Marketing personalny – podnoszenie zaangażowania pracowników i kreowanie wizerunku firmy

1051
0
UDOSTĘPNIJ

Sukces zespołu czy nawet organizacji zależy od ludzi. Przede wszystkim od zarządu, który wyznacza cele, misję jak i od stopnia wykształcenia, doświadczenia i przede wszystkim motywacji pracowników. Dlatego, też kluczową rolę w zarządzaniu odgrywa atmosfera w firmie i jakość nawiązywanych relacji. Na przód takiej strategii wyszedł nowoczesny pomysł zarządzania zwany marketingiem personalnym. Jest to trend w polityce firm, który skupia wszelkie działania zewnętrzne i wewnętrzne związane z potencjałem społecznym. Polega, on na zapewnianiu pracownikom takich warunków, by ich motywacja i zaangażowanie w pracę rosło. Aktywności podjęte w ramach marketingu personalnego mają także promować organizację na rynku pracy. I właśnie z tego względu marketing interpersonalny dzieli się na wewnętrzny i zewnętrzny.

Wewnętrzny marketing interpersonalny obejmuje wszelkie działania związane z:

  • podnoszeniem jakości oraz efektywności komunikacji wewnątrz organizacji. Komunikacja zapewnia przepływ informacji, a tam gdzie nie jest on płynny dochodzi do częstych konfliktów oraz spadku poczucia odpowiedzialności.
  • rozwojem osobistym pracowników – bogaty pakiet szkoleń, coaching oraz uczestnictwo w warsztatach zapewnia pracownikom dostęp do wiedzy, nowinek ze świata nauki oraz przyczynia się do ich osobistego wzrostu. Możliwość rozwoju i poszerzania horyzontów, motywuje do efektywnej pracy.
  • utrzymywaniem wysokiej motywacji i zaangażowania pracowników – ten element obejmuje wszelkie benefity zarówno płacowe takie jak atrakcyjna pensja i premie oraz wszelkie motywatory poza płacowe.
  • indywidualnym podejściem do zatrudnionych – nie da się ukryć, iż stan psychofizyczny każdego z nas oddziałuje również na innych, a zainteresowanie osobistymi potrzebami, sprawia że pracownik czuje się ważny oraz zrozumiany.
  • systemem rekrutacji wewnętrznej  – zaangażowanie pracownika w działania na rzecz organizacji gwarantuje rozwój zawodowy jak i również możliwość pracy na innych stanowiskach.

Natomiast marketing interpersonalny zewnętrzny obejmuje takie działania jak:

  • kreowanie wizerunku organizacji – są to wszelkie działania z obszary Public Relations, których celem jest ocieplenie wizerunku organizacji.
  • rozwijanie efektywnej komunikacji z partnerami organizacji – czyli system komunikacji między przyszłymi i byłymi pracownikami, klientami oraz kontrahentami.
  • procesy rekrutacyjne – w ten obszar wchodzą wszelkie działania obejmujące zatrudnianie nowych pracowników w tym badanie potrzeb potencjalnych zatrudnionych.

W założeniach polityki marketingu interpersonalnego to człowiek, a nie zyski i cele sprzedażowe są w centrum uwagi. W takim podejściu pracownik to potencjalny klient i kluczowe są jego potrzeby oraz możliwości. Prowadzenie organizacji zgodnie z wartościami marketingu interpersonalnego zapewnia wysokie zaangażowanie pracowników oraz ociepla wizerunek organizacji.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here