Zasada „5 W”

147
0
UDOSTĘPNIJ
zasada 5 W

W dzisiejszym dynamicznym świecie, w którym informacje rozprzestrzeniają się z zawrotną prędkością, rolą managera jest niezwykle istotna. W celu bazowania na kompleksowej i wiarygodnej treści, współcześni kierownicy polegają na zasadzie 5W. Jest to podstawowa metoda zbierania informacji, która pozwala na odpowiedź na pięć kluczowych pytań: kto, co, gdzie, kiedy i dlaczego. Ta metoda wykorzystywana jest w przypadku radzenia sobie z konfliktami jak i ewentualnymi fack’upami.

Pierwsze W „who” to „kto” – to pytanie dotyczy identyfikacji osób lub podmiotów zaangażowanych w dane wydarzenie lub sytuację.

Drugie W „what” to „co” – odnosi się do samego wydarzenia lub tematu, który jest przedmiotem. Kierownik musi dokładnie opisać sytuację, wyjaśniając istotę problemu lub chronologiczny przebieg wydarzeń. Przedstawienie faktów w sposób rzetelny i obiektywny jest niezwykle istotne dla zachowania wiarygodności.

Trzecie W „where” to „gdzie” – to pytanie dotyczy lokalizacji, w której miało miejsce wydarzenie. Informacje dotyczące miejsca są kluczowe dla lepszego zrozumienia kontekstu i wpływu sytuacji na dany obszar.

Czwarte W „when” to „kiedy” – dotyczy czasu, w którym miało miejsce wydarzenie. Określenie daty i czasu jest niezwykle istotne, aby zrozumieć aktualność informacji. Ponadto, zrozumienie chronologii wydarzeń pozwala na skonstruowanie spójnej narracji.

Ostatnie W „why” to „dlaczego” – to pytanie dotyczy przyczyn i motywacji, które leżą u podstaw zdarzeń. Kierownik musi dążyć do zrozumienia głębszego sensu i kontekstu, dlaczego dany incydent miał miejsce. Pracownicy chcą poznać powody, które doprowadziły do wydarzenia i jakie były jego skutki.

Jednak zasada 5 W to nie tylko narzędzie managerskie. Może być również stosowana w innych dziedzinach, takich jak dziennikarstwo, badania naukowe czy planowanie projektów. Przykładając ją do tych obszarów, można uzyskać bardziej kompleksowe i zrównoważone rezultaty.

Podsumowując, zasada 5 W jest nieodzownym narzędziem dla profesjonalnego kierownika, który musi bazować na prawdziwych i obiektywnych informacjach. Pytania kto, co, gdzie, kiedy i dlaczego są kluczowe dla zgłębiania tematów i przedstawiania ich czytelnikom w sposób klarowny i zrozumiały.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here