WDROŻENIE SYSTEMU IT

Skuteczne wdrożenie systemu IT, to nie tylko produkt, który został przez nas wybrany. Kluczowe jest przeprowadzenie procesu uruchomienia tego produktu w środowisku produkcyjnym, w jakim funkcjonuje dana firma. Projekt wdrożeniowy, ze względu na swoją złożoność oraz szereg uwarunkowań biznesowych i technicznych, musi przebiegać według ustalonych i sprawdzonych zasad, czyli metodologii wdrożenia. Stosowanie zdefiniowanych w metodologii procedur i reguł pozwala uniknąć szeregu ryzyk, a także systematyzuje pracę zespołu klienta i dostawcy.

Nasza usługa obejmuje m.in. następujące zadania:

 • Wsparcie biznesowego kierownika projektu w zakresie zarządzania projektem wdrożenia systemu (i ewentualnej integracji) oraz migracji danych
 • Zarządzanie projektem lub podprojektem w imieniu klienta
 • Wsparcie Komitetu Sterującego projektu w wypracowaniu optymalnych rozwiązań w zakresie harmonogramu, budżetu oraz funkcjonalności i architektury systemu
 • Przygotowanie niezbędnych prezentacji i raportów ze stanu realizacji projektu
 • Udział w spotkaniach z partnerami biznesowymi, w szczególności z dostawcą wdrażanego rozwiązanie
 • Współpracę z dostawcą wdrażanego systemu w zakresie realizacji projektu
 • Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy stronami projektu
 • Kontrolę jakości produktów projektu ? Quality Assurance
 • Wsparcie procesu weryfikacji wymagań biznesowych w obszarach operacyjnych
 • Wsparcie zespołów biznesowych w definiowaniu wymagań użytkownika
 • Wsparcie zespołów biznesowych w definiowaniu wymagań związanych z migracją danych
 • Wsparcie w zakresie przygotowania analizy migracji
 • Pomoc w opracowaniu scenariusza biznesowego i harmonogramu migracji danych
 • Wsparcie w przygotowaniu modelu transformacji danych pomiędzy systemem źródłowym, a systemem docelowym
 • Wsparcie w opracowaniu i przeprowadzeniu testów migracji
 • Wsparcie w przygotowaniu zakresu scenariuszy testowych i szkoleń
 • Wsparcie procesu tworzenia i weryfikacja scenariuszy testowych
 • Pomoc w realizacji procesu UAT
 • Weryfikację gotowości operacyjnej w związku z wdrażaniem nowych rozwiązań informatycznych oraz nowych produktów ubezpieczeniowych
 • Kontrolę spójności rozwiązania od strony funkcjonalnej i architektonicznej

DOŁĄCZ DO NAS

2,975FANÓWPOLUB NAS

PLATFORMA GRYWALIZACYJNA

Funifier Studio

AKADEMIA BIZNESU

Akademia Biznesu

AKADEMIA ROZWOJU

Akademia Rozwoju

FEEL THE FLOW

Feel The Flow

POLECANE SZKOLENIA

Brak szkoleń spełniających podane kryteria.

Przejdź do kalendarza szkoleń lub wprowadź inne słowa kluczowe.

SYSTEM DLA DZIAŁU HR

Elevato software