Szkolenie Inteligencja emocjonalna

Szkolenie Inteligencja emocjonalna

Szkolenie Inteligencja emocjonalna

TERMIN: 20.07.2016 - 21.07.2016 09:00 - 17:00
MIEJSCE: Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
CENA NETTO: BRAK MIEJSC

SAMOŚWIADOMOŚĆ, SAMOREGULACJA, MOTYWACJA, EMPATIA I UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE.

W przeciwieństwie do IQ, który pozostaje taki sam przez całe życie, EQ można się nauczyć. Dzięki większej samoświadomości swoich emocji i zdolność do empatii i rozumienia stanu emocjonalnego innych ludzi, możesz lepiej funkcjonować w życiu osobistym, jak i w miejscu pracy.

Uczestnicy tych warsztatów będą mieli okazję nie tylko przyjrzeć się działaniu zespołu i na własnej skórze doświadczyć reakcji osób na różne rodzaje komunikatów, ale również popracować nad własnymi kompetencjami społecznymi w relacji z drugą osobą i małą grupą społeczną.

Może to stanowić okazję do zastanowienia się nad własnymi nawykami komunikacyjnymi, oraz własnymi postawami pojawiającymi się w różnych okolicznościach, takich jak na przykład krytyka. Będzie to okazją dotarcia do źródeł własnych reakcji ? archaicznych wzorców postępowania, które powtarzane w życiu dorosłym stanowią nie raz przeszkodę w budowaniu otwartych i partnerskich relacji interpersonalnych. Będzie to także okazją do rozpoczęcia świadomej zmiany tych nawyków.

UDZIAŁ W SZKOLENIU POZWOLI ROZWINĄĆ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Lepszego rozumienia psychiki swojej i innych, po to, by lepiej kształtować właściwe i pożądane relacje interpersonalne w s?rodowisku zawodowym.
 • Panowania nad własnymi emocjami i wykorzystania ich do osiągnięcia sukcesu.
 • Widzenia pewnych spraw z całkiem innej perspektywy ? perspektywy innych osób.
 • Tworzenia klimatu współpracy.
 • Lepszego radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, sytuacjami kryzysowymi.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

KOMUNIKACJA IDEALNY PROFIL KOMPETENCJI A TRADYCYJNE NAWYKI KOMUNIKACJI

 • 4 Typy Inteligencji wg. D. Golemana.
 • Rodzaje inteligencji menedżera wg. Eichelbergera.
 • Profil kompetencji nowoczesnego specjalisty i eksperta a tradycyjne modele i nawyki.
 • Partnerstwo w relacji, przedmiotowa, a podmiotowa relacja.
 • Komunikat Ja i Komunikat Ty.
 • Bariery i nawyki w zespołowym komunikowaniu się.

NARZĘDZIA W CODZIENNEJ PRACY W ZESPOLE

 • Koncentracja i uważność.
 • Praca na informacji zwrotnej. Twoje reakcje na informację zwrotną.
 • Praca w systemie nieoceniającej komunikacji.
 • Wyrażanie próśb. Wyrażanie poleceń.
 • Prowadzenie trudnych rozmów.
 • Wykorzystywanie różnic w zespole.
 • Synergia grupowa i jej wartość.
 • MOST ? model relacji.
 • Mapa komunikacji w twoim zespole.

TWOJA MOTYWACJA, A POCZUCIE SPRAWCZOŚCI W PRACY I ŻYCIU OSOBISTYM

 • „Skan” twojego umysłu.
 • Główne motywatory osoby.
 • Model Herzberga, a Model Maslowa.
 • Własne dążenia i plan życiowy.
 • Spójność na poziomie wartości życiowych.
 • Ekspresja siebie, swoich emocji i przekonań w relacjach.
 • Skąd bierze się zmęczenie i spadek energii?
 • Teoria Flow wg. M. Cikszentmichalyia a Automotywacja, czyli dlaczego alpiniści wchodzą na szczyty.

PSYCHOLOGIA PRACY W GRUPIE

 • Psychologia grupowa i proces grupowy.
 • Nieformalne role grupowe w zespole.
 • Pobudzanie aktywności zespołu w którym pracujesz.
 • Jak poradzić sobie z oporem w sytuacjach społecznych.
 • Ujawnianie trudnych emocji w zespole.
 • Adekwatne zachowania członka zespołu w każdym z momentów życia grupowego.

UMYSŁ GRUPOWY W EFEKTYWNYM ZESPOLE

 • Neurobiologia społeczna.
 • Inteligencja grupowa.
 • Kompetencje społeczne wyróżniające efektywne zespoły.
 • HEP – Health-engendering people.
 • Przepływ grupowy (uskrzydlenie)? warunkujące czynniki.
 • Wartości grupowe.

KONFLIKT I KRYZYS W ZESPOLE

 • Pełzające kryzysy w zespole. Różne strony kryzysu zespołowego.
 • Komunikacja, ujawnianie siebie i emocje podczas kryzysu.
 • Fazy gniewu i adekwatne zachowania partnera w każdej z nich.
 • Narzędzia pracy z kryzysem w zespole i sposoby jego pokonywania.
 • Mapa emocji grupowych.
 • Ujawnianie emocji a konstruktywna praca z konfliktem.
 • Czynniki pomagające grupie w przechodzeniu przez konflikty.
 • Postawa integracyjna a postawa kompromisowa.
 • Twoja postawa w pokonywaniu konfliktów.

DEMOTYWATORY, UTRUDNIAJĄCE PRZEKONANIA, PĘTLE KOMUNIKACYJNE A EFEKTYWNOŚĆ

 • Katastrofizowanie.
 • Wygórowane warunki asertywności.
 • Zdania negatywne.
 • Normy powinności.
 • Samokaranie.
 • Źródła przekonań i wartości.
 • Przekonania życiowe a zadowolenie z pracy.
 • Wpływ demotywatorów na energię osobistą, decyzje i działania zawodowe osoby.
 • Praca i podejście do pracownika z ramą utrudniających przekonań.
 • Nawyki i pętle komunikacyjne w grupie.

KONFLIKTY WEWNĘTRZNE OSOBOWOŚCI

 • Teoria Berne?a -wymiana głasków.
 • Konflikt podstawowy na podstawie K. Horney.
 • Rola ukrytej wrogości w relacjach międzyludzkich.
 • 3 rodzaje konfliktów wewnętrznych od ludzi, do ludzi i przeciwko ludziom K. Horney.

BUDOWANIE AUTENTYCZNEJ PEWNOŚCI SIEBIE I PARTNERSTWA W RELACJI

 • Postawy życiowe wg. Harrisa przypomnienie.
 • Analiza transakcyjna Dziecko-Rodzic?Dorosły od innej strony.
 • Postawa uległa i jej archaiczna geneza.
 • Wgląd we własne postaci wewnętrzne jako źródło siły.
 • Twoje prawa asertywne i wartości jako źródło siły.
 • Deficyty w twoich asertywnych prawach a twoje emocje.
 • Prawo do własnej złości.
 • Asertywne wyrażanie emocji.
 • Asertywne wyrażanie złości.
 • Asertywne wyrażanie wspierających emocji.
 • Memy i zaraźliwe emocje w zespole.

PARTNERSKA OBRONA I WYRAŻANIE SIEBIE W RELACJI (NASTĘPNY KROK).

 • Gry między ludźmi ? wg. Berne?a:
 • Omówienie wybranych gier i asertywna postawa wobec gier
  • Twoja reakcja emocjonalna w sytuacjach trudnych
  • Stres a domykanie procesów emocjonalnych (figur- gestaltów)
  • Akceptowanie wewnętrznego Dziecka i Rodzica
  • Wspieranie własnej decyzyjności i postawy wewnętrznego Dorosłego
  • Wyzwalanie emocji w relacji
  • Pewność siebie na poziomie ciała
 • Asertywna klaryfikacja sytuacji niejasnych
 • Model partnerskiej obrony przed krytyką
 • Reagowanie na atak werbalny

INNE TERMINY

Brak szkoleń spełniających podane kryteria.

Przejdź do kalendarza szkoleń lub wprowadź inne słowa kluczowe.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE

Aby zarejestrować się na szkolenie wypełnij pola poniższego formularza rejestracji, a następnie naciśnij przycisk WYŚLIJ ZGŁOSZENIE. Możesz również wypełnić i wysłać na nasz adres e-mail szkolenia(at)okti.pl zeskanowany FORMULARZ PDF. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny pod numerami +48 519 734 643 lub +48 503 185 645.

Rejestrując się na szkolenie akceptujesz warunki Regulaminu szkoleń.

REJESTRACJA ON-LINE

Rejestracja na to szkolenie jest już zamknięta.