TEST INSIGHTS®

Insights Logo

Hipokrates już w V wieku p.n.e. podjął próbę opisania osobowości. Zdefiniował on cztery poziomy energii, które przejawiały się w ludzkim temperamencie. Obecnie, jest mnóstwo teorii osobowości, które próbują opisać i wytłumaczyć ludzkie zachowania.

Jedną z nich jest model osobowości szwajcarskiego psychologa Carla Gustawa Junga, twórcy trzech wymiarów osobowości:

  • Ekstrawersja-Introwersja,
  • Myślenie-Uczucia,
  • Doznania-Intuicja.

Na jego podstawie powstał w 1987 Model Insights Discovery?, autorstwa Andrew Lothiana. Od dawna wiadomo, że poszczególni ludzie różnią się miedzy sobą sposobem interpretacji rzeczywistości i sposobem reagowania na nią. Ważne jest by poznać i zrozumieć własne preferencje zachowań, style działań czy najczęściej powtarzane schematy.

Naczelnym celem testu Insights Discovery? jest poznanie, zrozumienie i akceptacja zachowań swoich jak i innych ludzi. Opisowy wynik testu pozwala zmodyfikować własne zachowania na zdecydowanie bardziej efektywne; pokazuje jak zrozumieć samego siebie; wskazuje na istotne różnice między sobą, a innymi ludźmi. Dodatkowo daje wiedzę o słabych i mocnych stronach jak i wskazuje ścieżki rozwoju osobistego. Badania psychologiczne mówią, że znajomość samego siebie pozwala na tworzenie efektywnych strategii funkcjonowania w relacjach interpersonalnych oraz na trafną interpretację i selekcję informacji ze świata zewnętrznego.

Test Insights Discovery? jest metodą samoopisową i polega na udzieleniu odpowiedzi na 25 pytań. Na tej podstawie tworzony jest profil indywidualnego stylu funkcjonowania, który opisuje respondenta w kontekście m.in.: pracy zespołowej, słabych i silnych stron, komunikacji, kontaktów z innymi ludźmi, sposobów podejmowania decyzji, aspektów własnego wizerunku, rozwoju osobistego, skutecznej sprzedaży czy zarządzania (metody zarządzania, idealne otoczenie, preferowany styl zarządzania, metody motywacji).

JAKA JEST FORMA TESTU Insights Discovery®?

Jest elastyczna, prosta i przekazana w bardzo atrakcyjny sposób. Jung, definiował osobowość przy pomocy pojęcia energii. Ponieważ nie możemy jej zobaczyć, autor testu Insights Discovery? zobrazował ją używając do tego kolorów. Na podstawie analiz statystycznych powstał układ energii kolorystycznych tj. Koło 72 typów Insights czyli mapa nas samych.

Koło 72 typów Insights Discovery

Narzędzie Insights Discovery?

Służy do rozwoju indywidualnego, a także pogłębienia wiedzy na temat samego siebie i działań w środowisku pracy, tak aby zwiększyć efektywność na gruncie zawodowym jak i prywatnym. Insights Discovery? dostarcza wiedzy na temat kluczowych aspektów funkcjonowania Twoich podwładnych, tworzenia zespołów, oraz bezpiecznego zarządzania ludźmi i relacjami. Z punktu widzenia menadżerów tworzących zespół, bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na istotę relacji. Niezbędna do tego jest znajomość samego siebie jak i zrozumienie innych ludzi.

DLA KOGO JEST TEST Insights Discovery®?

Jest dla każdego kto chciałby:

  • Poprawić swoją osobistą skuteczność poprzez poznanie i zrozumienie siebie i innych.
  • Zainspirować się i ułatwić sobie i innym samoświadomość, rozwój osobisty i wzrost.
  • Poznać wspólny język zrozumienia i interakcji, który usprawnia komunikację.
  • Zdobyć nową perspektywę na siebie i innych, która rozwiązuje ograniczenia i rozszerza możliwości.
  • Wzmocnić siebie i innych, aby rozpoznawać, cenić i optymalizować korzyści wynikające z różnic.
  • Zmienić dynamikę interpersonalną, produktywność i kulturę w miejscu pracy.

Jeżeli jesteś zainteresowany wykonaniem testu Insights Discovery®? prosimy o kontakt email: info@okti.pl lub pod numerem telefonu +48 519 734 643

DOŁĄCZ DO NAS

2,923FANÓWPOLUB NAS

PLATFORMA GRYWALIZACYJNA

Funifier Studio
Akademia Rozwoju
Akademia Rozwoju
Feel The Flow

SYSTEM DLA DZIAŁU HR

Elevato software

POLECANE SZKOLENIA

Brak szkoleń spełniających podane kryteria.

Przejdź do kalendarza szkoleń lub wprowadź inne słowa kluczowe.