Efektywne zarządzanie zespołem i tworzenie kultury zmian w procesie transformacji

506
0
UDOSTĘPNIJ
Efektywne zarządzanie

„Jako lider nigdy nie będziesz zadowolony z teraźniejszości, ponieważ w swojej głowie widzisz lepszą przyszłość, i rozdźwięk między tym ?co jest?, a tym ?co mogłoby być? trawi cię, denerwuje i popycha naprzód. To właśnie jest przywództwo.”

– Marcus Buckingham –

Pozytywne tworzenie zmian w organizacji poprzez odpowiednie oddziaływanie na zespół pracowników, jest jednym z najważniejszych zadań współczesnego lidera. Jednak, aby lider był świadomy potrzeby zmian, sam musi być przekonany do zmiany. Jeśli ten warunek jest spełniony, odpowiednio nastawieni i przygotowani ludzie będą z nim współpracować w procesie transformacji.

Wprowadzanie zmian w organizacji to zwykle trudny i długotrwały proces, ponieważ wpływa na naruszenie strefy komfortu pracowników funkcjonujących przez dłuższy czas w stałych, znanych im granicach.

Czynniki powodujące opór przeciw zmianie:

 • Zakłócenie ?starego? porządku i nawyków
 • Lęk przed czymś nowym i nieznanym
 • Lęk przed porażką
 • Zadowolenie z obecnego stanu rzeczy
 • Postrzeganie zmiany, jako procesu wymagającego ogromnego wysiłku
 • Emocjonalne podejście do sytuacji obecnej, dobrze znanej
 • Brak wspólnego stanowiska przywódcy i zespołu
 • Brak współpracy ludzi w organizacji
 • Niechęć do zmian

Warunki, które powinny być spełnione, aby proces transformacji był przeprowadzony z sukcesem:

 • Osobiste zaangażowanie lidera, wiara w sens zmiany
 • Współpraca przywódców i zespołów pracowniczych
 • Praca nad zmianą postaw ludzi opornych zmianie
 • Stopniowe informowanie ludzi o potrzebie zmiany
 • Skuteczne wdrażanie zmian, danie pracownikom możliwości pełnego uczestniczenia w procesie transformacji, tak, aby mieli poczucie wpływu

„Jedyną stałą rzeczą w organizacji jest zmiana.”

– Peter Drucker –

Nowoczesna firma jest w ciągłym procesie zmian. Warunki rynkowe wymuszają wprowadzanie wciąż nowych produktów, usług, rozwiązań, aby utrzymać się i przebić ofertę konkurencji. Rola przywódcy w tym procesie jest kluczowa. To od lidera zależy, czy zespół ludzi ulegnie wizji zmian. Wizja ta musi nieść ze sobą gwarancję sukcesu, zapewnienie, że proces transformacji przyniesie korzyści firmie, a co za tym idzie, również pracującym w niej ludziom. Odpowiednio przygotowani i zmotywowani pracownicy, biorą czynny udział w zmianie i są zaangażowani w życie organizacji.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here