Distance learning – edukacja w każdym miejscu, czasie i na każdym urządzeniu

437
0
UDOSTĘPNIJ
Distance learning

Distance learning, ze względu na swoją atrakcyjność, dostępność i rosnącą popularność, wypiera coraz mniej atrakcyjne, tradycyjne formy edukacji. Obecnie 77% amerykańskich firm stosuje szkolenia on-line w celu poprawy i podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników. W 2014 roku Polska była jednym z 10 krajów, w których tempo wzrostu znaczenia distance learningu było najwyższe.

Ze względu na rozpowszechnienie i codzienne użycie urządzeń mobilnych, takich jak smartfon czy tablet, coraz częściej stosowany staje się m-learning (mobile learning). Wiąże się to ze zmianą stylu nauki, który ma prowadzić do całkowitego zaangażowania słuchacza w jak najkrótszym okresie czasu. Dzięki nieskomplikowanym aplikacjom w jasny i niewymagający sposób, bez specjalnego przygotowania i poświęcenia czasu, niezależnie od miejsca, można stale doskonalić umiejętności i zdobywać wiedzę.

Obecnie odchodzi się od długich wykładów, a nawet obszernych filmów video, umieszczanych na platformach e-learninogowych na rzecz krótkich i treściowych materiałów, które można odtworzyć na smartfonie, chociażby w drodze do pracy. Ważne jest to, aby w rosnącym tempie życia znaleźć kluczowe informacje. Kontent m-learningu jest kompaktowy i zwięzły, by mógł być szybko wykorzystany. Nauka na urządzeniach mobilnych to przyswajanie ?pigułek? wiedzy w bardzo atrakcyjny i wygodny sposób.

Firmy koncentrują swoją uwagę także na tworzeniu wiedzy obrazkowej w ciekawej i interaktywnej formie: filmów, interakcji z trenerami, symulacji, zadań interaktywnych i testów, co powoduje, że wiedza przyswajana jest w znacznie skuteczniejszy sposób. Wiele informacji przekazywanych jest w formie interesujących animacji, bądź interaktywnych ćwiczeń, czy gier. Grywalizacja, czyli połączenie nauki z grami, pozwala na wciągnięcie uczestnika w daną historię i modyfikację jego zachowań w realnych sytuacjach. Technika ta polega na osiąganiu kolejnych celów, rywalizacji i współpracy w grupie. Grywalizacja w formie e-learningu to obecnie najnowszy trend w zwiększaniu efektywności metod dydaktycznych.

Distance learning pozwala także na utrwalanie wiedzy i stały dostęp do materiałów, dzięki przechowywaniu ich w tak zwanej chmurze. Obecnie platformy e-learningowe wykorzystują mechanizmy społecznościowe w celu wymiany i udostępniania informacji coraz to większej grupie osób. Użytkownicy chętnie korzystają także z Blogosfery, czyli połączonych ze sobą w sieć społeczną blogów, w której uczestnicy mogą komentować i rozpowszechniać materiały.

Nowe trendy dotyczą także zbierania i analizy danych. Wszystkie platformy e-learnigowe oparte są na systemie zarządzania nauczaniem LMS (Learning Management System), z którego w 2014 roku skorzystało 74% firm na świecie. System ten pozwala na kontrolowanie oraz personalizowanie szkoleń i kompetencji w organizacji. Każdy użytkownik distance learningu posiada swoje indywidualne ePortfolio, które według specjalnego algorytmu, śledzi każdy jego ruch na stronie. Na tej podstawie można raportować efekty nauki. Ogromny nacisk kładzie się na zindywidualizowane ścieżki kształcenia. Ponadto, dzięki spersonalizowanemu systemowi nauczania, wykorzystuje się tak zwane badge, czyli odznaki. Za przejście kolejnych etapów kursu i osiągniecie pozytywnych wyników zadań, uczestnik może być nagrodzony, co stanowi znakomitą formę motywacji.

Każdemu użytkownikowi może towarzyszyć Awatar (wirtualny trener), czyli wizerunek postaci, która przekazuje komunikaty i pomaga poruszać się po platformie. Ponadto coraz częściej firmy proponują nam wirtualne klasy, można je porównać do znanego komunikatora jakim jest Skype, co umożliwia prowadzenie rozmów coachingowych. Dodatkowo do dyspozycji mamy także wirtualną tablicę. Umożliwia ona zadawanie pytań i wymianę spostrzeżeń między trenerami, a uczestnikami szkolenia. Na tablicy można rysować i współdzielić pulpit, co gwarantuje udaną komunikację.

Obecnie dąży się do stworzenia rozszerzonej rzeczywistości AR (augmented reality), która polega na połączeniu rzeczywistości ze światem generowanym komputerowo. Wskazana technika nie polega na tworzeniu ?wirtualnego świata?, ale na rozpoznawaniu rzeczywistego świata i nałożeniu na niego dodatkowych, wirtualnych. Szkolenia z wykorzystaniem tej techniki pozwalają na faktyczne zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce, w środowisku szkoleniowym.

W 2014 roku firma Brandon Hall wyróżniła światowych liderów distance learningu, w tym CrossKnowledge, Blatant Media Corp., Torch LMSCallidusCloud.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here