Delegowanie zadań – umiejętność niezbędna dla każdego menadżera

828
0
UDOSTĘPNIJ
Delegowanie zadań

Delegowanie zadań to jedno z narzędzi, z których powinien umieć korzystać każdy menadżer. Warto pamiętać, że delegowanie nie oznacza zrzeczenia się ?władzy? lub odpowiedzialności. Przeciwnie, ma ono na celu przekazanie innym wizji sukcesu, wyznaczenie jasnego kierunku działania i przypisanie zadań poszczególnym osobom na podstawie potrzeb związanych z danym projektem oraz potrzebnymi do jego realizacji umiejętnościami.

Delegowanie zadań wymaga doświadczenia oraz znajomości swoich podwładnych i ich kompetencji. Odpowiedni podział zadań w zespole daje wszystkim równe szanse na udział w ciekawych i interesujących projektach, wpływa na wzrost poziomu zaufania, poprawę komunikacji, osiągnięcie celu, który wymaga wspólnego wysiłku, jak również wzrost zaangażowania i odpowiedzialności za jego realizację wszystkich członków zespołu.

Warto podkreślić, że delegowanie może być także skutecznym narzędziem szkoleniowym umożliwiającym rozwój pracowników. Aby tak się stało należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach przedstawionych poniżej.

Określ cele i kontekst zadania

  • Poznaj słabe i mocne strony podwładnego oraz zmotywuj go ? aby kogoś zachęcić do realizacji zadań, warto wskazać czego dzięki temu może się nauczyć.
  • Wyjaśnij cele i Twoje oczekiwania względem sposobu wykonania zadania ? członek Twojego zespołu powinien dokładnie wiedzieć, czego od niego oczekujesz.
  • Sprawdź umiejętności pracownika ? poddaj ocenie umiejętności posiadane przez pracownika i zidentyfikuj te, które mogą zostać rozwinięte w trakcie zadania.

Spotykaj się i rozmawiaj w trakcie realizacji zadania

  • Wyznaczaj kamienie milowe – na poszczególnych etapach wykonania zadania wskaż, co jest zrealizowane poprawnie, a także to co mogłoby zostać zrobione lepiej.
  • Kontroluj realizację zadań ? nie zapomnij o elementach samooceny; zapytaj członka zespołu, co on o tym myśli. Dzięki temu będzie czuł się bardziej odpowiedzialny.
  • Zaoferuj swoją pomoc ? pokaż, że pracownik może liczyć na Twoje wsparcie.

Zorganizuj spotkanie podsumowujące wykonaniu zadania! Nie zapomnij o informacji zwrotnej!

  • Doceń pracę włożoną w realizację zdania ? podkreśl wartość zrealizowanego zadana, to zmotywuje pracownika do pracy, zwiększy jego pewność i zachęci go do podejmowania nowych wyzwań.
  • Poproś pracownika o wykonanie raportu na temat nowych doświadczeń ? ważne jest zidentyfikowanie obszarów w których pracownik może się dalej rozwijać.

Delegowanie zapewnia organizacji wiele korzyści, takich jak skuteczniejsze zarządzanie, bardziej kompetentni i efektywniejsi pracownicy oraz wydajniejszy zespół. Dzięki właściwemu przekazywaniu zadań, a przy tym rozwijaniu pracowników zyskujesz zaangażowany, silny, lojalny i zorientowany na rezultaty zespół.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here