PROGRAM SESJI COACHINGU GRUPOWEGO

IDEALNY PROFIL KOMPETENCJI, A TRADYCYJNE NAWYKI KOMUNIKACJI

 • 4 Typy Inteligencji wg. D. Golemana.
 • Rodzaje inteligencji menedżera wg. Eichelbergera.
 • Profil kompetencji nowoczesnego specjalisty i eksperta a tradycyjne modele i nawyki.
 • Partnerstwo w relacji, przedmiotowa, a podmiotowa relacja.
 • Komunikat Ja i Komunikat Ty.
 • Bariery i nawyki w zespołowym komunikowaniu się.

NARZĘDZIA W CODZIENNEJ PRACY W ZESPOLE

 • Koncentracja i uważność
 • Praca na informacji zwrotnej
 • Twoje reakcje na informację zwrotną
 • Praca w systemie nieoceniającej komunikacji
 • Wyrażanie próśb
 • Wyrażanie poleceń
 • Prowadzenie trudnych rozmów
 • Wykorzystywanie różnic w zespole
 • Synergia grupowa i jej wartość
 • MOST ? model relacji
 • Mapa komunikacji w twoim zespole

TWOJA MOTYWACJA, A POCZUCIE SPRAWCZOŚCI W PRACY I ŻYCIU OSOBISTYM

 • ?Skan? twojego umysłu
 • Główne motywatory osoby
 • Model Herzberga, a Model Maslowa
 • Własne dążenia i plan życiowy
 • Spójność na poziomie wartości życiowych
 • Ekspresja siebie, swoich emocji i przekonań w relacjach
 • Skąd bierze się zmęczenie i spadek energii?
 • Teoria Flow wg. M. Cikszentmichalyia, a Automotywacja, czyli dlaczego alpiniści wchodzą na szczyty

PSYCHOLOGIA PRACY W GRUPIE

 • Psychologia grupowa i proces grupowy
 • Nieformalne role grupowe w zespole
 • Pobudzanie aktywności zespołu w którym pracujesz
 • Jak poradzić sobie z oporem w sytuacjach społecznych
 • Ujawnianie trudnych emocji w zespole
 • Adekwatne zachowania członka zespołu w każdym z momentów życia grupowego

UMYSŁ GRUPOWY W EFEKTYWNYM ZESPOLE

 • Neurobiologia społeczna
 • Inteligencja grupowa
 • Kompetencje społeczne wyróżniające efektywne zespoły
 • HEPHealth- engendering peaple
 • Przepływ grupowy (uskrzydlenie)? warunkujące czynniki
 • Wartości grupowe

KONFLIKT I KRYZYS W ZESPOLE

 • Różne strony kryzysu zespołowego
 • Komunikacja, ujawnianie siebie i emocje podczas kryzysu
 • Pełzające kryzysy w zespole
 • Fazy gniewu i adekwatne zachowania partnera w każdej z nich
 • Narzędzia pracy z kryzysem w zespole i sposoby jego pokonywania
 • Mapa emocji grupowych
 • Ujawnianie emocji a konstruktywna praca z konfliktem
 • Czynniki pomagające grupie w przechodzeniu przez konflikty
 • Postawa integracyjna a postawa kompromisowa
 • Twoja postawa w pokonywaniu konfliktów

DEMOTYWATORY, UTRUDNIAJĄCE PRZEKONANIA, PĘTLE KOMUNIKACYJNE, A EFEKTYWNOŚĆ

 • Katastrofizowanie
 • Wygórowane warunki asertywności
 • Zdania negatywne
 • Normy powinności
 • Samokaranie
 • Źródła przekonań i wartości
 • Przekonania życiowe a zadowolenie z pracy
 • Wpływ demotywatorów na energię osobistą, decyzje i działania zawodowe osoby
 • Praca i podejście do pracownika z ramą utrudniających przekonań
 • Nawyki i pętle komunikacyjne w grupie

KONFLIKTY WEWNĘTRZNE OSOBOWOŚCI

 • Teoria Berne?a -wymiana głasków
 • Konflikt podstawowy na podstawie K. Horney
 • Rola ukrytej wrogości w relacjach międzyludzkich
 • 3 rodzaje konfliktów wewnętrznych od ludzi, do ludzi i przeciwko ludziom K. Horney

BUDOWANIE AUTENTYCZNEJ PEWNOŚCI SIEBIE I PARTNERSTWA W RELACJI (NASTĘPNY KROK).

 • Postawy życiowe wg. Harrisa przypomnienie
 • Analiza transakcyjna Dziecko- Rodzic ? Dorosły od innej strony
 • Postawa uległa i jej archaiczna geneza
 • Wgląd we własne postaci wewnętrzne jako źródło siły
 • Twoje prawa asertywne i wartości jako źródło siły
 • Deficyty w twoich asertywnych prawach a twoje emocje
 • Prawo do własnej złości
 • Asertywne wyrażanie emocji
 • Asertywne wyrażanie złości
 • Asertywne wyrażanie wspierających emocji
 • Memy i zaraźliwe emocje w zespole

PARTNERSKA OBRONA I WYRAŻANIE SIEBIE W RELACJI (NASTĘPNY KROK).

 • Gry między ludźmi ? wg. Berne?a
 • Omówienie wybranych gier i asertywna postawa wobec gier
  • Twoja reakcja emocjonalna w sytuacjach trudnych
  • Stres a domykanie procesów emocjonalnych (figur-gestaltów)
  • Akceptowanie wewnętrznego Dziecka i Rodzica
  • Wspieranie własnej decyzyjności i postawy wewnętrznego Dorosłego
  • Wyzwalanie emocji w relacji
  • Pewność siebie na poziomie ciała
 • Asertywna klaryfikacja sytuacji niejasnych
 • Model partnerskiej obrony przed krytyką
 • Reagowanie na atak werbalny

DOŁĄCZ DO NAS

2,975FANÓWPOLUB NAS

PLATFORMA GRYWALIZACYJNA

Funifier Studio

AKADEMIA BIZNESU

Akademia Biznesu

AKADEMIA ROZWOJU

Akademia Rozwoju

FEEL THE FLOW

Feel The Flow

POLECANE SZKOLENIA

Brak szkoleń spełniających podane kryteria.

Przejdź do kalendarza szkoleń lub wprowadź inne słowa kluczowe.

SYSTEM DLA DZIAŁU HR

Elevato software