Jak wybrać szkolenie biznesowe?

26
1
UDOSTĘPNIJ
cele

Zmaksymalizowanie wydajności szkolenia zależy od jego przygotowania, przebiegu oraz i ewaluacji. Działy HR, które w organizacjach odpowiadają za szkolenie biznesowe, muszą opracować plany szkoleniowe i zadbać o ich realizację. Te plany opracowywane są dużo wcześniej, bowiem ich sfinansowanie powinno być uwzględnione w budżecie. Dobre plany powinny odpowiadać na potrzeby nie tylko pracowników ale i całej organizacji.

Pierwszy element dobrze wybranego szkolenia to analiza jego odbiorców oraz wyznaczenie celów. Aby działania szkoleniowe okazały się skuteczne, ważne jest, by zrozumieć, czego potrzebują i nad czym pracują pracownicy w perspektywie długoterminowej. Zbieranie informacji o danych demograficznych, wiedzy, lukach w umiejętnościach i stylach uczenia się można osiągnąć różnymi metodami, w tym: przeprowadzanie ankiet, wywiadów z pracownikami, managerami czy też w czasie ocen pracowniczych. Zebrane informacje należy pogrupować w obszary konkretnych kompetencji i pod nie dostosować szkolenia.
Posiadając informacje o tym jakie umiejętności chcą zdobywać pracownicy można przejść do kolejnego kroku czyli przejrzenia ofert firm szkoleniowych. Należy przyjrzeć się każdej ofercie pod kątem doświadczenia instruktora, używanych przez niego narzędzi oraz technik szkoleniowych jak i opinii uczestników. Zwróć uwagę na metody aktywizujące używane w czasie szkolenia, takie jak ćwiczenia, warsztaty, praca w grupach, czy grywalizacja. Wykorzystanie gier w szkoleniach zapewnia tzw. FLOW, czyli uskrzydlenie, zaangażowanie. Jest to stan opisany przez psychologa węgierskiego pochodzenia Mihálya Csíkszentmihályiego, według którego wywołany jest on całkowitym oddaniem się jakiejś czynności, zadaniu. Jest to stan, w którym następuje rozwój.
Wybierając szkolenie biznesowe należy dokładnie prześledzić sylwetkę prowadzącego. Jeśli szukamy szkolenia typowo dla pracowników korporacji, zatrudnienie do prowadzenia szkolenia osoby, która nigdy nawet w niej nie była mija się z celem. Ważne też, aby trener był praktykiem
Jeśli zostaną spełnione te trzy podstawowe czynniki, czyli dobrze zbadane potrzeby uczestników, trener z pasją i doświadczeniem oraz aktywna forma zajęć, na szkoleniach nie będziemy się nudzić, wiedzę będziemy przyswajać łatwiej i szybciej, poczujemy flow i nabyte umiejętności zostaną z nami na zawsze.
Ostatni etap to ewaluacja. Z punktu widzenia organizacji jest to najtrudniejszy element, bowiem jak zmierzyć wydajność szkolenia? Jaki jest zwrot z tej inwestycji? Musisz znaleźć sposoby mierzenia korzyści, jakie Twoja organizacja czerpie ze szkolenia. Może to mieć formę zwiększonej produktywności lub szybszego czasu realizacji zadań. Przy wyborze firmy szkoleniowej warto zwrócić uwagę, czy tak owa proponuje na przykład materiały poszkoleniowe lub na bieżąco dostęp do prezentacji czy podanej wiedzy.

1 KOMENTARZ

  1. Zawsze warto w siebie inwestować i podnosić swoje kwalifikacje. Dzięki temu jesteśmy atrakcyjni na rynku pracy, nie stajemy w miejscu. Dzięki temu również zawsze mamy argument w staraniu o podwyżkę 🙂 jednakże wybór szkolenia/studiów zawsze powinien być uzasadniony – bez sensu wydawać pieniądze na niepotrzebne nam szkolenie dla samego faktu odbycia szkolenia

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here