Motywowanie pracowników to nie tylko pieniądze

617
0
UDOSTĘPNIJ
Motywacja

Odpowiednia motywacja jest siłą napędową naszych działań, jednym z najważniejszych czynników wzrostu efektywności naszej pracy, kluczem do sukcesu. Właściwie motywowanie pracowników, skutecznie zapobiega wypaleniu zawodowemu.

Mimo, że właściwe podejście do pracownika, umiejętność motywowania, jest podstawową cechą efektywnych menadżerów, to odpowiednia motywacja pracownika, pozostaje nadal niełatwym wyzwaniem i jednym z najtrudniejszych zadań do wykonania dla niejednego menadżera.

Wszyscy potrzebujemy od szefa trochę inspiracji i motywacji, które będą kształtować i ukierunkowywać nasze postawy i nasze działania. Niestety, nadal do podwyższania efektywności (np. maksymalizacji wyników sprzedaży, szybkiego wzrostu liczby nowych klientów), lojalności i oddania podwładnych dla organizacji, najczęściej stosowanym przez szefów motywatorem są pieniądze.

Jednak ?Za pieniądze można kupić czarującego psa, ale żadne pieniądze nie zmuszą go radośnie merdać ogonem?.

Naukowcy już dawno poddali w wątpliwość wszechmocną rangę pieniądza, jako środka motywacji do pracy. Według jednego z nich – F. Herzberga – ?o ile brak pieniędzy może wywoływać niezadowolenie z pracy, to ich wystarczająca ilość sama z siebie nie przynosi długotrwałego zadowolenia?.

Najnowsze badania dowodzą, iż premia pieniężna, nie jest już kluczowym czynnikiem popychającym pracownika do działania. Wysokie wynagrodzenie podstawowe, czy najlepiej skonstruowane systemy motywacyjne, nie wyręczą menadżerów w ich indywidualnej pracy z podwładnymi, zastanawianiu się nad poziomem motywacji poszczególnych pracowników oraz odpowiednim, elastycznym reagowaniu na ich indywidualne potrzeby.

Poza tym, w dobie kryzysu, coraz częściej różne organizacje podejmują działania mające na celu optymalizację kosztów. Konsekwencją tego jest, m.in. redukcja kosztów w obszarze HR, co w biznesie przekłada się przede wszystkim na zmniejszenie zatrudnienia, obniżenie wynagrodzenia, zmniejszenie wydatków na szkolenia. W związku z tym, menadżerom, coraz częściej zabierana jest możliwość finansowego motywowania pracowników i niezbędne staje się, poszukiwanie nowych, optymalnych i najbardziej efektywnych instrumentów i rozwiązań w obszarze motywowania pracowników w organizacji.

W efekcie, w dzisiejszych czasach, motywacja staje się tworzeniem takich warunków przez menadżera, aby pracownik sam chciał robić to, czego się od niego oczekuje – nie w napięciu i frustracji, nie z konieczności, czy ze strachu przed utratą pracy, tylko z przyjemności, z poczucia przynależności do organizacji, identyfikowania się z jej celami i aspiracjami i bez ciągłej kontroli i przysłowiowego ?oddechu szefa na plecach?.

W XXI wieku, już nie wystarczy korzystać z prostych form rodem z PRL?u i machać podwładnemu przed oczami spróchniałym kijem lub zgniłą marchewką. Zaangażowania pracowników, nie osiąga się strachem. Zaangażowanie, entuzjazm, motywację pracowników, menadżer powinien pobudzać poprzez tworzenie pracownikom warunków i szans, kreowanie możliwości zaistnienia pracownika w organizacji, m.in. poprzez:

 • Dzielenie się wiedzą i władzą, informowanie o tym, co się dzieje w biznesie, o statusie biznesu, kierunkach rozwoju, po to, aby pracownik poczuł się również jego właścicielem.
 • Stawianie ambitnych, rozwojowych celów i możliwości korzystania z jego wiedzy i umiejętności w ramach jego specjalizacji.
 • Dawanie autonomii działania, możliwości podejmowania decyzji.
 • Przekazywanie niezbędnych narzędzi i wskazówek dotyczących wykonywanej przez niego pracy, tak, aby nie ?wyważał już otwartych drzwi?.
 • Ustalanie właściwych terminów na wykonanie danego zadania, tak, aby nie goniły go w nieskończoność ?nierealne terminy?, aby nie był w ?wiecznym niedoczasie? i nie miał poczucia, że nic nie robi dobrze.
 • Zauważenie profesjonalizmu podwładnego i docenianie jego wkładu w rozwój organizacji poprzez nagrody zgodne z jego potrzebami zawodowymi.
 • Branie pod uwagę jego pomysłów i rozwiązań, które usprawniają pracę.
 • Pytanie o poradę, czy opinię, włączanie w proces podejmowania decyzji.
 • Pokazanie perspektyw rozwoju, które będą dla pracownika atrakcyjne.
 • Cykliczną ocenę jego pracy i sprawiedliwą informację zwrotną.
 • Budowanie autorytetu szefa, który wynika nie ze stanowiska, lecz z osoby.

Podsumowując, aby wspierać, podnosić pracowników na duchu i motywować, wystarczy czasami po prostu, empatia, otwarta komunikacja z pracownikiem, szacunek do człowieka i zwykła ludzka życzliwość.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here