Co to jest biznesplan?

127
0
UDOSTĘPNIJ
cele

Biznesplan kojarzy nam się z narzędziem, które zarezerwowane jest dla dużych przedsiębiorstw, korporacji, nowo powstałych organizacji i firm zatrudniających wielu pracowników. Natomiast, teoria wskazuje, iż biznesplan powinien być sporządzony w przypadku każdej firmy, a nawet instytucji państwowej i to nie tylko w przypadku jej powołania ale na wielu etapach funkcjonowania – np. przed realizacją projektu lub nowej inwestycji. Biznesplan może być krótkoterminowy (do dwóch lat; krótka perspektywa) lub długoterminowy (od dwóch do dziesięciu lat, plan horyzontalny). Biznesplan jest narzędziem międzynarodowym i wymaganym na przykład w trakcie starania się o granty z funduszu Unii Europejskiej.

Biznesplan to w dużym skrócie mapa działalności, to plan biznesowy wykorzystywany przede wszystkim przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Narzędzie to koncentruje się na kompleksowym opisie celów, planów finansowych i zadaniach jakie stawia się przed daną organizacją i jej zarządem. Natomiast, biznesplan nie jest zarezerwowany tylko dla osób na najwyższych szczeblach, ze względu na jego szeroki zakres zaleca się, by opracowywać go dla projektów i inwestycji na poziomach zespół.

Na biznesplan składają się następujące elementy: ogólny plan wykonawczy, informacje o organizacji (misja, wizja, cele), analiza rynku, plan finansowy, opis celów wraz ze źródłem finansowania, przydział zadań i obowiązków, a także plan strategii marketingowej.

Narzędziem przydatnym w opracowaniu biznesplanu jest analiza SWOT pozwalająca na określenie szans, zasobów i zagrożeń danego planu biznesowego. Mimo wielu elementów, plan biznesowy nie powinien być długi, to znaczy za długi. Najlepiej wypisać rozdziały zatytułowane nazwami elementów, które składają się na biznesplan i po prostu je uzupełnić wspólnie z zespołem, ale czy całym? Zgodnie z przysłowiem, gdzie kucharek sześć tam mnie nie ma co jeść, poleca się, by przy tworzeniu biznesplanu były osoby, które są specjalistami od finansów, marketingu oraz komunikacji w danej organizacji plus członek zarządu i manager zespołu. Jeśli biznesplan tworzymy na potrzeby zespołu to członkowie zespołu, którzy odpowiadają za poszczególne obszary.

Biznesplan ma swoich zwolenników, jak i wrogów, którzy uważają, iż jest to dokument niepotrzebny, chyba że w procesie starania się o poparcie finansowe. Na pewno jest to narzędzie, które całościowo przedstawia plan całego biznesu, czy też projektu i przede wszystkim pozwala na ocenę rentowności i rozpisanie pomysłu od a do z. Do słabych stron tego narzędzia możemy zaliczyć małą elastyczność, a także potrzebę zebranie osób z wielu różnych dziedzin nad jednym projektem.

Reasumując, biznesplan to mapa nie tylko nowo powstałego przedsiębiorstwa, czy też organizacji starającej się o dofinansowanie, to także narzędzie do kompleksowego planowania i organizacji pracy zespołów.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here