 4 pola. Następnie podajemy instrukcję: Teraz kiedy podzieliśmy herb na 4 pola, proszę byście w pierwsze pole wpisali swoje dwie lub trzy mocne strony, w drugie pole wpiszcie swoje hobby, w trzecim zaś narysujcie swoje marzenie, a w 4-tym wpiszcie swoją największą wadę?. Informacje zawarte w polach herbu powinny być lekkie i bezpośrednio dotyczyć twórcy herbu. Następnie uczestnicy prezentują swój herb całej grupie. W przypadku kiedy ćwiczenie prowadzone jest w grupie osób, które dobrze się znają można zebrać od uczestników ich herby i po kolei prezentować je, tak by uczestnicy zgadywali do kogo dany herb należy. W przypadku kiedy tym ćwiczeniem otwieramy szkolenie, możemy zebrać wszystkie herby i na zakończenie szkolenia przeprowadzić konkurs: ?Do kogo należy dany herb??

KAWAŁKI PAPIERU

Czas trwania: 6-20 minut

Potrzebne materiały: rolka papieru toaletowego z perforowaniem lub ręcznik kuchenny

Grupa: od 3 do 25 osób

Prowadzący puszcza w obieg rolkę papieru np. ręcznik kuchenny lub papier toaletowy, a każdy z uczestników bierze tyle kawałków, ile mu się podoba. Następnie prosimy, aby każda osoba opowiedziała nam tyle rzeczy o sobie, ile wzięła kawałków papieru. Tematyka może być ogólna, związana z pracą lub szkoleniem. Warto przed wypowiedziami zrobić komentarz, że ta sytuacja przypomina trochę życie. Im więcej ktoś wziął, czyli dysponuje większymi zasobami, tym więcej musi dać od siebie i tym większa jest jego odpowiedzialność.

KONKURS NA PREZENTERA

Czas trwania: 10-30 minut

Potrzebne materiały: wydrukowany na kartkach tekst dowolnej prezentacji/przemówienia

Grupa: od 6 do 40 osób

Wybrani uczestnicy otrzymują ten sam tekst np. fragment artykułu z gazety i odczytują go z zaproponowaną przez prowadzącego interpretacją ? jak ksiądz wygłaszający kazanie, jak sprawozdawca sportowy czy jak komik. Pozostali uczestnicy wybierają najlepszego prezentera – głosowanie anonimowe.

KRĄG

Czas trwania: 12-30 minut

Grupa: od 6 do 40 osób

Prosimy uczestników by odliczyli kolejno do dwóch. W kolejnym kroku jedynki ustawiają się w kręgu wewnętrznym, a dwójki w kręgu zewnętrznym ? tak, aby każdy z uczestników miał przed sobą jedną osobę. Trener wchodzi do środka koła podając temat, na który uczestnicy stojący na przeciwko siebie mają porozmawiać (np. ulubione miejsce, co lubisz najbardziej robić, w czym się specjalizujesz, co lubisz jeść , jak spędziłeś wakacje, gdzie chciałbyś pracować, jak się teraz czujesz itp.). Średni czas rozmowy to 1,5 minuty. Po przeprowadzonej rozmowie na narzucony wcześniej temat, krąg zewnętrzny przesuwa się o jedną osobę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie trener podaje kolejny temat rozmowy i uczestnicy wymieniają się informacjami . Gra może nie mieć końca.

KTO Z WAS... ?

Czas trwania: 6-15 minut

Grupa: 8 do 25

Uwagi: Ćwiczenie rekomendowane po przerwie.

Uczestnicy stoją w jednej linii. Prowadzący stoi obok nich prostopadle – w taki sposób by mógł obserwować, kto jako pierwszy zrobi krok do przodu. Następnie mówi on: ?Proszę by do przodu zrobiły krok osoby, które są jedynakami?. Osoba, która zrobi najdłuższy krok (można np. skakać) lub pierwsza wyjdzie z szeregu zamienia się rolą z trenerem. Lista pytań może zawierać również stwierdzenia: ?Niech wystąpią osoby, które lubią jabłka.? Lub ?Kto z Was ma dzieci??. Po zabawie można zadać pytania uczestnikom o ich odczucia, np. jak to jest gdy identyfikujemy się z innymi, jesteśmy osamotnieni w poglądach itd.

LUDZKA PAJĘCZYNA

Czas trwania: 8-15 minut

Potrzebne materiały: kłębek grubej nici lub wełna

Grupa: od 4 do 25 osób

Trener bierze kłębek grubej nici i trzymając jego koniec, mówi swoje imię oraz cechę charakterystyczną, następnie przekazuje kłębek dowolnemu uczestnikowi, pozostawiając dla siebie koniec nici. Uczestnik, któremu został przekazany kłębek przedstawia się i trzymając w dłoni część nici przekazuje kłębek wybranej przez siebie osobie (mówiąc dlaczego akurat jej). Schemat powtarza się. W przypadku mało licznych grup kłębek może wracać od osób, które już trzymają nitkę. Na koniec, kiedy już wszyscy się przedstawili prowadzący używa nitki jako metafory od opisania zależności, które tworzą się między ludźmi.

ŁAŃCUSZEK

Czas trwania: 5-15 minut

Grupa: od 5 do 18 osób

Każdy z uczestników przedstawia się uzupełniając swoje imię przymiotnikiem rozpoczynającym się taką samą literą jak jego imię (np. Chytry Czarek, Kulturalny Krystian). Trener rozpoczyna zabawę. W kolejnym roku osoba siedząca po jego prawej stronie powtarza imię i określenie trenera dodając swoje imię i cechę. Przed przedstawieniem się kolejni uczestnicy muszą powiedzieć nazwy osób, które już zaprezentowały się, czyli osoba siedząca obok Chytrego Czarka mówi: Ja jestem Miła Monika, a obok mnie siedzi: Chytry Czarek, Skąpy Sebastian itd.) Ćwiczenie to zmusza uczestników do skupienia się i zapamiętania własnych imion i określeń.

ŁAŃCUCH TALENTÓW

Czas trwania: 10-20 minut

Potrzebne materiały: wycięte z kolorowego papieru paski ok. 20 cm, zszywacz lub taśma

Grupa: od 3 do 25 osób

Przed spotkaniem przygotowujemy wycięte paski z papieru kolorowego. Ćwiczenie rozpoczynamy od burzy mózgów na temat talentów. Konstruujemy definicję pojęcia, jednakże staramy się unikać podawania przykładów. Następnie rozdajemy każdemu z uczestników 2 lub 3 kolorowe paski i prosimy aby każdy napisał na pasku posiadany przez siebie talent. Potem kolejno spinamy kolorowe kartki z talentami w jeden łańcuch. Uczestnicy sami doczepiają swoje talenty, krótko o nich opowiadając. Wynikiem zabawy jest długi łańcuch talentów jednoczących wszystkich uczestników szkolenia. Po skończonej zabawie, trener powinien podsumować i scharakteryzować krótko grupę z która pracuje.

MAGICZNY KAPELUSZ

Czas trwania: 6-20 minut

Potrzebne materiały: kartki, kapelusz

Grupa: od 5 do 30 osób

Uwagi: Ćwiczenie dla grup, w której uczestnicy się już znają.

Każdy z uczestników spisuje swoja krótką charakterystykę na kartce (około 4 zdań). Trener zbiera kartki w ?magiczny kapelusz? i miesza je. Po dokładnym wymieszaniu kartek każdy dostaje czyjąś charakterystykę, a następnie próbuje zgadnąć jej właściciela.

MAPA PODOBIEŃSTW

Czas trwania: 10 -15 minut

Potrzebne materiały: duża przestrzeń, kreda, ołówek lub czarna taśma

Grupa: od 8 do 25 osób

Uwagi: Ćwiczenie rekomendowane po przerwie.

Trener na podłodze (kredą, ołówkiem lub czarną taśmą) zaznacza umownie granice oraz większe miasta Polski. Następnie zwraca się do uczestników z pytaniem ?Gdzie się urodziłeś?? oraz prosi, by uczestnicy nie odpowiadali ?słownie? tylko stanęli w miejscu na mapie o które zostali zapytani. Uczestnicy zgromadzeni w jednym miejscu, naradzają się i wspólnie podają jedną charakterystyczną cechę tego miejsca. Potem powtarzamy to ćwiczenie pytając np. o miejsce spędzania wakacji czy miasto które ostatnio się odwiedziło. Zabawa ta skłania uczestników do ruchu i wymiany informacji.

PIŁKI

Czas trwania: 6-20 minut

Potrzebne materiały: 3 piłki tenisowe

Grupa: od 10 do 40 osób

Uczestnicy stają w kole. Gra ma trzy rudny i potrzeba do niej trzech piłek.

W pierwszej rundzie trener rzuca piłkę do uczestnika mówiąc swoje imię i imię osoby, do której rzuca np. Ania rzuca do Matyldy, potem Matylda rzuca do innej osoby mówiąc: Matylda rzuca do Weroniki. Po czasie kiedy piłka przejdzie przez wszystkie ręce ponownie wraca ona do trenera.

W drugiej rundzie trener dysponuje już dwoma piłkami i rzuca od razu pierwszą, a potem drugą piłkę mówić ? Ania do Matyldy i Wandy. Matylda i Wanda odrzucają piłkę mówiąc inne osoby. Grę można powtórzyć także przy trzech piłkach. Gdy komuś upadnie piłka pozwalamy ją podnieść ale pozostałe piłki są cały czas w ruchu.

Łatwo się domyślić, że przy trzech piłkach jest to już bardo trudne i wymaga dużo uwagi i zręczności. Oczywiście jest przy tym dużo ruchu. Trener możne zmniejszać lub zwiększać tempo zabawy poprzez dłuższe lub krótsze odstępy pomiędzy podaniem kolejnej piłki.

PRAWDA / FAŁSZ

Czas trwania: 10-30 minut

Potrzebne materiały: długopisy, małe kartki

Grupa: od 3 do 30 osób

Rozdaj wszystkim uczestnikom małe kartki i poproś by zanotowali na nich 3 zdania na swój temat (może to być opis siebie lub krótka historia ze swojego życia). Jedno ze zdań powinno być fałszywe-zmyślone przez uczestnika. Po kilku minutach, kiedy każdy uczestnik warsztatu zanotuje o sobie dwa zdania prawdziwe i jedno fałszywe, poproś pierwszą osobę z brzegu, by podzieliła się z grupą swoim opisem. Gdy skończy, zachęć wszystkich uczestników do wzięcia aktywnego udziału w dyskusji, która ma na celu zidentyfikowanie niezgodne z prawdą zdania. Ćwiczenie kończy się wtedy kiedy wszyscy opowiedzą już swoją historię, a wszystkie fałszywe zdania zostaną rozpoznane. Dodatkowo, na koniec można nagrodzić osobę, która najczęściej wskazywała nieprawdziwe stwierdzenia.

RUCHY

Czas trwania: 5-12 minut

Grupa: od 3 do 12 osób

Uczestnicy stają w kole. Prowadzący zaczyna zabawę wykonując jakiś drobny ruch, np. kiwanie głową oraz podaje swoje imię. Stojący po prawej stronie przejmuje ten ruch, dodając swój. Każdy z następnych uczestników przejmuje wszystkie ruchy poprzedników i oczywiście dodaje swój, mówiąc przy tym jak się nazywa. W przypadku nie dużej liczby osób, zabawę można powtórzyć w odwrotnym kierunku.

RYSOWANIE PORTRETU

Czas trwania: 20-30 minut

Potrzebne materiały: flamastry, kredki, kolorowe pisaki, klej, nożyczki, blok papieru kolorowego, białe kartki A4

Grupa: od 4 do 30 osób

Każdemu z uczestników wręczamy czystą, biała kartkę formatu A4, oraz kolorowe pisaki, kredki, flamastry itp. Najlepiej materiały do pisania i ozdabiania położyć w jednym miejscu, tak aby każdy miał do nich łatwy dostęp. Następnie prosimy by bez używania słów uczestnicy narysowali samych siebie ? w dowolny sposób. Może to być pojedyncza część ciała lub nawet cała postać. Przewidywany czas na wykonanie rysunku to 7 minut. W przypadku mało licznych grup lub grup, w których uczestnicy dobrze się znają wywieszamy wszystkie gotowe już portrety i po kolei wspólnie zgadujemy kogo przedstawia dany rysunek. W przypadku licznych grup oraz wtedy kiedy uczestnicy nie znają się, robimy rundkę, w której każdy omawia to co narysował.

SKECZ Z REKWIZYTAMI

Czas trwania: 15-40 minut

Potrzebne materiały: woreczki z różnymi rekwizytami

Grupa: od 10 do 40 osób

Przed rozpoczęciem sesji trzeba przygotować kilka woreczków z różnymi rekwizytami (np. łyżka, wykałaczki, ołówek, herbata itd.). Łącznie około 6 przedmiotów.

Dzielimy grupę na kilka podgrup 4-osobowych. Każda z podgrup losuje sobie woreczek, wcześniej przygotowany przez trenera. Zadaniem każdej grupy jest zaprezentowanie opowiadania/skeczu na dowolnie wybrany temat przy pomocy rekwizytów znalezionych w woreczku. Bohaterami opowiadania muszą być te przedmioty. Ich udział w opowiadaniu może być dosłowny jak i przenośny. Interpretacja jest dowolna.

TYTUŁ FILMU

Czas trwania: 10-30 minut

Potrzebne materiały: pocięte kartki z tytułami znanych filmów

Grupa: od 3 do 20 osób

Uwagi: Ćwiczenie rekomendowane po przerwie.

Przed rozpoczęciem sesji przygotowujemy kartki z tytułami znanych filmów. Następnie prosimy o to by jedna osoba wstała i opuściła sala. Pozostałe osoby losują tytuł filmu. Zadaniem osoby po powrocie do sali jest odgadnięcie tytułu filmu, poprzez zadawanie pytań wszystkim uczestnikom. Na zadawane pytania uczestnicy mogą odpowiadać ?tak? lub ?nie?. Ćwiczenie najlepiej sprawdza się przy małej grupie uczestników.

Zabawę (w przypadku licznej grupy) można przeprowadzić też w formie kalamburów. Uczestnicy dzielą się na grupy i pokazują sobie nawzajem tytuły filmów.

WYWIAD

Czas trwania: 20 -30 minut

Grupa: od 6 do 20 osób

Dzielimy uczestników na pary i prosimy o to aby przeprowadziły ze sobą wywiad. Najpierw jedna osoba w parze zadaje pytania, a po około 3/4 minutach następuje zmiana. Uczestnicy mogą notować zebrane o sobie informacje. Po przeprowadzeniu wzajemnych wywiadów, uczestnicy przedstawiają swojego rozmówce całej grupie.

ZWIERZĘTA I OWOCE

Czas trwania: 5-20 minut

Grupa: od 5 do 30 osób

Każdy z uczestników przedstawia się w tak zwanej rundce. Mówiąc swoje imię podaje nazwę owocu lub/i zwierzęcia oraz argumentuje dlaczego podał akurat to zwierzę lub owoc.

DOŁĄCZ DO NAS

2,975FANÓWPOLUB NAS

PLATFORMA GRYWALIZACYJNA

Funifier Studio

AKADEMIA BIZNESU

Akademia Biznesu

AKADEMIA ROZWOJU

Akademia Rozwoju

FEEL THE FLOW

Feel The Flow

POLECANE SZKOLENIA

Brak szkoleń spełniających podane kryteria.

Przejdź do kalendarza szkoleń lub wprowadź inne słowa kluczowe.

SYSTEM DLA DZIAŁU HR

Elevato software