Octalysis Framework – poznaj wewnętrzną i zewnętrzną motywację pracowników

865
0
UDOSTĘPNIJ
zarządzaniu

Octalysis Framework to zorientowane na człowieka środowisko grywalizacji, które określa osiem podstawowych czynników motywujących ludzi opracowanych przez Yu-Kai Chou.

Podstawowe założenie polega na tym, iż procedury typowo korporacyjne w których funkcjonuje przeciętny korposzczur, „zorientowane są na funkcje” to znaczy, zaprojektowane w celu jak najszybszego wykonania zadania, podobnie jak proces fabryczny. Yu-Kai Chou postanowił odmienić ten nurt i nie koncentrować się na celach i funkcjach tylko na człowieku. Ludzie, w przeciwieństwie do maszyn, mają uczucia i powody, dla których chcą lub nie chcą robić pewnych rzeczy, a zatem optymalizują swoje działania pod kątem uczuć, motywacji i zaangażowania.

Octalysis Framework określa siły napędzające ludzką motywację i stanowi strukturę określonych zachowań, które wpływają na skuteczne wykonanie zadań. System Octalysis jest wykorzystywany w służbie zdrowia, fitnessie, edukacji, szkoleniach, grywalizacjach, a nawet w korporacjach przez działy HR w celu zwiększenia zaangażowania pracowników.

Yu kai Chou tworząc oktan motywatorów bazował na swoim doświadczeniu związanym z grami. Obecnie jest to coś więcej, niż framework do  grywalizacji – to koncepcja, która pozwala identyfikować 8 głównych powodów dla których ludzie włączają się aktywnie w działanie.

Struktura Octalysis sugeruje, że jeśli nie ma żadnych motywatorów, to nie ma motywacji i nie nastąpi żadne zachowanie. Opiera się to na założeniu, że prawie wszystkie gry odwołują się do niektórych podstawowych potrzeb i motywują do podejmowania różnych działań. Ramy dzielą te motywacje na osiem podstawowych motywatorów (ang. core drives):

1. Działanie w imię wyższego celu (Epic Meaning & Calling)

Ten motywator bazuje na poczuciu odpowiedzialność i potrzebie bycia zauważonym oraz docenionym. Pracownik, powinien znać wizję oraz misję organizacji, a także czuć się docenionym, poprzez Twój indywidualny przydział zadań.

2. Rozwój i osiąganie celów (Development & Accomplishment)

Potrzeba rozwoju i osiągania celów są naszymi wewnętrznymi motywacjami. W każdym z nas zaszczepione jest dążenie do celów, rozwijania umiejętności, osiągania sukcesów, wygrywania i ostatecznie pokonywania wyzwań oraz trudności. W korporacji taką motywacją może być np. system premiowy.

3. Kreatywność i informacja zwrotna (Empowerment of Creativity & Feedback)

Ten motywator występuje wtedy, gdy pracownicy mają możliwość zaangażowania się w proces twórczy, w którym mogą wymyślać nowe rzeczy i próbować różnych pomysłów. Ludzie nie tylko potrzebują obszaru do wyrażania swojej kreatywności, ale także muszą widzieć wyniki swoich działań, czyli otrzymywać informacje zwrotne.

4. Własność i posiadanie (Ownereship & Possession)

Kiedy czujemy się właścicielem czegoś, z natury chcemy zwiększyć i ulepszyć to, co posiadamy. Jest to naturalne, na gruncie korporacji polega to na przekazaniu odpowiedzialności.

5. Wpływ społeczny i nawiązywanie relacji (Social Influence & Relatedness)

Ten motywator obejmuje wszystkie aspekty społeczne, w tym: życie towarzyskie, atmosfera, członkowie zespołu, a nawet rywalizacja i zazdrość.

6. Niedostatek i niecierpliwość (Scarcity & Impatience)

Odczuwanie potrzeby i przymus czekania to naturalny motywator każdego z nas.

7. Nieprzewidywalność i ciekawość (Unpredictability & Curiosity)

Nieprzewidywalność jest podstawową siłą ciągłego zaangażowania, ponieważ nie wiesz, co będzie dalej.

8. Strach przed utratą i zapobieganie (Loss & Avoidance)

Utrata i unikanie porażki jest silnym napędem, który motywuje nas do unikania czegoś negatywnego.

Teoria Octalysis graficznie przedstawiona jest w formie ośmiokąta, nie tylko ze względów estetycznych, ale dlatego, że umiejscowienie określa naturę motywacji. Lewa strona wykresu Octalysis jest zwykle kojarzona z logiką i chęcią posiadania.

Prawa strona wykresu Octalysis opiera się na wewnętrznej motywacji: kreatywności, wyrażaniu siebie i dynamice społecznej. Równoważenie zewnętrznych i wewnętrznych motywatorów jest szczególnym wyzwaniem, które staje przed managerami i działami HR.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here