Twój zawodowy Career Roadmap

161
0
UDOSTĘPNIJ
zazdrość

Rozwój osobisty i przede wszystkim chęć do inwestowania w siebie to jedne z kluczowych motywatorów w miejscu pracy. Obecnie w działach Human Resource, które w głównej mierze odpowiedzialne są za rozwój pracowników, a także kulturę organizacji w takich kwestiach jak ewaluacja czy organizacje szkoleń, popularne są tak zwane Career Roadmap. Nazwa zaciągnięta jest oczywiście z map drogowych! Natomiast w tym przypadku chodzi o stworzenie ścieżki, czy też planu rozwoju zawodowego w perspektywie zarówno krótko jak i długofalowej.

Career Roadmap to kompleksowy model rozwoju kariery i struktura płac, która zapewni przejrzystość ścieżek awansu, widoczność rozwoju zawodowego dla menedżerów i pracowników.

Mapa drogowa kariery, zawiera sugerowaną sekwencję zdarzeń szkoleniowych, ścieżek awansu, wynagrodzeń, listę obowiązków w podziale na przedziały czasu. Mapa drogowa umożliwia określenie jakie umiejętności należy opanować, aby poprawić efektywność i awansować w strukturach organizacji, a także realizować wymarzoną ścieżkę zawodową. Każda mapa drogowa kariery jest indywidualna oraz oparta na dotychczasowych doświadczeniach i tym, co jest potrzebne, aby spełnić minimum wymagań na konkretnym stanowisku.

Career Roadmap to nic innego jak zawodowa mapa kariery i rozwoju zawodowego. Poszczególne etapu awansu, szkoleń i zdobywanych kompetencji są określone na osi czasu. Dlatego dokładna mapa kariery opiera się na ustalonych poziomach biegłości dla stanowiska pracy i wyniku oceny kompetencji.

Poza określonymi umiejętnościami potrzebnymi na danym stanowisku, mapa kariery zawiera również plan działania, który należy zrealizować, by osiągnąć zawodowe cele.
Plan działania zawiera analizę i listę szkoleń realizujących indywidualne potrzeby, a także obszar wiedzy i zdolności. To wszystko uporządkowane jest wizualnie na osi czasu.

Warto zaznaczyć, iż mapa drogowa kariery nie ma być dokumentem statycznym. Jest to dynamiczne narzędzie, które powinno ewoluować, aby obejmować dodatkowe strategie i kursy doskonalenia zawodowego.

Podobnie jak uczenie się, mapa drogowa to podróż, która nigdy się nie kończy. Wdrożenie mapy kariery jest zwykle najtrudniejszym etapem procesu. Dla każdej aktywności przewidzianej w ścieżce zawodowego rozwoju, musisz określić najlepsze techniki i metody. Powodzenia!

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here