Szkolenie Oceny pracownicze, a wspieranie rozwoju pracownika

Szkolenie Oceny pracownicze, a wspieranie rozwoju pracownika

Szkolenie Oceny pracownicze, a wspieranie rozwoju pracownika

TERMIN: 12.10.2015 09:00 - 17:00
MIEJSCE: Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
CENA NETTO: BRAK MIEJSC

PODSUMOWANIE KOMPETENCJI I WYNIKÓW

Pracownicy chcą wiedzieć, jak dobrze wykonują swoją pracę. Często są bardziej zaangażowani w zadania, kiedy zrozumieją, czego oczekuje się od nich, jak mają osiągnąć stawiane przed nimi cele, i jak ich praca wpływa na sukces firmy.

Jasne oczekiwania i standardy działania, poprawiają morale. Zatem znalezienie czasu na przegląd wyników biznesowych i jakości pracy pracowników, może pomóc poprawić sposób, w jaki prowadzisz swoją działalność, pomaga w rozwoju osoby, pozwala zbudować silny i skuteczny zespół.

Na naszym warsztacie, zdobędziesz wiedzę i umiejętności, do podjęcia skutecznych rozmów z podwładnymi. Ulepszysz metody zarządzania efektami swoich pracowników i wykorzystywania ich potencjału.

Podczas warsztatu wykorzystujemy między innymi grę SYMBOLE.

Gra szkoleniowa Symbole

 • BUDOWANIE STRATEGII FIRMY
 • REAGOWANIE NA ZMIANY
 • WYZNACZANIE I OSIĄGANIE CELÓW
 • KOMUNIKACJA I INFORMACJA ZWROTNA
 • WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA

UDZIAŁ W SZKOLENIU POZWOLI ROZWINĄĆ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Efektywnego prowadzenia rozmów oceniających.
 • Udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Właściwego wykorzystania samooceny w procesie oceniania.
 • Definiowania i oceny celów biznesowych i rozwoju kompetencji podwładnych.
 • Planowania i rozwijania członków swojego zespołu, odkrywania ich potencjału.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

ROLA PROCESU OCENY PRACOWNIKA W ORGANIZACJI

 • Różne funkcje i konteksty oceny pracowników ? ocena selekcyjna, ocena okresowa, ocena potencjału; ich wzajemna relacja i cele.
 • Ocenianie pracowników, jako podstawowe źródło informacji:
  • O poziomie spełniania wzajemnych oczekiwań w układzie pracownicy ? organizacja
  • Umożliwiające zarządzanie rozwojem pracownika i w konsekwencji zarządzanie efektywnością
 • Czego od procesu oceny oczekują pracownicy?

OCENIANIE ? JAK OBIEKTYWNIE PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ ZWROTNĄ?

 • Błędy w procesie oceniania i jak ich unikać? Błędy w sztuce oceniania (brak obiektywizmu, błąd ? etykietowania?, błąd atrybucji przyczynowych, błąd Pigmaliona, błąd pierwszego wrażenia, transfer stereotypu etycznego, konformizm oceniającego, efekt halo, błąd atrybucji, branie pod uwagę wyłącznie ostatnich wyników pracy).
 • Jak za pomocą narzędzi oceny maksymalizować obiektywność oceniania, jako procesu psychologicznego?
 • Dlaczego nieformalne ocenianie może być zagrożeniem dla kierownika i zespołu?
 • Informacja zwrotna. W jaki sposób konstruować wypowiedź oceniającą? Co powinna zawierać? W jaki sposób prawidłowo przekazać, co powinien poprawić oceniany pracownik?
 • Sposoby udzielania pochwał. Udzielanie konstruktywnej krytyki.

ROZMOWY OCENIAJĄCE, JAKO NARZĘDZIE MOTYWACJI:

 • Co to jest ocena pracownicza (performance appraisal)? Rola i znaczenie oceny pracowniczej dla pracownika, przełożonego, firmy. Kto powinien zostać poddany ocenie i kto powinien dokonywać oceny? Częstotliwość i metody dokonywania oceny osiągnięć pracowniczych. Cele rozmowy z pracownikiem i praktyczne korzyści i efekty rozmowy oceniającej
 • Planowanie i przygotowanie do rozmowy oceniającej na podstawie obserwacji i wniosków z oceny. Narzędzia wspomagające proces oceny: kwestionariusz oceny; instrukcje dla oceniających i ocenianych, aby lepiej przygotować się do procesu ocen; informacje na temat terminów przeprowadzania ocen; procedury wykorzystania wniosków z oceny.
 • Kryteria oceny pracowniczej ? zasady poprawnego definiowania celów biznesowych i dotyczących rozwoju kompetencji (wyniki pracy, zachowania, cechy).
 • Struktura rozmowy i jej kontrola ? etapy prowadzenia rozmowy oceniającej. Dobór sposobu prowadzenia rozmowy w zależności od doświadczenia i nastawienia pracownika. Zasady prowadzenia rozmów z ocenianym pracownikiem, czyli kilka praktycznych wskazówek dla oceniającego: przebieg rozmowy, jej rytm i dynamika, wyrażanie szacunku i uznania, formułowanie konstruktywnych uwag krytycznych.

INNE TERMINY

Brak szkoleń spełniających podane kryteria.

Przejdź do kalendarza szkoleń lub wprowadź inne słowa kluczowe.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE

Aby zarejestrować się na szkolenie wypełnij pola poniższego formularza rejestracji, a następnie naciśnij przycisk WYŚLIJ ZGŁOSZENIE. Możesz również wypełnić i wysłać na nasz adres e-mail szkolenia(at)okti.pl zeskanowany FORMULARZ PDF. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny pod numerami +48 519 734 643 lub +48 503 185 645.

Rejestrując się na szkolenie akceptujesz warunki Regulaminu szkoleń.

REJESTRACJA ON-LINE

Rejestracja na to szkolenie jest już zamknięta.