Szkolenie Przywództwo i motywowanie w zarządzaniu zespołem

Szkolenie Przywództwo i motywowanie w zarządzaniu zespołem

Szkolenie Przywództwo i motywowanie w zarządzaniu zespołem

TERMIN: 16.11.2015 - 17.11.2015 09:00 - 17:00
MIEJSCE: Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
CENA NETTO: BRAK MIEJSC

MENADŻER Z PASJĄ I SKUTECZNY LIDER W TWORZENIU EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW W ORGANIZACJI. WARSZTAT W OPARCIU O KONCEPCJĘ ZARZĄDZANIA SYTUACYJNEGO BLANCHARDA.

W przewodzeniu ludziom ważny jest efekt w postaci motywacji pracownika, ponieważ motywacja ma decydujący wpływ na jego efektywność. Zbyt niski poziom motywacji wpływa niekorzystnie na wyniki pracy i powoduje zniechęcenie do jej kontynuacji.

Nie ma jednego, idealnego stylu kierowania/przewodzenia pracownikom, prowadza?cego do wyników i sukcesów! Styl kierowania powinien być dostosowany indywidualnie do każdego pracownika, do poziomu jego gotowości do realizacji różnych zadań i kompetencji jakie posiada w danym momencie. Zdobycie umiejętności właściwego, wyznaczania kierunku rozwoju ludzi, motywowania i zarządzania pracownikami, jest najważniejszym zadaniem dla menadżerów. Odpowiednie umiejętności w tym zakresie, są również niewątpliwie kluczowym czynnikiem zdobywania trwałej i trudnej do podważenia przewagi konkurencyjnej dzisiejszych organizacji.

W naszym warsztacie, proponujemy Państwu, poznanie i przećwiczenie konkretnych narzędzi zwiększania motywacji i efektywności wśród pojedynczych pracowników i w całym zespole. Proponowane przez nas podejście, oparte jest o koncepcję zarządzania sytuacyjnego Blancharda.

Podczas warsztatu wykorzystujemy między innymi grę WINNICA.

Gra szkoleniowa Winnica

 • MYŚLENIE STRATEGICZNE
 • PRZYWÓDZTWO
 • PODEJMOWANIE DECYZJI

UDZIAŁ W SZKOLENIU POZWOLI ROZWINĄĆ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Zindywidualizowania oddziaływania na podwładnych w zespole.
 • Rozpoznania własnego stylu kierowania ludźmi i skutecznych metod jego rozwijania.
 • Komunikacji i jej wpływu na sposób postrzegania i działania innych ludzi.
 • Zwiększenia motywacji do działania u podwładnych.
 • Komunikowania się z jednostką i zespołem.
 • Wyznaczania i rozliczania celów.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

JA, JAKO LIDER:

 • Z kim chcą dziś pracować ludzie? Jakiego przywódcy oczekują pracownicy? Nowe spojrzenie na efektywność menadżera, jako skutecznego przywódcy w organizacji.
 • Budowanie autorytetu i wizerunku przywódcy. Jakie kompetencje menedżerów przekładają się na zyski? Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej, aby działać efektywnie i skutecznie? Analiza ich silnych i słabych stron. Przeniesienie wypracowanych wniosków na własne postawy i zachowania uczestników. Stworzenie mapy cech i umiejętności dobrego menadżera – przywódcy.
 • Wprowadzenie do koncepcji zarządzania sytuacyjnego. Jakie doświadczenia mają Uczestnicy, przykłady zarządzania w firmach w praktyce.

LUDZIE – DIAGNOZA ZESPOŁU I DBANIE O ROZWÓJ PRACOWNIKA, JAKO PODSTAWOWA UMIEJĘTNOŚĆ MENADŻERSKA:

 • Dlaczego jeden styl zarządzania nie sprawdza się dla wszystkich członków zespołu?
 • Jak dokonać zmiany w postawach pracowników?
 • 4 poziomy dojrzałości pracownika:
  • Entuzjastyczny debiutant (niskie kompetencje i wysokie zaangażowanie).
  • Rozczarowany adept (niskie kompetencje i niskie zaangażowanie).
  • Kompetentny, lecz ostrożny praktyk (wysokie kompetencje i niskie zaangażowanie).
  • Samodzielny specjalista, ekspert (wysokie kompetencje i wysokie zaangażowanie).
 • Różnice potrzeb rozwojowych pracownika w zależności od poziomu jego rozwoju – charakterystyka poszczególnych etapów.
 • Jakie decyzje ma podjąć szef uwzględniając etap rozwoju pracownika i zadania do wykonania?
 • Sposoby diagnozy etapu rozwoju pracownika.
 • Diagnozowanie etapu rozwoju pracownika z wykorzystaniem poznanych narzędzi na bazie podanych scenariuszy.

MENADŻER ? DOSTOSOWYWANIE STYLU ZARZĄDZANIA DO PRACOWNIKA, JAKO DRUGI ELEMENT SKUTECZNOŚCI:

 • Określenie dwóch podstawowych typów działań przywódczych: „Zachowania Instruujące” oraz „Zachowania Wspierające”.
 • Co dzieje się z pracownikiem podczas jego pracy w firmie? Kiedy potrzebuje instrukcji, dyrektywy, a kiedy wsparcia, treningu, coachingu, czy swobody? Przegląd i dostosowanie narzędzi menedżera do poziomu rozwoju pracownika. 4 style kierowania pracownikami – zwroty typowe dla poszczególnych stylów, ich charakterystyka:
  • Instruowanie, styl dyrektywny.
  • Konsultowanie, styl szkoleniowy/coachingowy.
  • Wspieranie, styl wspierający.
  • Delegowanie, styl delegujący.
 • Co motywuje (zachęca), co demotywuje (zniechęca) pracownika do pracy nad swoim rozwojem na każdym z etapów rozwoju zgodnie z teorią Blancharda? Jakie są konsekwencje niedostosowania stylu do fazy rozwojowej pracownika?
 • Jak mnie widzą inni, a jak ja widzę siebie? Czyli jaki mam preferowany styl kierowania – autodiagnoza preferowanego stylu przewodzenia.
 • Rozwój umiejętności przywódczych – dostosowanie stylu przewodzenia do etapu rozwoju pracownika; do poziomu doświadczenia, kompetencji i motywacji pracownika.
 • Wdrożenie modelu zarządzania sytuacyjnego do własnej pracy ? analiza podległego zespołu.

EFEKTYWNY ZESPÓŁ ? PRACA DLA WYNIKÓW, JAKO TRZECI KLUCZOWY ELEMENT :

 • ?Współpraca dla wyników” – jak w praktyce wdrożyć zarządzanie sytuacyjne ? uzgadniać styl przywództwa ze swoimi współpracownikami. Jak? Kiedy?
 • System wartości szefa ? formułowanie oczekiwań wobec zespołu i wpływ na poziom motywacji podwładnych. Expose szefa ? Po co właściwie tu jestem? Jakie są moje wartości? Dokąd mamy razem dojść? Co będę nagradzał, a co karał?
 • Rozmowa „jeden na jeden” – sposób na otwartą komunikację, budowę zaufania i coaching pracowników.
 • Informacja zwrotna i jej siła. Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej, jako podstawa budowania relacji Przełożony ? Pracownik.
 • Konstruktywna pochwała. Jak motywować chwaląc?
 • Budowa planu działań korygujących. Konstruktywna krytyka, rozmowy korygujące zachowanie. Metody stopniowania reakcji.
 • Przekazywanie trudnej informacji.
 • Rozmowy oceniające pracę. Opracowanie standardu rozmowy oceniającej pracę ? etapy prowadzenia rozmowy oceniającej. Efektywna rozmowa z pracownikiem.

NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE W ZARZĄDZANIU:

 • Tworzenie atmosfery sprzyjającej współpracy i motywacji.
 • Planowanie celów dla zespołu. Koordynacja działań zmierzających do osiągnięcia postawionych celów.
 • Planowanie pracy z podwładnymi. Realizacja celów organizacji przez pracownika, jako podstawa w zarządzaniu i motywowaniu:
  • Kaskadowanie celów: cele organizacyjne – cele zespołowe – cele indywidualne.
  • Wyznaczanie celów operacyjnych. Przydział zadań. Zlecanie zadań. Monitorowanie ich wykonania i egzekwowanie.
  • Przekazanie współpracownikowi informacji o celach.
  • Ustalenie razem z pracownikiem kryteriów pomiaru efektywności realizacji celów.
 • System rozliczania, monitorowania i kontroli, ocena efektywności pracy. W jaki sposób kontroluję pracę zespołu? Jak tworzę system mierników, jako narzędzia zarządzania ekipą handlową? Jak skutecznie monitoruję wskaźniki realizacji celu? Jak rozliczam, informuję o postępach w  działaniach, niedociągnięciach, sukcesach?

INNE TERMINY

Brak szkoleń spełniających podane kryteria.

Przejdź do kalendarza szkoleń lub wprowadź inne słowa kluczowe.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE

Aby zarejestrować się na szkolenie wypełnij pola poniższego formularza rejestracji, a następnie naciśnij przycisk WYŚLIJ ZGŁOSZENIE. Możesz również wypełnić i wysłać na nasz adres e-mail szkolenia(at)okti.pl zeskanowany FORMULARZ PDF. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny pod numerami +48 519 734 643 lub +48 503 185 645.

Rejestrując się na szkolenie akceptujesz warunki Regulaminu szkoleń.

REJESTRACJA ON-LINE

Rejestracja na to szkolenie jest już zamknięta.