Szkolenie Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników

Szkolenie Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników

Szkolenie Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników

TERMIN: 23.05.2016 - 24.05.2016 09:00 - 17:00
MIEJSCE: Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
CENA NETTO: BRAK MIEJSC

JAK ZACHĘCIĆ PRACOWNIKÓW DO DZIAŁANIA?

Żyjemy w czasach permanentnych i nieuniknionych zmian, przeobrażeń, ciągle rosnącej konkurencji, zmieniających się wymagań i oczekiwań klientów i natłoku informacji, np.: układ scalony pocztówki z nagraniem ?Happy Birthday? ma większa pamięć niż wszystkie komputery istniejące przed 1950 r., codzienne wydanie New-York-Times zawiera większą ilość informacji niż ta, z którą spotykał się w XVII w. człowiek przez całe swoje życie, a ogólna ilość powszechnie dostępnych informacji podwaja się obecnie co 5 lat.

Każda firma, która chce być organizacją przedsiębiorczą, musi się otwierać na zmiany, a nawet tych zmian poszukiwać i traktować je jako okazje, a nie zagrożenia. Niepowodzenia wdrażanych zmian, często wynikają z utrwalonych wzorców zachowań u pracowników, które zwykle pozostają w nowych warunkach niezmienione.

Warsztat zapewnia wiedzę i zestaw narzędzi, umożliwiających przeprowadzenie zespołu przez proces zmian w organizacji, poprzez wdrożenie przemyślanych działań, zaprojektowanie procesu zmian, zaangażowanie ludzi i uzyskanie zmiany ich zachowań, a także poprawę komunikacji wewnątrz firmy.

Podczas warsztatu wykorzystujemy między innymi gry SYMBOLE i GALIMATIAS.

Gra szkoleniowa Symbole

 • BUDOWANIE STRATEGII FIRMY
 • REAGOWANIE NA ZMIANY
 • WYZNACZANIE I OSIĄGANIE CELÓW
 • KOMUNIKACJA I INFORMACJA ZWROTNA
 • WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA

Gra szkoleniowa Galimatias

 • PRACA ZESPOŁOWA
 • SKUTECZNA KOMUNIKACJA
 • ZARZĄDZANIE PROCESAMI

UDZIAŁ W SZKOLENIU POZWOLI ROZWINĄĆ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Projektowania i wdrażania zmiany. Rozumienia mechanizmów zmian zachodzących w organizacji.
 • Rozpoznawania potencjału zespołu: jego dynamiki, mocnych i słabych stron oraz potrzeb.
 • Tworzenia strategii budowania zaangażowania pracowników dla organizacji.
 • Wywierania wpływu i przekonywania ludzi do zmiany.
 • Budowania autorytetu lidera w zmianie.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

ZMIANY W ORGANIZACJACH ? DEFINICJA, ISTOTA ZMIANY. NA CZYM POLEGA ZARZĄDZANIE ZMIANĄ?

ZMIANA W ORGANIZACJI – CYKL ŻYCIA ORGANIZACJI – JAKIE ZMIANY PRZESZŁA I PRZED, JAKIMI ZMIANAMI STOI TWOJA ORGANIZACJA?

PRZYGOTOWANIE DO WPROWADZANA ZMIANY ? PARĘ PRZYDATNYCH TECHNIK:

 • Poszukiwanie „sprzymierzeńców”
 • Analiza sił i nastrojów
 • Planowanie procesów
 • Jak przygotować pracowników?

BUDOWANIE EFEKTYWNEJ WIZJI ZMIANY I JEJ KOMUNIKOWANIE PRACOWNIKOM.

CECHY I KOMPETENCJE LIDERA ZMIANY ? LIDER, JAKO AGENT ZMIANY ORGANIZACYJNEJ.

AUTORYTET KIEROWNIKA, CZYLI CO ZROBIĆ, ABY MNIE SŁUCHALI?

 • Oczekiwania pracowników, kierownik idealny
 • Osobowościowe i organizacyjne aspekty skuteczności kierowania
 • Przywództwo wizjonerskie ? znaczenie i metody prezentowania wizji
 • Budowanie identyfikacji pracownika z przedsiębiorstwem

WYWIERANIE WPŁYWU NA LUDZI W SYTUACJI ZMIANY. PERSWAZJA, CZYLI PRZEKONYWANIE LUDZI DO ZMIANY.

WSPARCIE DLA LIDERA ZMIAN – AGENCI ZMIAN:

 • Kim są i jak ich zidentyfikować?
 • Zadania agenta zmian w zależności rodzaju sytuacji i zmiany
 • Z jakich elementów powinien składać się program przygotowania ?agentów zmian??

STYLE PRZEWODZENIA, JAKO ISTOTNY ELEMENT MOTYWOWANIA I KSZTAŁTOWANIA ZACHOWANIA W PROCESIE ZMIAN W ORGANIZACJI – CHARAKTERYSTYKA I EFEKTYWNOŚĆ STYLÓW PRZYWÓDZTWA I ICH ZASTOSOWANIE WZGLĘDEM PRACOWNIKÓW W SYTUACJI ZMIANY I NIEPEWNOŚCI.

MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEZ ZAANGAŻOWANIE.

 • Ewolucja istoty motywowania.
 • Warunki skutecznego motywowania w zarządzaniu przez zaangażowanie.
 • Poziom motywacji, a sprawność działania.
 • Osiąganie gotowości do zmiany – motywacja, jako narzędzie zwiększania zaangażowanie pracowników w realizację zmian.

ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW W PROCES ZMIAN W ORGANIZACJI:

 • Cechy zaangażowanego pracownika.
 • Zjawiska „pętli” i „luki” zaangażowania.
 • Czynniki mające wpływ na budowanie zaangażowania pra­cow­ników.
 • Budowanie zaangażowania pracowników.
 • Partycypacja i delegowanie zadań w procesie wprowadzania zmian w organizacji, jako element kształtowania postawy zaangażowania.

NAGRADZANIE I WYRAŻANIE UZNANIA W RAMACH BUDOWANIA ZAANGAŻOWANIA

INNE TERMINY

Brak szkoleń spełniających podane kryteria.

Przejdź do kalendarza szkoleń lub wprowadź inne słowa kluczowe.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE

Aby zarejestrować się na szkolenie wypełnij pola poniższego formularza rejestracji, a następnie naciśnij przycisk WYŚLIJ ZGŁOSZENIE. Możesz również wypełnić i wysłać na nasz adres e-mail szkolenia(at)okti.pl zeskanowany FORMULARZ PDF. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny pod numerami +48 519 734 643 lub +48 503 185 645.

Rejestrując się na szkolenie akceptujesz warunki Regulaminu szkoleń.

REJESTRACJA ON-LINE

Rejestracja na to szkolenie jest już zamknięta.