Szkolenie Skuteczność i efektywność w działaniu

Szkolenie Skuteczność i efektywność w działaniu

Szkolenie Skuteczność i efektywność w działaniu

TERMIN: 25.08.2015 - 26.08.2015 09:00 - 17:00
MIEJSCE: Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
CENA NETTO: BRAK MIEJSC

JAK DOSKONALIĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI INTRAPERSONALNE I INTERPERSONALNE

Warsztat dotyczy rozwoju osobistego i przywództwa i jest dla każdego, kto chce dowiedzieć się, jak zastosować moc efektywności dla zwiększenia sukcesu w życiu biznesowym i osobistym, i chce się poczuć bardziej zadowolonym z tego, co osiąga każdego dnia.

Uczestnicy zdobędą praktyczne doświadczenie poprzez zastosowanie w praktyce ponadczasowych zasad, które dają większą wydajność, lepszą komunikację, wzmacniają relacje, zwiększają wpływ i pozwalają skupić się na priorytetach.

UDZIAŁ W SZKOLENIU POZWOLI ROZWINĄĆ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Podejmowania decyzji, zmiany, twórczej współpracy, samorozwoju, które mają zastosowanie we własnej pracy.
 • Twórczego współpracowania w zespole.
 • Zrozumienia pojęcia „skuteczności w działaniu”.
 • Ułatwiające poznanie i zrozumienie siebie. Proaktywności, czyli wolności wyboru.
 • Wybierania właściwych dróg. Zarządzania sobą w czasie.
 • Słuchania empatycznego.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

JAK KSZTAŁTUJEMY OSOBOWOŚĆ? GDZIE KSZTAŁTUJEMY CHARAKTER? CZY KAŻDY JEST INNY? CO Z TEGO WYNIKA? PARADYGMAT. JAK GO ZMIENIAĆ?

SPOSÓB POSTRZEGANIA RZECZYWISTOŚCI – WPŁYW NA NASZE MYŚLENIE I ZACHOWANIE. ZASADY – PONADCZASOWE, UNIWERSALNE, OCZYWISTE. ZDEFINIOWANIE „SKUTECZNOŚCI”. CZYM JEST, CO OZNACZA, NA CO WPŁYWA?

CO DLA MNIE OZNACZA ZWYCIĘSTWO INDYWIDUALNE:

 • Wyjaśnienie pojęcia proaktywność. Jak nasze myśli kształtują nasze działania?
 • Co znajduje się między bodźcem a reakcją? Na co w życiu prywatnym i zawodowym mamy wpływ? Krąg zainteresowania i krąg wpływu.

UKIERUNKOWANIE NA CELE I OCZEKIWANIA:

 • Co znaczy zaczynać z wizją końca? Przywództwo osobiste = określanie celów + stawianie zadań.
 • Misja osobista. Identyfikacja ról i celów. Skąd pochodzą nasze cele i jaki mają charakter? Jak prawidłowo definiować i ustalać cele? Kryteria poprawnie zdefiniowanego celu. Sposoby wyznaczania celów i planowania zadań, w oparciu o priorytety własne.
 • Jak wykorzystać nasz potencjał? Praca mózgu, wizualizacje i afirmacje?

JAK KONCENTROWAĆ SIĘ NA RZECZACH NAJWAŻNIEJSZYCH?

 • Zarządzanie sobą w czasie. Co to oznacza?
 • Zegar – dominujący znak naszych czasów. Wspólny mianownik sukcesu ? robienie rzeczy we właściwej kolejności. Matryca zarządzania czasem (Eisenhowera). Wybrane metody i techniki. Najlepsze praktyki.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRACY KAŻDEGO CZŁOWIEKA, DLACZEGO JEST TAK ISTOTNA I JAK WPŁYWAĆ NA JEJ POZIOM?

 • Rozpoznanie własnych mocnych i słabych stron oraz wykorzystanie ich w budowaniu skutecznego sposobu działania
 • Nasze emocje, ? czym są? Kiedy nas wspierają, a kiedy osłabiają? Powody i sposoby wpływania na zmianę swoich emocji.
 • Istotne depozyty, które tworzą solidne „Konto Emocji”? ? „wpłaty” i „wypłaty”.

CO DLA MNIE OZNACZA ZWYCIĘSTWO ZESPOŁOWE?

 • Stosunki międzyludzkie ? „ja” ? „inni”.
 • Stosowane strategie: przegrana ? wygrana, wygrana ? przegrana, przegrana ? przegrana, wygrana ? wygrana, albo nie robimy interesów.

ZASADY KOMUNIKACJI EMPATYCZNEJ: Komunikacja, a postrzeganie. Jak podczas słuchania angażować cierpliwość i pragnienie zrozumienia?

ZASADY TWÓRCZEJ KOMUNIKACJI: Jak tworzyć warunki, aby energia „na wyjściu była” większa niż suma energii „na wejściu”?. Docenianie różnic. Tworzenie synergii. Jak podczas słuchania angażować cierpliwość i pragnienie zrozumienia drugiej strony?

INNE TERMINY

Brak szkoleń spełniających podane kryteria.

Przejdź do kalendarza szkoleń lub wprowadź inne słowa kluczowe.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE

Aby zarejestrować się na szkolenie wypełnij pola poniższego formularza rejestracji, a następnie naciśnij przycisk WYŚLIJ ZGŁOSZENIE. Możesz również wypełnić i wysłać na nasz adres e-mail szkolenia(at)okti.pl zeskanowany FORMULARZ PDF. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny pod numerami +48 519 734 643 lub +48 503 185 645.

Rejestrując się na szkolenie akceptujesz warunki Regulaminu szkoleń.

REJESTRACJA ON-LINE

Rejestracja na to szkolenie jest już zamknięta.