Expose szefa ? zasady i standardy współpracy w zespole

23168
0
UDOSTĘPNIJ
Expose

To, co otrzymujesz, zależy od tego, co mówisz – George R. Walther

?Badania przeprowadzone wśród polskich pracowników wykazały, że najczęstszym źródłem niezadowolenia z pracy są relacje z przełożonymi. Aż 68% wydarzeń opisywanych, jako źródło niezadowolenia z pracy dotyczyło zachowań szefa (?).

W swojej pracy zawodowej, spotykałam szefów, którzy mieli ogromne ambicje, wielkie oczekiwania i liczne porażki na swoim koncie w realizacji celów, jakie stawiali sobie i swoim podwładnym. Powód był banalnie prosty – zapominali ustalać zasady współpracy ze swoimi pracownikami. W efekcie, pracownicy, nie wiedzieli, jakie wartości są ważne, o co tak naprawdę ich szefom chodzi, na czym im szczególnie zależy. W sytuacjach lęku i stresu, podlegali tzw. ?mechanizmowi projekcji?, przypisując swoim szefom błędne intencje i złe motywacje. Snuli różne domysły, puszczali o nich w obieg wiele nieprawdziwych plotek, co do zasad równego traktowania, podważali ich zasady obiektywizmu i sprawiedliwości. Wszystkie te elementy, wpływały na spadek zaangażowania i motywacji do pracy, co przekładało się, na jakości pracy obu stron. Skupiania się na prostowaniu nieporozumień i ?teorii spiskowych?, zamiast na realizacji celów istotnych dla organizacji.

Jak Ty chcesz, żeby wyglądały relacje w Twoim zespole? Co jest dla Ciebie ważne? Za co będziesz chciał nagradzać swoich pracowników, a jakie postawy eliminować?

Co zrobić i od czego zacząć układanie relacji z podwładnymi?

Aby dobrze określić swoje granice w relacji z podwładnymi oraz oczekiwania, które posiadasz względem nich, powinieneś:

  • Stworzyć listę najważniejszych wartości, którymi chcesz się kierować w swojej pracy
  • Określić główne cele, które chcesz osiągnąć
  • Przełożyć je na konkretne oczekiwania wobec swojego zespołu

Zacznij od expose wśród swoich pracowników

Expose szefa, to nic innego, jak jasne zakomunikowanie Twoich oczekiwań. Expose, stanowi doskonały kontrakt pomiędzy Tobą, a pracownikami, do którego możesz się odwołać w sytuacji, w której zostaną złamane zakomunikowane przez Ciebie zasady.

Stwórz swoją wizję zespołu, swoich relacji z pracownikami, określ zasady pracy. Jasno wytycz swoje oczekiwania oraz kryteria oceny, wg, których będziesz oceniać swoich podwładnych. Powiedz o swoich wartościach w pracy i o tym, co jest dla Ciebie ważne. Umieść w nim zarówno rzeczy kluczowe, czyli prowadzące do realizacji głównego celu biznesowego oraz rzeczy mniejsze związane z organizacją pracy i podziałem zadań.

Elementy expose szefa

1. POKAŻ SWOJE INTENCJE, KTÓRE WYJAŚNIAJĄ POWÓD WYGŁOSZENIA TWOJEGO EXPOSE, wyjaśnij, po co jest expose.

2. PRZEDSTAW CELE, jakie stawiasz przed zespołem i sobą, np.: w związku z planowanym objęciem stanowiska, wdrożeniem nowego projektu itp.

3. OKREŚL MINIMALNE GRANICE, czyli nazwij postawy i zachowania, które będziesz karał

  • mierzalne ? opóźnienia, nieterminowość, błędne dane w raportach i dokumentach, nieregulaminowy ubiór itp.
  • postawy ? naruszanie tajemnicy zawodowej, niechęć do współpracy, minimalizm w wykonywaniu zadań, przerzucanie odpowiedzialności na innych, niechęć do doskonalenia itp.

4. USTAL SWOJE MAKSYMALNE PREFERENCJE, czyli nazwij postawy i zachowania, które będziesz nagradzał

  • pożądane postawy ? lojalność, entuzjazm, dyspozycyjność, innowacyjność, współpraca, sposób obsługi klienta, identyfikacja z organizacją itp.,

5. ZAMKNIJ EXPOSE POZYTYWNYM KOMUNIKATEM, zachęć do pytań, wyjaśnij pojawiające się wątpliwości

Zasady wygłaszania expose

1. Przygotuj się do spotkania z pracownikami i wygłoszenia expose

2. Wybierz odpowiedni czas i miejsce

3. Uważaj, aby lista minimalnych granic i zachowań nie była dłuższa od listy maksymalnych preferencji

4. Pamiętaj, że expose, to zbiór najważniejszych dla Ciebie zasad i wartości, a nie regulamin pracy

5. To jednostronne wystąpienie szefa, nie jest wystąpieniem nastawionym na dyskusję. Zasady nie podlegają dyskusji

6. Unikaj zbyt ogólnikowych pouczeń i próśb

7. Mów językiem zrozumiałym dla odbiorców

8. Utrzymuj kontakt wzrokowy ze wszystkimi, nie tylko z jedną wybraną osobą

9. Nie czytaj z kartki

Sytuacje, w których expose szefa jest konieczne

1. Tworzenie nowego zespołu w strukturach firmy

2. Objęcie kierownictwa istniejącej już grupy

3. Awans i zarządzanie swoimi dawnymi kolegami

4. Zatrudnienie w zespole nowego pracownika

5. Zmiana hierarchii wartości i priorytetów działania ? Twoich lub firmy

6. Wprowadzanie zmian w organizacji, zwłaszcza, gdy dotyczą one sposobu działania pracowników, nowych oczekiwań, nowego modelu zarządzania, systemu motywacyjnego, itp.

Po wygłoszeniu expose, kiedy pracownicy poznają już Twoje standardy i zasady, swoje nowe zadania, pamiętaj, abyś konsekwentnie realizował swój plan ? nagradzał te zachowania, które Ci sprzyjają w realizacji celów i eliminował poprzez kary te postawy, które Cię w ich realizacji spowalniają.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here