Szkolenia e-learning – dlaczego warto z nich korzystać ?

412
0
UDOSTĘPNIJ
Szkolenia e-learning

Obecnie na rynku dostępny jest szeroki wachlarz szkoleń, zarówno tych w formie tradycyjnej, jak i tych w modelu e-learning. W krajach zachodnich w celu rozwijania kompetencji i pogłębiania wiedzy pracowników najchętniej wybierane są szkolenia e-learning. Ich niepodważalną zaletą jest możliwość przeszkolenia nieograniczonej ilości osób w dowolnym czasie, miejscu i przy stosunkowo niskim nakładzie finansowym. Argumentem na rzecz szkoleń realizowanych w modelu e-learning jest też to, że wszyscy mają dostęp do jednakowego i wystandaryzowanego materiału.

Poza ogólną powszechnością, szkolenia e-learning mają szerokie zastosowanie w sprzedaży. Na platformach e-learningowych dostępne są szkolenia produktowe, które w wspierają szybkie zapoznanie się z nowym produktem przez wszystkich pracowników. Wiedza o nowej usłudze bankowej może zostać wdrożona od razu, we wszystkich oddziałach banku. Nie trzeba organizować całodniowych warsztatów w różnych miastach i angażować w to sztab szkoleniowców. W przypadku sieci franczyzowych, dzięki szkoleniom e-learning można w szybki sposób dotrzeć do wszystkich salonów, czy punktów w celu doskonalenia umiejętności sprzedażowych lub produktowych. W branży budowlanej, bankowości, czy farmacji często zmieniające się przepisy wymagają aktualizacji posiadanej już wiedzy – tu również świetnie sprawdzają się szkolenia w modelu e-learning.Ponadto interaktywna forma przekazu jest bardzo przejrzysta i ciekawa, a filmy oraz animacje tworzą realne warunki kontaktu z klientem, czy pracy z nowym produktem.

W przypadku, kiedy Twoja firma jest na etapie rozwoju lub występuje w niej duża rotacja kadry, szkolenia e-learning są idealnym rozwiązaniem pozwalającym na wdrożenie nowych pracowników. Ujednolicone, dobrze opracowane, interaktywne sesje szkoleniowe, pozwalają na wielokrotne ich wykorzystanie.

Niektóre firmy, najczęściej małe i średnie przedsiębiorstwa, rezygnują z projektów rozwoju kompetencji pracowników ze względu na wysokie koszty przedsięwzięcia. Wybór e-learningu znacznie obniża koszty procesu szkolenia pracownika oraz znacznie ułatwia logistykę i organizację takiego przedsięwzięcia. Firmy oferujące e-learning ograniczają opłaty do stworzenia dedykowanego szkolenia oraz do jego udostępnienie bez limitu czasowego określonej grupie osób. Wiele czołowych firm specjalizujących się w e-learningu oferuje gotowe programy np. z zakresu obsługi klienta, zarządzania zespołem i przywództwa, zarządzania projektami, komunikacji, czy negocjacji. Dzięki wykorzystaniu standardowych, co nie znaczy, że gorszych programów szkoleniowych, możliwa jest jeszcze istotniejsza optymalizacja kosztów.

Kolejnym argumentem na rzecz e-learningu w Twojej firmie jest to, że proces szkoleniowy jest dobrze mierzalny i zarządzalny. Śledząc działania uczestnika kursu on-line oraz analizując wyniki pre- i post- testów można po pierwsze podejmować działania w przypadku braku postępów w realizacji programu, a po drugie w sposób liczbowy przedstawić rozwój kompetencji pracownika.

O e-learningu często mówi się, że to nauka wszystkimi zmysłami. Przyswajamy wiedzę słuchając, widząc, bądź wykonując samodzielnie pewne działania. Wzrokowcom pomagają kolorowe wykresy, tabele bądź rysunki; słuchowcy mogą oglądać filmy, animacje czy slajdy z udziałem lektora. Natomiast kinestetycy, którzy najsprawniej zapamiętują działając mogą samodzielnie uzupełniać interaktywne ćwiczenia oraz wykonując konkretne interakcje przechodzić przez kolejne etapy kursu.

Wykorzystanie szkoleń w modelu e-learning pozwoli pracownikom rozwijać kompetencje i pogłębiać swoją wiedzę w optymalny i najbardziej efektywny sposób – w dowolnym miejscu, czasie i na dowolnym urządzeniu.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here