Efektywny lider – zarządzanie w świecie VUCA

576
0
UDOSTĘPNIJ

W różnych artykułach czytamy między innymi o „świecie VUCA”, a w szczególności o „przywództwie w świecie VUCA”. Ale co tak naprawdę oznacza bycie i zarządzanie w świecie VUCA?

Akronim VUCA powstał z pierwszych liter angielskich wyrazów oznaczających kolejno: niestabilność, niepewność, złożoność oraz niejednoznaczność. Okazuje się, iż ten termin zaczerpnięty z terminologii wojskowej świetnie sprawdza się jako opis naszej rzeczywistości, szczególnie w odniesieniu do rynku pracy i rozwoju biznesu. Te cztery wymiary, współczesny lider powinien potraktować jako wyzwanie, a nie jako ograniczenie. I tak, eksperci w odpowiedzi na złożoność i niestabilność świata VUCA stworzyli własny akronim, w którym VUCA odnosi się do 4 niezbędnych umiejętności lidera XXI wieku:

V – VISION – WIZJA

Jako lider namaluj obraz przyszłości, którą chcesz urzeczywistnić. Oczywiście Twoja wizja powinna mieścić się w zasadzie definiowania celów SMART. Przedstaw członkom swojego zespołu stałą wyspę do której zmierzacie, ustalcie cele, które będą kompasem i punktami odniesienia. Takie podejście nada sens oraz pobudzi motywację, a także wykształci tożsamość i wpłynie pozytywnie na skuteczność. Wizja jest odpowiedzią i drogowskazem w chaosie, który serwuje nam dzisiejszy świat. Warto przypomnieć o tym, iż wizja w towarzystwie misji i strategii to trzy najważniejsze filary tożsamości firmy czy też zespołu.

U – UNDERSTANDING – ZROZUMIENIE

Mówiąc o zrozumieniu jako umiejętności lidera, eksperci mają na myśli szeroki wachlarz kompetencji miękkich m.in. komunikacja, feedback, aktywne słuchanie, otwartość, delegowanie zadań. Dzięki przepływie informacji i ich zrozumieniu z punktu widzenia różnych osób, manager może w tak zmiennym i dynamicznym świecie podejmować decyzje w oparciu o alternatywne oraz obiektywne dane.

C – CLARITY – JASNOŚĆ/AUTENTYCZNOŚĆ

Pod tym sformułowaniem kryje się prostota. Ludzie otoczeni niejednoznacznością szukają stałości i reguł.  Jako lider jasno określ zasady i sposób funkcjonowania.  Częsta zmiana zdania oraz reguł będzie znacznie obniżała skuteczność Twojego zespołu i poziom zaufania do Ciebie. Dla managera w świecie VUCA ważne jest zaufanie, przejrzyste reguły i jasno określone procesy. Prowadź oceny pracownicze, konsekwentnie udzielaj feedbacków i stań się przewidywalny. Autentyczność uważana jest za kluczową odpowiedź na niestabilny świat VUCA.

A – ADAPTILITY / AGILITY – ZWINNOŚĆ, ADAPTACYJNOŚĆ

Tą cechę lidera można potraktować jako otwartość w kierunku np. nowych technologii czy różnorodności poglądów. Kierownik w świecie VUCA musi umieć zarządzać zmianą i traktować ją jako szanse, a nie zagrożenie. W przypadku nowych sytuacji eksperymentuj, sprawdzaj i badaj. Nie musisz od razu wpaść na jedyne i słuszne rozwiązanie. Manager zwinny, otwarty zamiast prowadzić długie dyskusje, przetestuje różnorodne rozwiązania i wybierze te najbardziej efektywne.  Bądź elastyczny i staraj się przyglądać problemowi z różnych perspektyw, kosztem tworzenia długoterminowych planów, które zazwyczaj po tygodniu stają się przestarzałe. Lider VUCA potrzebuje wykorzystywać elastyczne taktyki, pozwalające na szybką adaptację do zmieniających się warunków, bez zmiany wizji.

Świat zdefiniowany jako VUCA stawia przed dzisiejszymi liderami takie wyzwania jak: rosnąca niepewność, złożoność, niejednoznaczność i obniżone zaufanie. Zarządzanie w świecie VUCA opiera się na takich filarach jak: przewidywanie przyszłości i zacieśnianie współpracy w firmach dzięki nowoczesnym rozwiązaniom VUCA. 

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here