Elementy opisujące sylwetkę menadżera

68
0
UDOSTĘPNIJ
sylwetka menadżera

W dzisiejszym szybko zmieniającym się i konkurencyjnym świecie biznesu, rola menadżera jest niezwykle istotna dla sukcesu organizacji. Menadżerowie pełnią kluczową rolę w kierowaniu zespołami, osiąganiu celów biznesowych i budowaniu efektywnych relacji z klientami oraz pracownikami. Sylwetka menadżera to połączenie wielu cech, umiejętności i wartości, które pozwalają na skuteczne zarządzanie i osiąganie doskonałych wyników. W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym cechom i umiejętnościom menadżera, które stanowią fundament jego sukcesu.

Parametry opisujące sylwetkę menedżera to:

  • osobowość (zespół względnie stałych cech fizycznych, które wywierają istotny wpływ na nasze zachowanie),
  • wiedza (wiedza ogólna; wiedza o zarzadzaniu i kierowaniu; wiedza specjalistyczna – ekonomiczna i prawnicza),
  • umiejętności (zdolności do dostrzegania zmian w otoczeniu i ich analizy oraz radzenia sobie z nimi; umiejętności koncepcyjne; umiejętności interpersonalne; umiejętności komunikacyjne; umiejętności techniczne),
  • władza (oparta na nagradzaniu; oparta na karaniu lub/i przymusie; oparta na identyfikacji/charyzmatyczna – rodzaj osobowości + profesjonalizm + zachowania – w działaniu synergicznym – władza odniesienia; oparta na wiedzy – ekspertem powinien być bezpośredni przełożony;

Parametry opisujące sylwetkę menadżera to zespół względnie stałych cech psychicznych, które wywierają wpływ na nasze zachowanie, a także przekładają się na styl zarządzania i rozwiązywanie problemów:

  • osobowość,
  • wiedza,
  • umiejętności,
  • władza,
  • autorytet.

Cechy osobowości i umiejętności menedżera: motywacja prospołeczna, samokontrola, silna motywacja osiągnięć, elastyczny styl kierowania, empatia, sprawność intelektualna, myślenie syntetyczne, zdolności i postawy twórcze, entuzjazm, umiejętność podejmowania decyzji, zrównoważenie emocjonalne, energiczność, odporność na naciski.

Najwyższa kadra kierownicza ma trzy podstawowe umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania:

1) koncepcyjne – zdolność postrzegania problemów i ich werbalizowania oraz rozwiązywania,

2) interpersonalne – zdolności komunikacyjne, asertywność, inteligencja emocjonalna

3) techniczne – czyli metody i techniki zarządzania.

Podsumowując, sylwetka menadżera to połączenie wielu kluczowych cech, umiejętności i wartości. Skuteczny menadżer jest liderem, komunikatorem, organizatorem, decydentem i empatycznym partnerem dla zespołu. Dążenie do ciągłego doskonalenia oraz umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków biznesowych są kluczowe dla sukcesu menadżera. Wspierając i rozwijając te cechy, menadżer może osiągnąć doskonałe wyniki w zarządzaniu zespołem i osiąganiu celów organizacji.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here