Grywalizacja – najnowsze narzędzie w arsenale szkoleń korporacyjnych

263
0
UDOSTĘPNIJ
Grywalizacja

Biorąc pod uwagę siłę wymagań rynkowych, tempo i dynamikę rozwoju firm, ogromne wyzwania, jakie stoją przed pracownikami, co do analizy ?masywnych kopców danych?, poruszania się w sytuacjach niejasnych, wymagających podejmowania szybkich decyzji, konieczności współpracy przy realizacji projektów na pograniczu kilku działów, a także wciąż rosnące oczekiwania menadżerów względem pracowników, co do tempa rozwoju ich kompetencji? sprawi, że wcześniej czy później, każdy Dział Szkoleń, czy Rozwoju dojdzie do punktu podjęcia decyzji o wykorzystaniu gier szkoleniowych w swoich programach szkoleniowo ? rozwojowych.

Grywalizacja (gamifikacja, ang. gamification) – to trend, który wyszedł już poza marketing, gdzie stosowany jest przeważnie w akcjach marketingowych, aby zwiększyć zaangażowanie klientów i poprzez dobrą zabawę zmieniać ich postawy względem firmy. Przykładów korzystania z gamifikacji można podać sporo? Allegro, Facebook, Twitter, eBay czy Amazon, a także serwis transakcyjny mBanku. Wiele liczących się firm korzysta z elementów gamifikacji, chociaż czasem pewnie zupełnie nie będąc tego świadomym. Błędem jest jednak utożsamianie gamifikacji wyłącznie z narzędziem marketingowym.

Spadek efektywności dotychczasowych technik nauczania i motywowania pracowników, sprawia, że GAMIFIKACJA, będzie coraz bardziej wykorzystywana również w tradycyjnych szkoleniach i działaniach rozwojowych, do wzbudzenia zaangażowania uczestników, zwiększania tempa uczenia się i nabywania nowych kompetencji, zmiany zachowań oraz rozwiązania problemów różnego typu, tak, aby dać poczucie uczestnikom zarówno mocnych, jak i słabych stron, aby rozumieli lepiej, gdzie potrzebują więcej pracy, by osiągać wymagany poziom umiejętności i być lepiej przygotowanym do wykonywania dobrze swojej pracy.

Ale grywalizacja, nie jest wciąż terminem, który jest powszechnie przyjęty w świecie biznesu. Wydaje się, że używanie słowa ?gra? w środowisku korporacyjnym, wciąż jeszcze zdaje się być słowem ?odpychającym?, ponieważ praca, nauka, nabywanie nowych kompetencji, w opinii jeszcze wielu, ma być poważna, a gry takie nie są.

Zawsze jednak na początku nowe technologie i trendy, wzbudzają wiele emocji, wywołują wiele dyskusji. Jednak zgodzić się trzeba, że gamifikacja, jest na liście trendów, których firmy nie mogą zignorować w najbliższej przyszłości?

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here