Szkolenie Budowanie pozycji działu HR, jako partnera w biznesie i kontroling personalny

Szkolenie Budowanie pozycji działu HR, jako partnera w biznesie i kontroling personalny

Szkolenie Budowanie pozycji działu HR, jako partnera w biznesie i kontroling personalny

TERMIN: 08.09.2016 - 09.09.2016 09:00 - 17:00
MIEJSCE: Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
CENA NETTO: BRAK MIEJSC

Zmiany na rynku pracy oraz rosnące znaczenie inwestycji w zasoby ludzkie, stawiają ciągle nowe wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi. By realizować cele organizacji, dział HR musi sięgać wciąż po nowe rozwiązania, szukać innowacji, pełnić funkcję strategiczną. Determinuje to także konieczność tworzenia wewnątrzorganizacyjnego partnerstwa i wyjaśniania zarządowi i kadrze kierowniczej, jak te wszystkie inwestycje w ludzi przekładają się na realizację celów biznesowych firmy.

Warsztat daje możliwość poznania i zrozumienia nowych trendów w zakresie roli działu HR w organizacji, zarządzania kulturą organizacyjną, wiedzą i jakością kapitału ludzkiego w organizacji.

Podczas warsztatu wykorzystujemy między innymi grę GALIMATIAS.

Gra szkoleniowa Galimatias

 • PRACA ZESPOŁOWA
 • SKUTECZNA KOMUNIKACJA
 • ZARZĄDZANIE PROCESAMI

UDZIAŁ W SZKOLENIU POZWOLI ROZWINĄĆ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Tworzenia partnerskich relacji w organizacji oraz budowania roli działu HR w organizacji jako Partnera Biznesowego.
 • Definiowania roli i zadań HR w firmie adekwatnie do strategii i potrzeb.
 • Planowania wszystkich funkcji i zadań ZZL.
 • Wykorzystania nowych metod działania i reguł efektywności biznesowej obszaru HR w biznesie.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

STRATEGICZNY WYMIAR ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJACH

 • Po co firmie HR? – definicja i znaczenie funkcji personalnej.
 • Cele zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Procesy personalne w firmach.
 • Organizacja procesów personalnych podmioty i zakresy odpowiedzialności.
 • Zarządzanie polityką personalną i rola eksperta HR w organizacji.

CONTROLLING PERSONALNY, JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDCZE. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCIOWE

 • Idea controlingu personalnego i jego najważniejsze obszary.
 • Kapitał ludzki i metody jego wyceny.
 • Nowoczesne mierniki wartości kapitału ludzkiego i ich praktyczne zastosowanie.
 • Benchmarki w obszarze personalnym i ich zastosowanie.

DZIAŁ HR, JAKO STRATEGICZNY PARTNER W BIZNESIE

 • Zmiana roli HR w organizacji i trendy na przyszłość.
 • Model organizacji działów ZZL – jak najlepiej dopasować go do wymogów organizacji.
 • ?W czym mogę pomóc?? – zasady efektywnej współpracy na linii HR ? biznes.
 • KPI, ROI, raporty… czyli nielubiany controlling personalny.
 • Jak zbudować wartość dodaną, a grzechy główne HR-owców.
 • Jak zadbać o pozytywny wizerunek HR w firmie? Elementy PR.
 • Idea Biznes Partneringu HR.
 • Obsługa klienta wewnętrznego w HR.
 • Budowanie i podtrzymywanie relacji z menedżerami i pracownikami.
 • Uwiarygodnianie działań personalnych w oczach menedżerów liniowych i zarządu oraz pracowników.

PLANOWANIE ZATRUDNIENIA I REKRUTACJA NOWYCH PRACOWNIKÓW

 • Koszty wymiany pracownika na stanowisku pracy.
 • Analiza kosztów rekrutacji – główne pozycje kosztowe w rekrutacji. Główne pozycje kosztowe w selekcji.
 • Planowanie i monitoring kosztów rekrutacji i selekcji, raportowanie z wykonania rekrutacji i selekcji oraz związanych z tym kosztów.
 • Koszty rekrutacji i selekcji a późniejsze koszty personalne.
 • Koszty adaptacji nowego pracownika.
 • Jawne i ukryte koszty współpracy z firmami rekrutacyjnymi.
 • Wskaźniki fluktuacji. Analiza fluktuacji.

EFEKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW

 • Planowanie celów i planowanie wyników oraz związane z tym nagradzanie za efekty.
 • Planowanie, monitorowanie i rozliczanie celów i wyników.
 • Zamknięte i otwarte systemy premiowe / prowizyjne / nagrodowe a budżet wynagrodzeń.
 • Szacowanie, monitorowanie i rozliczanie budżetu nagrodowego (premie, prowizje, nagrody).

SZKOLENIA I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

 • Kształtowanie polityki szkoleniowej, jako narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej.
 • Diagnozowanie luk kompetencyjnych i ich wycena.
 • 3 poziomy potrzeb szkoleniowych – efektywna identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (techniki, narzędzia i współpraca z menedżerami), jako podstawa do efektywnego zarządzania działalnością rozwojową oraz budżetem na ten cel
 • Zasady budowania planów szkoleniowych w organizacji.
 • Główne pozycje kosztowe w obrębie szkoleń i rozwoju.
 • Tworzenie planu i budżetu szkoleń, monitoring planu i budżetu szkoleń, raportowanie z wykonania planu i budżetu szkoleń.
 • Międzyokresowe rozliczenie kosztów szkoleń i rozwoju.
 • Ewaluacja szkoleń w modelu 4 poziomowym.
 • Odroczone wyniki biznesowe szkoleń i rozwoju.

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRACOWNIKÓW:

 • Talent w organizacji – definicja, cele i zasady programów Top Talents
 • Pozyskiwanie i diagnozowanie pracowników o najwyższym potencjale – narzędzia i techniki
 • Projektowanie i wdrażanie indywidualnych ścieżek rozwoju, monitoring postępów
 • Efektywna współpraca z menedżerami w obszarze zarządzania rozwojem pracowników

BUDOWA SYSTEMU OCEN PRACOWNIKÓW

 • Cele, metody i zasady oceniania pracowników
 • Definiowanie kryteriów oceniania (kompetencje i mierniki efektów)
 • Przygotowanie kwestionariuszy oceny pracowników
 • Wykorzystanie wyników oceny pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi

BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW

 • Czynniki wpływające na satysfakcję z pracy
 • Tworzenie arkusza oceny satysfakcji z pracy
 • Wykorzystanie wyników badania satysfakcji z pracy

INNE TERMINY

Brak szkoleń spełniających podane kryteria.

Przejdź do kalendarza szkoleń lub wprowadź inne słowa kluczowe.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE

Aby zarejestrować się na szkolenie wypełnij pola poniższego formularza rejestracji, a następnie naciśnij przycisk WYŚLIJ ZGŁOSZENIE. Możesz również wypełnić i wysłać na nasz adres e-mail szkolenia(at)okti.pl zeskanowany FORMULARZ PDF. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny pod numerami +48 519 734 643 lub +48 503 185 645.

Rejestrując się na szkolenie akceptujesz warunki Regulaminu szkoleń.

REJESTRACJA ON-LINE

Rejestracja na to szkolenie jest już zamknięta.