OBSZARY WSPARCIA COACHINGOWEGO

Coaching, to metoda rozwoju, która pomaga pracownikom osiągnąć ich cele w życiu zawodowym i osobistym oraz pomaga organizacjom osiągnąć wyniki poprzez rozwój kluczowych osób i zespołów. 

Coaching koncentruje się na najważniejszych dla Klienta kwestiach. Pomagamy w podnoszeniu wewnętrznej siłymotywacji, pogłębianiu świadomości i poszerzaniu spektrum możliwości i rozwiązań. Udostępniamy naszym Klientom narzędzia i zasoby, tak aby mogli odpowiednio dostosowywać własne podejście, poruszać się w trudnych wyzwaniach i dostosowywać się do zmian oraz rozwijać siebie, podległe zespoły, biznes i organizacje.

Przykładowe narzędzia coachingowe znajdziesz TUTAJ.

WYBIERZ OBSZAR DO WSPÓŁPRACY: 

BIZNES COACHING

COACHING BIZNESOWY

COACHING BIZNESOWY

Coaching biznesowy, wspiera menedżerów liniowych (kadra zarządzająca średniego i niższego szczebla) oraz specjalistów w firmach.

Coaching biznesowy poprawia świadomość biznesową osoby, a także jej ogólną skuteczność. Jest wsparciem Klienta w osiąganiu jego celów biznesowych, poprzez przyjrzenie się swojej sytuacji, poszerzeniu perspektyw, a przez to dostrzeżenie nowych możliwości i rozwiązań. Cele coachingowe stawiane są przez firmę i dotyczą kwestii zawodowych, m.in.: zwiększenie zawodowej wydajności, modyfikowanie lub poprawa stylu komunikacji interpersonalnej, poprawa lub optymalizacja zarządzania zespołem lub kluczowymi osobami. W tej relacji coachingowej są 3 strony: sponsor – firma /zarząd /inna osoba zlecająca coaching; osoba coachowana (manager/pracownik); coach.

EXECUTIVE COACHING

executive coaching

COACHING KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Coaching wyższej kadry menadżerskiej, wspiera osoby, które pełnią kluczową pozycję w firmie, zajmują stanowiska CEO, są osobami z zarządów, dyrektorami generalnymi, a także właścicielami (lub dyrektorami) w małych i średnich firmach, którzy podejmują kluczowe decyzje i często stoją przed wyzwaniami ważnymi z punktu widzenia działalności firmy.

W coachingu koncentrujemy się na Kliencie, na zbadaniu ich stylu zarządzania i potencjalnego wpływu na biznes, na ich wyzwaniach związanych z życiem zawodowym i prywatnym. Klient rozwija swoje umiejętności przywódcze, doskonali swoje umiejętności podejmowania decyzji, zarządzania zmianami, radzenia sobie z konfliktami, delikatnymi problemami czy sytuacjami kryzysowymi. Rezultat pracy każdego Klienta wpływa i zwiększa skuteczność wszystkich zespołów w organizacji.

CAREER COACHING

COACHING KARIERY

COACHING KARIERY

Coaching kariery jest skierowany do osób, które chciałyby rozpocząć swoją karierę zawodową (studenci i nowi absolwenci); chcą rozwinąć Twoją karierę zawodową – szukają nowej pracy, chcą całkowicie zmienić swoją karierę lub chcą zmierzyć się z przejściem na inne stanowisko w swoim miejscu pracy, czy te sprostać innym zawodowym wyzwaniom.

W coachingu, poprzez dogłębną analizę Twoich mocnych stron i obszarów do poprawy, pomagamy zmaksymalizować Twój potencjał zarówno osobisty, jak i zawodowy oraz pracować odpowiednią strategię realizacji celów zawodowych. Wspólnie nakreślamy i wykonujemy plan, w sytuacji, kiedy: szukasz nowej pracy, chcesz całkowicie zmienić karierę lub mierzysz się z przejściem w miejscu pracy na inne stanowisko, czy też chcesz sprostać innym zawodowym wyzwaniom.

LIFE COACHING

LIFE COACHING

COACHING CELÓW OSOBISTYCH

Coaching dla osób indywidualnych, wspierający różne aspekty osobistego życia m.in.: kariera, finanse, związki, relacje rodzinne, edukacja, zdrowie, poczucie sensu własnego istnienia oraz poziom ogólnego zadowolenia z życia itp.

Pomagamy Klientom odkryć co jest dla nich najważniejsze w życiu. Wspieramy w zidentyfikowaniu i osiąganiu osobistych celów Klienta, w zastanowieniu się nad zmianami, które Klient chce wprowadzić, z poszanowaniem jego wartości. Następnie pomagamy im zaprojektować plan, aby osiągnąć te rzeczy i jak pokonać ograniczenia i przeszkody stojące na drodze do ich realizacji. Wspieramy Klientów, którzy m.in:chcą dokonać zmian w życiu, ale jeszcze nie wybrały kierunku, które podjęły decyzje o zmianie, ale wciąż stoją w miejscu i nie wiedzą od czego zacząć.

Jeżeli jesteś zainteresowany procesem coachingowym, prosimy o kontakt email: info@okti.pl lub pod numerem telefonu +48 519 734 643