AUDYT PERSONALNY

Audyt personalny, to usługa, która polega na dla kompleksowym przeglądzie spraw kadrowych w organizacji, obejmujących m.in. organizacje pracy, jej podział, zakres czynności na stanowiskach, strukturę w firmie, itp. Szczegółowo opisujemy aktualny stan oraz wnioski, a następnie przygotowujemy, na ich podstawie, rekomendacje dotyczące zarówno poszczególnych badanych obszarów, jak i całości kwestii związanych z zatrudnieniem i kierowaniem personelem. Określamy, czy niezbędne są zmiany w zatrudnieniu oraz jaki powinien być ich zakres i skala. Wykorzystujemy model Human Performance Improvement, który odnosi się do przygotowywania i wdrażania przedsięwzięć nastawionych na rozwój efektywności pracowników. Systematycznie przeprowadzane audyty personalne wpływają na usprawnienie sposobu funkcjonowania zespołu HR w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Nasza usługa obejmuje m.in. następujące zadania:

  • Ocenę organizacji pracy kadrowej (badanie struktury organizacyjnej – pod kątem jej efektywności i istniejącego klimatu organizacyjnego, podział zadań, rozpiętość kierowania) w aspekcie zarządzania pracownikami w całej organizacji, nie tylko w dziale personalnym (analiza stanu aktualnego ? mocne i słabe strony, propozycje usprawnień lub ewentualnych zmian).
  • Analizę i opisy stanowisk pracy ? zakres obowiązków i wymagań oraz niezbędne kompetencje
  • Ocenę dotychczasowych rozwiązań, istniejących zarówno ?na papierze?, jak i w praktyce, w zakresie pozyskiwania pracowników (analiza stanu aktualnego w zakresie planowania kadr, rekrutacji i adaptacji ? propozycje zmian, doskonalenie/zmiana dotychczasowych lub stworzenie nowych procedur).
  • Ocenę systemu wynagradzania i motywacji (analiza stanu aktualnego w zakresie systemu płac zasadniczych oraz systemów premiowania, a także propozycje dotyczące nowych rozwiązań w zakresie motywacji płacowej i pozapłacowej).
  • Weryfikację dotychczasowych rozwiązań w zakresie oceny pracowników (analiza stanu aktualnego ? mocne i słabe strony, propozycje ewentualnych zmian).
  • Zmianę dotychczasowych rozwiązań w zakresie szkolenia pracowników (analiza stanu aktualnego ? propozycje zmian, stworzenie nowych procedur).
  • Zmianę dotychczasowych rozwiązań w zakresie systemu rozwoju zawodowego (ścieżki karier), dobór odpowiednich narzędzi, zaproponowanie nowych rozwiązań w zakresie

DOŁĄCZ DO NAS

2,975FANÓWPOLUB NAS

PLATFORMA GRYWALIZACYJNA

Funifier Studio

AKADEMIA BIZNESU

Akademia Biznesu

AKADEMIA ROZWOJU

Akademia Rozwoju

FEEL THE FLOW

Feel The Flow

POLECANE SZKOLENIA

Brak szkoleń spełniających podane kryteria.

Przejdź do kalendarza szkoleń lub wprowadź inne słowa kluczowe.

SYSTEM DLA DZIAŁU HR

Elevato software