OPRACOWANIE STRATEGII IT

Wiele firm postrzega strategię informatyzacji, jako działania mające na celu wprowadzenie zmian w systemach IT, czego efektem powinno być osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Tymczasem, takie podejście bardzo często nie przynosi oczekiwanych efektów, ponieważ wprowadzane zmiany mają charakter doraźny i wprowadzane są najczęściej w bardzo wąskim obszarze działalności firmy. Realizacja strategii IT powinna być przede wszystkim oparta na jasno zdefiniowanej strategii biznesowej firmy, określającej kierunki rozwoju przedsiębiorstwa, jego misję i cele biznesowe. Dopiero wówczas możliwe jest opracowanie i wdrożenie strategii informatyzacji, która jest bezpośrednio powiązana ze strategią biznesową, a między nimi występuje, coś co często nazywamy sprzężeniem zwrotnym.

Nasza usługa obejmuje m.in. następujące zadania:

  • Określenie celów, zakresu i kluczowych wymagań strategii informatyzacji
  • Definicję zasobów (środków finansowych, ludzi, narzędzi), jakie firma może/chce przeznaczyć na realizację strategii
  • Opracowanie możliwych wariantów realizacji strategii
  • Określenie kosztów realizacji każdego z wariantów strategii
  • Porównanie wariantów z różnych perspektyw, m.in. finansowej i czasowej
  • Przygotowanie rekomendacji najlepszego wariantu realizacji strategii
  • Opracowanie struktury zespołu projektowego
  • Opracowanie harmonogramu wdrożenia

DOŁĄCZ DO NAS

2,975FANÓWPOLUB NAS

PLATFORMA GRYWALIZACYJNA

Funifier Studio

AKADEMIA BIZNESU

Akademia Biznesu

AKADEMIA ROZWOJU

Akademia Rozwoju

FEEL THE FLOW

Feel The Flow

POLECANE SZKOLENIA

Brak szkoleń spełniających podane kryteria.

Przejdź do kalendarza szkoleń lub wprowadź inne słowa kluczowe.

SYSTEM DLA DZIAŁU HR

Elevato software