Polityka prywatności

Polityka Prywatności obowiązująca od 15 lipca 2015 r.

I. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych jest Marcin Pietraszko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OKTI Marcin Pietraszko, zamieszkały przy ul. Królowej Jadwigi 8o/1, 01-986 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 848-108-75-49, REGON 220043424 (dalej zwany: OKTI).

2. OKTI przetwarza i przechowuje dane osobowe przekazywane OKTI przez Klientów w sposób zapewniający bezpieczeństwo tych danych i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy OKTI.

3. Każdy, kto przekazał OKTI swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Należy mieć jednak na względzie, że nie podanie danych osobowych niezbędnych do:

a. Rejestracji Klienta ? uniemożliwia rejestrację  Klienta w portalu www.okti.pl,

b. otrzymywania Newslettera ? uniemożliwia otrzymywanie Newslettera.

6. Dane zbierane są przez OKTI w celu:

a. utrzymywania przez OKTI Konta Klienta ? o ile Klient dobrowolnie zarejestrował swoje konto  w portalu www.okti.pl, lub

b. marketingu produktów lub usług OKTI  ? o ile Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej zgodnie z punktem III niniejszej Polityki prywatności.

7. Wyrażona przez Klienta zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez OKTI może być w każdym czasie odwołana.

8. OKTI nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwowych w związku z toczącymi się postępowaniami.

9. OKTI udostępnia w szczególności następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: środki kryptograficznej ochrony danych przekazywanych drogą teletransmisji, środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, uwierzytelnianie dostępu do danych loginem i hasłem.

II. COOKIES

1. Portal www.okti.pl posługuje się tzw. plikami cookies (inaczej: ciasteczka, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Klienta, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego). Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w szczególności w celu zapewnienia poprawnego działania stron internetowych na urządzeniach końcowych Klientów i dostosowania zawartości stron internetowych do potrzeb i preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.

2. OKTI stosuje mechanizm plików cookies w celu:

a. zapewnienia poprawnego działania portalu www.okti.pl na urządzeniach końcowych Klientów,

b. dostosowania zawartości portalu www.okti.pl  do potrzeb i preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z portalu www.okti.pl,

c. weryfikacji i rozwoju swojej oferty,

d. statystycznym.

3. OKTI wykorzystuje pliki cookies własne w celu:

a. uwierzytelniania Klienta w portalu www.okti.pl i utrzymania sesji Klienta w w portalu www.okti.pl (po zalogowaniu), dzięki czemu Klient nie musi na każdej podstronie portalu www.okti.pl ponownie wpisywać loginu i hasła,

b. zapamiętania historii odwiedzonych stron w portalu www.okti.pl w celu rekomendacji treści,

c. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji portalu www.okti.pl, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

4. OKTI zamierza wykorzystywać pliki cookies zewnętrzne w szczególności celu:

a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

– Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: – Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii], LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Corporation z siedzibą w USA lub LinkedIn Ireland z siedzibą w Irlandii), GooglePlus [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA).

5. Klient w każdej chwili może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w szczególności wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies. Należy mieć jednak na względzie, że niektórych przypadkach wyłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z portalu www.okti.pl.

6. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że prawdopodobnie będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika.

7. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

a. sesji Klienta,

b. ostatnio oglądanych podstron portalu www.okti.pl,

c. oddania głosu w ankiecie.

8. OKTI nie ma wpływu na zawartość i stopień ochrony prywatności na stronach przez OKTI nieadministrowanych. OKTI zachęca by Klient, w przypadku skorzystania z zamieszczonego w portalu www.okti.pl linku prowadzącego do innych, nieadministrowanych przez OKTI stron internetowych, przed udostępnieniem im swoich danych zapoznał się z polityką prywatności realizowaną przez te strony.

9. Klient może zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej:

a. w przeglądarce Internet Explorer
b. w przeglądarce Mozilla Firefox
c. w przeglądarce Chrome
d. w przeglądarce Safari

3. INFORMACJE HANDLOWE, NEWSLETTER

OKTI wysyła Klientom informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. Newsletter) jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę, w szczególności udostępnili w tym celu identyfikujący adres elektroniczny. Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w każdym czasie wysyłając odwołanie zgody do OKTI na adres info@okti.pl lub klikając opcję WYPISZ SIĘ w dowolnej, wysyłanej przez OKTI wiadomości w ramach wysyłki Newslettera.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres info@okti.pl  bądź telefonicznie pod numerem +48 503 185 645.

Data wejścia w życie: 15.07.2015