Siła wizji w przewodzeniu pracownikami

486
0
UDOSTĘPNIJ
Wizja

Dobry przywódca mobilizuje pracowników, integrując ich wokół wizji. Wspólnie z nimi omawia poszczególne etapy działania, czyniąc ich współodpowiedzialnymi za końcowy efekt. W ten sposób wyzwolony entuzjazm czyni z ludzi największą wartość spójnej, dobrze zorganizowanej firmy.

Według Blancharda, ?Liderzy muszą mieć sprecyzowaną wizję, ponieważ przywództwo, to droga do celu. Jeśli lider i jego ludzie nie wiedzą, dokąd podążają, rodzaj przywództwa nie ma najmniejszego znaczenia?.

Wiele dotychczasowych badań wykazuje ogromny wpływ wizji na osiąganie efektywności przez organizacje.

Wizja jest istotnym, jeśli nie najważniejszym czynnikiem prawidłowo funkcjonującego przywódcy. Lider, któremu zależy na prężnym rozwoju firmy, musi mieć sprecyzowaną wizję. W przeciwnym wypadku jego działanie jest jak podążanie drogą donikąd.

Dobrze sprecyzowana wizja to:

  • Określenie właściwych celów, które pokazują kierunek działań.
  • Stworzenie obrazu przyszłości, który pokazuje zespół/przedsiębiorstwo po osiągnięciu sukcesu.
  • Doprecyzowany system wartości, wspierający właściwe zachowania i postawy zespole/organizacji.

Aby wizja mogła stać się rzeczywistością, potrzebne jest wspólne działanie liderów i ich zespołów. Do wspólnego działania konieczna jest motywacja, dlatego lider musi się dzielić swoją wizją z ludźmi, z którymi pracuje.

Siła wizji lidera przekazuje energię do działania całego zespołu, co wzmacnia poczucie wspólnoty, zaufanie i utożsamianie się z kulturą organizacji. Za tym wszystkim idzie zaangażowanie pracowników, a więc i efektywność, która prowadzi do sukcesu i rozwoju. Dopiero wtedy lider staje się przywódcą.

Osiągnięcie sukcesu powinno jeszcze bardziej zbliżyć przywódcę i ludzi, którzy za nim idą, przy czym konieczne jest obopólne wsparcie i ciągłe pamiętanie o zamierzonych celach.

Dobry przywódca mobilizuje pracowników, integrując ich wokół wizji. Wspólnie z nimi omawia poszczególne etapy działania, czyniąc ich współodpowiedzialnymi za końcowy efekt. W ten sposób wyzwolony entuzjazm czyni z ludzi największą wartość spójnej, dobrze zorganizowanej firmy.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here