Feel the Flow – warsztaty

155
0
UDOSTĘPNIJ
Feel The Flow

Zapraszamy do udziału w naszych cyklicznych spotkaniach Feel The Flow, których ideą jest wymiana doświadczeń i know-how, a także czerpanie inspiracji, co do własnego rozwoju.

Spotkania w oparciu o gry szkoleniowe, dedykowane są wszystkim, którzy odpowiadają za rozwój kompetencji pracowników w organizacji – specjalistom i menedżerom HR, trenerom wewnętrznym, a także wszystkim tym, którzy chcą w niekonwencjonalny sposób pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać nowe umiejętności.

Feel The Flow

Chcielibyśmy, aby poprzez zabawę, w proponowanych przez nas grach, uczestnicy mieli możliwość rozwiązywania tych samych zagadnień i problemów, z którymi zawodowo mierzą się na co dzień w pracy.

Podczas warsztatów stworzymy bezpieczne warunki do popełniania błędów, bezkarnego wybierania nieefektywnych schematów działania, tak, aby móc bez obaw przetestować różnorodne podejścia. Następnie na bazie doświadczeń z gry pomożemy uczestnikom zbudować wnioski pomocne w rozwiązywaniu różnorodnych zagadnień zawodowych.

Po rozgrywce w proponowanej przez nas grze – omawiamy grę, działania i odczucia uczestników. Dzięki temu będą mogli oni wspólnie przeanalizować podjęte podczas gry decyzje, zastanowić się czy były to optymalne rozwiązania, bądź dojść do nich wspólnymi siłami.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here