Distance learning – przyszłość nauczania

425
0
UDOSTĘPNIJ
e-learning

Tradycyjne metody nauczania, e-learning, indywidualne lekcje, szkolenia, wirtualne klasy, quizy czy wiedza dostarczana przez social media to tylko niektóre z obecnie dostępnych sposobów nauczania. Najważniejsze jest to, aby wszystko odpowiednio uporządkować w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów edukacyjnych. Nie sposób nie zauważyć, że najintensywniej rozwija się distance learning. Wskazaną metodę należy rozumieć jako nauczanie na odległość, co wiąże się z odseparowaniem nauczyciela od ucznia. Distance learning stanowi jedyny, a jednocześnie niezbędny środek naukowy, dzięki któremu nie jesteśmy ograniczeni zarówno przez miejsce, jak i czas nauki. Do zakresu tej nowoczesnej formy należy zaliczyć: e-learning, mobile-learning oraz edutainment (nauka przez zabawę).

Ostatnia z wymienionych powyżej metod polega na łączeniu edukacji z rozrywką. Najbardziej znanym na świecie projektem edutainment jest Ulica Sezamkowa. Popularne mupety uczą dzieci rozpoznawania liter, słów, liczb i figur geometrycznych. Oznacza to, że elementy edukacyjne przekazywane są przez postaci bajkowe, z którymi nauka nie wydaje się dzieciom tak nudna, jak czas spędzony z książką. Sposób przekazania istotnych informacji jest bardziej przystępny, a piosenki i wierszyki, którymi przeplatany jest dany program, wszyscy szybko zapamiętują. Coraz częściej materiały edukacyjne załączane są do gier, seriali, czy programów rozrywkowych. Często nieświadomie stykamy się z informacjami, które ukierunkowane są na rozpowszechnianie wiedzy o ochronie i profilaktyce zdrowia, wiedzy ekonomicznej, czy wiedzy ekologicznej. Interaktywne formy edukacji znajdują swoje zastosowanie również w wielu gałęziach biznesu? coraz częściej wybieraną metodą szkoleniową są gry szkoleniowe. Zapewniają one poznanie kompetencji pracowników, usprawniają prace zespołową, poprawiają umiejętności skutecznej komunikacji, czy też prowadzenie negocjacji w myśl ,,wygrana-wygrana?.

Ponadto należy zwrócić uwagę na dynamicznie rozwijające się platformy e-learningowe. Nauczanie przez internet posiada wiele zalet, najistotniejszą z nich jest łączenie tradycyjnych metod (np. czytanie tekstów naukowych, rozwiązywanie ćwiczeń) z innowacyjnymi sposobami przekazu informacji, mającymi na celu zarówno zdobycie wiedzy teoretycznej, jak i również jej praktyczne zastosowanie. Interaktywne gry, testy i animacje sprawdzają nabyte przez nas umiejętności. Kolejnym atutem jest to, że każdy uczeń kreuje swój profil, a rozbudowany system śledzi ruchy użytkownika na stronie, dzięki czemu ścieżka nauczania jest indywidualnie dobierana. Na platformach e-learningowych obecnie wdraża się grywalizację, eksperymenty naukowe , jak i formy 3D, które mają stworzyć MUVE (Multiuser Virtual Environment ? Wirtualne Środowisko Wielu Użytkowników), aby zapewnić możliwość interakcji i wymiany informacji pomiędzy wszystkimi użytkownikami na całym świecie. Jednym z liderów interaktywnych form edukacji jest CrossKnowledge. Platforma posiada treści najbardziej poszukiwane i użyteczne z punktu widzenia managera, pracownika liniowego, czy osoby aplikującej na stanowisko pracy. Całe tomy książek na temat sprzedaży, zarządzania, marketingu, obsługi klienta, skutecznej komunikacji i umiejętności miękkich znajdują się w kompleksowych pigułkach wiedzy.

Kolejną forma distance learingu jest m-learning, czyli wiedza dostępna na naszych smartfonach, które towarzyszą nam praktycznie cały czas. W wolnej chwili możemy rozwiązać szybki test posiadanych umiejętności, czy też przeczytać krótki skrypt z najważniejszymi informacjami, które są nam przydatne w czasie najbliższego spotkania. Nie trzeba wychodzić już do biblioteki i przeglądać wielostronicowych ksiąg, wiedza jest już w naszych rękach. Niekwestionowaną przewagą mobile-learningu nad e-learningiem jest jego większa efektywność nauczania, gdyż nie jest on tak bardzo obciążony ilością informacji i multimediów. Celem m-learnignu jest udostępnienie użytkownikowi małych pigułek wiedzy podczas podróży, czy przerwy w pracy.

Do największych zalet distance learningu możemy zaliczyć: adekwatność (każdy użytkownik zdobywa wiedzę, którą sam chce posiadać), dostępność (możliwość zdobywania wiedzy w określonym czasie i miejscu), naukę przez zabawę, zwięzłość, prostotę, łatwość w użyciu i przede wszystkim silne zaangażowanie uczestnika. Dobrze zaprojektowana gra, czy ćwiczenie wciąga i powoduje zatracenie (tzw. ?flow?).

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here