Zarządzanie konfliktem – mediacje wewnętrzne w organizacji

383
0
UDOSTĘPNIJ
Błędy w komunikacji

Mimo ogromnej wiedzy na temat zarządzania i powszechnej dostępności kursów z zakresu kompetencji komunikacyjnych w organizacjach w których pracujemy nadal pojawiają się konflikty. Zazwyczaj powstają one z niedomówień lub tak zwanego korytarzowego feedbacku kończącego się na słowach krytyki bez wyjaśnień i szczegółów. W odpowiedzi na zdarzające się i nieuniknione nieporozumienia Międzynarodowe Centrum Mediacji proponuje zastosowanie mediacji wewnętrznych jako środka do rozwiązania sporów.

Mediacje na pierwszy rzut oka kojarzą się z bardzo zaawansowanymi konfliktami, które w początkowej fazie możliwe są do rozwiązania bez interwencji sądu. Natomiast, obecnie mediacje popularyzowane są na życie prywatne jak i zawodowe. I tak, mediacje wewnętrzne w organizacji mają na celu poprawę relacji międzyludzkich, a co za tym idzie przyczyniają się do wzrostu zysków i poprawy wizerunku firmy. Doskonale wiadomo, iż konflikty wewnątrz przedsiębiorstw wpływają negatywnie na efektywność pracowników.

Mediacje wewnątrz organizacji mogą być wykorzystywane do różnych celów, takich jak negocjowanie umów, organizowanie partnerstwa lub rozwiązywania sporów personalnych. Skuteczna mediacja składa się zasadniczo z 5 kroków: wprowadzenia, określenia problemu, zbierania informacji, identyfikacji problemów i wreszcie ugody oraz jest podzielona na 3 części wspólne i indywidualne. Istotną rolę w procesie mediacji pełni mediator, który powinien być osobą neutralną i obiektywną, nie związaną z żadną ze stron. Warto zaznaczyć, iż rolą mediatora nie jest wyrażanie opinii tylko takie prowadzenie rozmowy, by mediacja zakończyła się obopólnym zadowoleniem.

Mediacje opierają się na czterech zasadach: bezstronności, poufności, dobrowolności oraz neutralności. Pierwszy etap mediacji to część wspólna na której każda ze stron omawia swoje stanowisko, a także prezentuje swoje żądania. Na tym etapie nie zadajemy pytań. Mediator jedynie parafrazuje wypowiedź każdego, by upewnić się, że wszystko zostało zrozumiane. Następnie strony mogą zadawać sobie nawzajem pytania. Po tym jak każdy przedstawi swój punkt widzenia odbywają się sesje indywidualne z mediatorem, na których mediator dopytuje o stanowisko każdej ze stron osobno, a także próbuje wypracować kompromis. Jest to kluczowy moment mediacji, bowiem wtedy należy wykazać stronie jakie poniesienie konsekwencje niedogadania się. Jak widzimy plusem mediacji jest to, iż w jej wyniku silnie koncentrujemy się na konkretnym problemie, pozostawiając w tyle osobiste zażalenia i nakładanie się różnych sytuacji. Na tym etapie mediator parafrazuje rozwiązanie wskazane przez każdą ze stron i ustala czy może je zaproponować. Kolejny etap to sesja wspólna, w czasie której prowadzący przedstawia wypracowane rozwiązania, a każda ze stron może wyrazić swoją akceptację lub jej brak. Rozwiązanie proponowane przez każdą ze stron musi być w myśl zasady win-win lub powszechnie znanego kompromisu.

Mediacje wewnętrzne uważane są za najnowocześniejszą formę zarządzania konfliktem. W krajach Europy Zachodniej korporacje i duże przedsiębiorstwa korzystają z usług zawodowych mediatorów. W Polsce mediacje niekojarzone typowo z sądem i orzecznictwem powoli pojawiają się na rynku. Jedno jest pewne przed konfliktami nie należy uciekać ani udawać, że się ich nie widzi. Zespół w takich sytuacjach zamiast pracować koncentruje się na konflikcie i krążących wokół niego plotkach przez co efektywność znacznie maleje.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here