Szkolenie Automotywacja w zmianach

Szkolenie Automotywacja w zmianach

Szkolenie Automotywacja w zmianach

TERMIN: 25.07.2016 - 26.07.2016 09:00 - 17:00
MIEJSCE: Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
CENA NETTO: BRAK MIEJSC

JAK WSKRZESIĆ W SOBIE WEWNĘTRZNĄ SIŁĘ I DUCHA WALKI? CO ZROBIĆ, ŻEBY CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ?

Umiejętność motywowania siebie samego jest jedna? z najbardziej pożądanych umiejętności zarówno przez każdego z nas, jak i przez naszych przełożonych. Takie osoby lepiej funkcjonują w dynamicznym s?rodowisku, łatwiej adoptują się do zmiennych zadań.

Podczas warsztatu pokażemy, że motywacja to nie jest jednorazowe działanie, ale ciągły proces – eliminacja nieefektywnych schematów myślenia, czy działania. Skupimy się na budowaniu własnego wizerunku, rozwoju, a także na doskonaleniu zdolności interpersonalnych przydatnych w życiu codziennym, takich jak inteligencja emocjonalna, asertywność i poczucie własnej wartości.

UDZIAŁ W SZKOLENIU POZWOLI ROZWINĄĆ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Rozumienia mechanizmów zmian zachodzących w życiu.
 • Przygotowania siebie do procesu zmian.
 • Definiowania swoich mocnych stron i osobistego potencjału.
 • Zwiększania własnej skuteczności, przy zmniejszeniu kosztów osobistych.
 • Sterowania osobistymi motywatorami.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

AUTOBUS ENERGII – USTALENIE CELU PODRÓŻY.

PROCES ZMIAN – JAK DZIAŁASZ W PROCESIE ZMIANY I CO CIĘ MOTYWUJE?

 • Zmiana – szansa czy konieczność? Jakie korzyści niesie zmiana?
 • Jak radzisz sobie z sytuacją zmiany? – autodiagnoza nastawienia i gotowości do zmiany.
 • Etapy reakcji na zmianę (wyparcie, opór, testowanie, adaptacja) – zachowania ludzi w procesie zmian i możliwe konsekwencje dla motywacji wskutek występujących zmian. Wypracowanie optymalnych metod postępowania wobec osób prezentujących jedną z czterech postaw wobec zmiany.

PSYCHOLOGIA MOTYWACJI I AUTOMOTYWACJI – CO TAK NAPRAWDĘ POPYCHA LUDZI DO DZIAŁANIA?

 • Czym jest motywacja? Do czego potrzebujesz motywacji?
 • Czynniki motywacyjne.
 • Mechanizmy rządzące procesem motywacji i automotywacji.
 • Hierarchia potrzeb ? poziomy Diltsa. Podejście do motywacji od strony procesu.

STEROWANIE MOTYWACJĄ WŁASNĄ – MÓJ POTENCJAŁ:

 • Diagnoza i ranking osobistych motywatorów i demotywatorów. Poznanie osobistych wzorców motywacyjnych, czyli ?co jest twoja marchewką i kijem??
 • Psychologia osiągnięć. Elementy decydujące o sukcesie  w pracy z ludźmi:
  • Emocje – Co to są emocje? Znajomość własnych emocji. Umiejętność kierowania emocjami. Rozpoznawanie emocji u innych.
  • Przekonania i nastawienie. Rola przekonań w psychologii osiągnięć. Przekonania powstrzymujące i mobilizujące do działania.
  • Umiejętności, wiedza i nawyki.
  • Proaktywność i reaktywność.
  • Mechanizm ?słodkiej cytryny? – proces dochodzenia do swoich wartości. Co jest dla mnie ważne ? lista moich wartości.
 • Diagnoza posiadanych kompetencji ? analiza SWOT (silne i słabe strony, szanse i zagrożenia). Wykorzystanie możliwości płynących z wiedzy o własnych mocnych i słabych stronach. Kierowanie własnym rozwojem.
 • Typ osobowości a preferencje w komunikacji, planowaniu, wyborze zadań, przyjmowaniu ról w zespole, motywowaniu, podejmowaniu decyzji. Talenty i słabości każdego z typów osobowości.

NARZĘDZIA W MOTYWACJI I AUTOMOTYWACJI – 101 SPOSOBÓW NA TO, ŻEBY SIĘ CHCIAŁO CHCIEĆ

 • Techniki automotywacyjne (stosowanie nagród, przełamywanie rutyny).
 • Planowanie i świadomość własnego miejsca w pracy.
 • Myślenie ukierunkowane na cel :
  • Rama rezultatu ? narzędzie coachingowe do wzbudzania automotywacji – zasady wyznaczania motywujących celów.
  • Jak stawiać sobie cele i podejmować decyzję?
  • Wyznaczanie osobistych celów i monitorowanie postępów.
  • Metodyki definiowania celów.
  • Wywoływanie i wzmacnianie stanów koniecznych do działania i realizacji celów.
 • 7 nawyków skutecznego działania.
 • Jak utrzymywać motywację w czasie?
  • Technika pasji w życiu.
  • Technika listu pożegnalnego.
  • Techniki wyobrażeniowe.
  • Techniki behawioralne.
  • Motywacja poprzez konkurencję.
  • Motywacja poprzez strach.
  • Motywacja poprzez nagrodę.

PODSUMOWANIE

 • Stworzenie planu wprowadzenia zdobytej wiedzy i umiejętności w życie. Plan tworzony na podstawie indywidualnej Karty Rozwoju oraz wyników autodiagnoz.
 • Podsumowanie i usystematyzowanie poznanego materiału.

INNE TERMINY

Brak szkoleń spełniających podane kryteria.

Przejdź do kalendarza szkoleń lub wprowadź inne słowa kluczowe.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE

Aby zarejestrować się na szkolenie wypełnij pola poniższego formularza rejestracji, a następnie naciśnij przycisk WYŚLIJ ZGŁOSZENIE. Możesz również wypełnić i wysłać na nasz adres e-mail szkolenia(at)okti.pl zeskanowany FORMULARZ PDF. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny pod numerami +48 519 734 643 lub +48 503 185 645.

Rejestrując się na szkolenie akceptujesz warunki Regulaminu szkoleń.

REJESTRACJA ON-LINE

Rejestracja na to szkolenie jest już zamknięta.