SZKOLENIE ZARZĄDZANIE POLITYKĄ SZKOLENIOWĄ

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE POLITYKĄ SZKOLENIOWĄ

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE POLITYKĄ SZKOLENIOWĄ

TERMIN: 24.02.2016 - 25.02.2016 09:00 - 17:00
MIEJSCE: Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
CENA NETTO: BRAK MIEJSC

Właściwie dobrana polityka szkoleniowa, pozwala na świadome i skalibrowane wpływanie na wiedze?, zachowania i postawy pracowników, wspomagając przy tym osiąganie celów firmy oraz ich rozwój osobisty. Polityka szkoleniowa musi „pasować” do całości, czyli do filozofii całej firmy.

Warsztat prezentuje kolejne etapy szkolenia począwszy od rozpoznania potrzeb firmy, określenia celów szkolenia i zaprojektowania odpowiedniego programu, doboru partnerów do realizacji projektu szkoleniowego, przygotowania poszczególnych sesji szkoleniowych, aż do szacowania efektów szkolenia. Proponujemy wiele technik, metod, procedur gotowych do bezpośredniego wykorzystania.

Celem warsztatu jest pomoc w zbudowaniu sprawnego działu szkoleń w firmie, określenie terytorium efektywnego menedżera czy specjalisty, odpowiedzialnego w firmie za wdrażanie polityki szkoleniowej oraz ocenę prowadzonych w tym zakresie działań.

Podczas warsztatu wykorzystujemy między innymi grę GALIMATIAS.

Gra szkoleniowa Galimatias

 • PRACA ZESPOŁOWA
 • SKUTECZNA KOMUNIKACJA
 • ZARZĄDZANIE PROCESAMI

UDZIAŁ W SZKOLENIU POZWOLI ROZWINĄĆ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Analizowania i określania potrzeb szkoleniowych firmy.
 • Opracowywania i planowania procedur określania potrzeb szkoleniowych.
 • Precyzyjnego ustalania celów szkoleniowych.
 • Planowania budżetu, ustalanie planu szkoleń i organizowania szkoleń.
 • Wyboru i współpracy z firmami i trenerami zewnętrznymi.
 • Oceny efektywności szkoleń .

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

PROCES ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI W FIRMIE, JAKO BUDOWANIE POZYCJI PARTNERA W BIZNESIE:

 • Oczekiwania w stosunku do Działów Szkoleń/HR ze strony: zarządów, kadry menadżerskiej, pracowników.
 • Funkcje Działów Szkoleń/HR ? strategiczna, menadżerska, operacyjna.
 • Zakresy obowiązków, zadania, kompetencje i odpowiedzialność Działu Szkoleń.

MODEL HPI – IDENTYFIKOWANIE TZW. LUKI SZKOLENIOWEJ, CZYLI ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY STANEM POŻĄDANYM A OBECNYM W ZAKRESIE TEGO, CO PRACOWNICY WIEDZĄ I POTRAFIĄ, A CO POWINNI WIEDZIEĆ I UMIEĆ:

 • Analiza biznesowa ? określenie wskaźnika biznesowego/celu organizacji, który ma się zmienić oraz identyfikacja osób, które w największym stopniu mają wpływ na osiągnięcie tego wskaźnika / realizację celu.
 • Analiza efektywności ? określanie:
  • Pożądanego poziomu efektywności – co konkretnie te osoby powinny robić, aby móc osiągnąć określony wskaźnik?
  • Aktualnego/rzeczywistego poziomu efektywności – co rzeczywiście te osoby aktualnie robią?
  • Luki w efektywności (obszar wymagający doskonalenia), czyli różnicy pomiędzy działaniem pożądanym, a rzeczywistym.
 • Analiza przyczyn braku efektywności, na poziomie: zasobów, struktury i/lub procesu, informacji, wiedzy i kompetencji, motywacji, jakości życia w organizacji.
 • Wybór rozwiązania – wybór najlepszego rozwiązania i zakresu oddziaływania oraz rekomendacje rozwojowe.
 • Realizacja działań rozwojowych – zarządzanie projektem, pomoc organizacji w zaadoptowaniu zmian, monitoring oraz zbiór danych do ewaluacji.
 • Ocena działań – ewaluacja efektów, wnioski i podsumowanie.

IDENTYFIKACJA I ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH:

 • Cele analizy potrzeb szkoleniowych. Błędy popełniane w procesie analizy potrzeb szkoleniowych.
 • Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych na poziomie: organizacji, stanowiska pracy,
 • Narzędzia analizy potrzeb ? przegląd. Wady i zalety każdej z metod. Kiedy stosować, jak konstruować, jak i z kim przeprowadzać?
 • Dodatkowe źródła pozyskiwania wiedzy do analizy potrzeb – jakiego rodzaju dane są najczęściej pomocne, jak nad nimi pracować i jak wyciągać z nich wnioski?
 • Angażowanie pracowników i kadry menedżerskiej.

USTALENIE BUDŻETU I PLANU SZKOLEŃ:

 • Budżet szkoleniowy ? podstawowe pojęcia i terminy.
 • Macierz kosztów ? budowanie budżetu szkoleniowego.
 • Szacowanie kosztów szkolenia – koszty przeprowadzenia szkolenia/kursu – średnie ceny.
 • Roczny plan szkoleń (poszczególnych jednostek Firmy i całej organizacji):
  • Typy projektów szkoleniowych.
  • Określenie grup docelowych.
  • Opracowanie krótko-, średnio ? i długookresowe programów szkolenia.

DOBÓR PARTNERÓW SZKOLENIOWYCH:

 • Źródła poszukiwania firm szkoleniowych.
 • Typy partnera szkoleniowego.
 • Proces doboru zewnętrznego partnera szkoleniowego (zapytania ofertowe/analiza ofert wg ustalonych kryteriów/ zaproszenie wybranych firm na rozmowy – prezentacje wybranych firm, trenerów tzw. samplingi szkoleniowe/ wybór firmy, niezależnego trenera do współpracy).
 • Wymagana dokumentacja.

REALIZACJA SZKOLEŃ.

ASPEKT TECHNICZNO-LOGISTYCZNY:

 • Aspekty prawne: umowy z pracownikami, umowy z firmą szkoleniową.
 • Planowanie organizacji szkolenia:
  • Koordynowanie procesu rekrutacji uczestników.
  • Przekazanie wytypowanym uczestnikom informacji na temat szkolenia.
  • Zebranie danych od uczestników szkolenia.
  • Standardy wyposażenia dotyczące szkolenia ? pomieszczenie do zajęć, ustawienie sali/stolików, pomoce szkoleniowe, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie i wyżywienie, transport, dokumentacja wspomagająca ewidencjonowanie szkoleń, listy obecności, certyfikaty.

ASPEKT MERYTORYCZNY:    

 • Temat szkolenia.
 • Planowanie zajęć.
 • Określanie celów (głównych i szczegółowych).
 • Dobór metod, technik, narzędzi szkoleniowych.

EWALUCJA PROWADZONYCH SZKOLEŃ:

 • Dlaczego dokonujemy oceny? Kiedy dokonujemy oceny? Kto powinien być zaangażowany?
 • Planowanie metod oceny efektywności szkoleń.
 • Schemat ewaluacji.
 • Poziomy ewaluacji – model Kirkpatricka.
 • Przykłady narzędzi i procedur do pomiaru efektywności szkoleń.
 • Wskaźniki efektywności szkoleń.

INNE TERMINY

Brak szkoleń spełniających podane kryteria.

Przejdź do kalendarza szkoleń lub wprowadź inne słowa kluczowe.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE

Aby zarejestrować się na szkolenie wypełnij pola poniższego formularza rejestracji, a następnie naciśnij przycisk WYŚLIJ ZGŁOSZENIE. Możesz również wypełnić i wysłać na nasz adres e-mail szkolenia(at)okti.pl zeskanowany FORMULARZ PDF. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny pod numerami +48 519 734 643 lub +48 503 185 645.

Rejestrując się na szkolenie akceptujesz warunki Regulaminu szkoleń.

REJESTRACJA ON-LINE

Rejestracja na to szkolenie jest już zamknięta.