OKTI wyłącznym parterem Funifier na rynku polskim

540
0
UDOSTĘPNIJ
Funifier - pulpit

Miło nam poinformować, że w dniu 1 października 2015 roku zawarliśmy umowę, w ramach której OKTI zostało wyłącznym partnerem firmy Funifier na rynku polskim.

Funifier logo

Funifier jest firmą zajmująca się grywalizacją, z centralą w Montrealu. Założona w 2012 roku skupia się wyłącznie na projektowaniu i rozwoju platformy grywalizacyjnej Funifier Studio, którą firmy z dowolnego sektora mogą wykorzystać do zwiększenia zaangażowania swoich pracowników. Dzięki elastyczności i dostępności wielu opcji konfiguracji, platforma Funifier Studio  jest idealna dla firm, które poszukują niestandardowych, możliwych do dostosowania do specyficznych potrzeb biznesowych, rozwiązań grywalizacyjnych.

Platforma grywalizacyjna Funifier Studio może zostać zintegrowana z aplikacjami i systemami, wykorzystywanymi w firmie do prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, począwszy od stron internetowych poprzez systemy klasy ERP, CRM, systemy e-learningowe, finansowe, HR, aż po aplikacje biurowe takie jak np. poczta. Platforma zbudowana jest w oparciu o sprawdzone modele teorii gier i systemy motywacyjne.

Poza systemem Punktów, Odznak i Tablicami Wyników, pracownicy korzystający z platformy zwiększają swoje zaangażowanie poprzez zastosowanie wielu z 88 dostępnych w ramach Funifier Studio scenariuszy i technik grywalizacyjnych.

Każdy pracownik firmy tworząc swój profil w platformie, ma możliwość śledzenia swoich postępów, w tym zdobywanych Odznak i zrealizowanych Wyzwań, jak również Punktów zgromadzonych podczas realizacji codziennych zadań. Profile wykorzystywane są również na Tablicach Wyników, na których pracownicy mogą śledzić osiągnięcia swoje i swoich kolegów, co zachęca do zdrowej rywalizacji w przyjaznej formule.

Wyzwania wynikające ze scenariusza lub specyfiki gry, mogą zostać przypisane do konkretnych pracowników, a za ich realizację mogą zostać przyznane Punkty lub Odznaki. Wyzwania mogą być również przypisane do każdego rodzaju zadania realizowanego przez pracownika w codziennej pracy, począwszy od najprostszych, takich jak odpowiadanie na wiadomości e-mail, do bardziej złożonych, składających się z wielu etapów i generujących określone produkty/rezultaty.

Funifier Studio to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające zwiększenie zaangażowania pracowników w bieżącą działalność firmy poprzez grywalizację. Dzięki integracji z systemami wykorzystywanymi w firmie, oferuje możliwości, które znacznie wykraczają poza większość dostępnych na rynku narzędzi do budowania zaangażowania pracowników w miejscu pracy.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here