Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi – rozwój talentów

1362
0
UDOSTĘPNIJ

Prowadząc rekrutację, zazwyczaj szukamy prawdziwych talentów, fachowców w danej dziedzinie. W końcu, od lat 80 ubiegłego wieku zasoby ludzkie uznaje się jako aktywa i kapitał intelektualny każdej organizacji. Za pracownika utalentowanego uważa się osobę, która w ponadprzeciętny sposób realizuje swoje obowiązki i powierzone jej zadania, przeważnie dzięki takim cechom jak: potencjał intelektualny, kreatywność, wysokie zaangażowanie, innowacyjność oraz wysokie umiejętności interpersonalne. Natomiast, duży odsetek pracowników naprawdę utalentowanych, szybko się wypala i nie daje z siebie wszystkiego ze względu na złe zarządzanie wewnątrz organizacji, dlatego tak ważny jest rozwój talentów. Talent nie rozkwita sam.

No, właśnie talent i co dalej?
Pracując z osobami utalentowanymi, warto przede wszystkim pamiętać, iż wybitne jednostki traktowane jak wszyscy bardzo szybko się wypalają. Dzieje się, tak dlatego, iż osoby o ponadprzeciętnych umiejętnościach całe życie chcą wyróżniać się na tle innych, stąd traktowanie ich jako jednych z wielu kłóci się z ich osobowością. Ponadto pracownicy cechujący się talentami, potrzebują pośród swoich codziennych obowiązków, zadań, które stanowią wyzwanie oraz umożliwiają im samorealizację.

Zarządzanie talentami, obejmuje takie działania jak:

  • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, udział w warsztatach – takie działania, umożliwiają zdobycie wiedzy zarówno praktycznej jak i teoretycznej co jest podstawą do dalszego rozwoju. Co więcej, osoby utalentowane także należy motywować do występowania w roli prowadzącego, trenera.
  • mentoring 
  • różnicowanie zadań i rotacja na stanowiskach – pozwala na zdobycie obszernego doświadczenia z różnych dziedzinach. Zróżnicowanie zadań jak i różnorodne inne formy rozwoju, w wyniku, których pracownik zmuszony będzie do wyjścia poza strefę komfortu służą poszerzaniu granic i podnoszeniu umiejętności. Osoby utalentowane za swój priorytet uznają rozwój, stąd muszą mieć świadomość możliwości awansu w strukturach organizacji.
  • marketing personalny – czyli m.in. dbanie o atmosferę w organizacji, wspieranie indywidualności, szanowanie każdego pracownika i jego zdania, świadomy system komunikowania.

Co więcej, w Ameryce nastała moda na buddy system, czyli łączenie w pary. Polega to na tym, że na początku diagnozuje się mocne strony pracowników, różnego typu testami, a potem dopiera w pary w taki sposób, by kompetencje nawzajem się uzupełniały przez co dwie osoby, działają jak jedna idealna jednostka – nawzajem się monitorują oraz pomagają. Taki system, bardzo często nieświadomie nawet wykorzystywany jest przy adaptacji nowego pracownika, kiedy doświadczony kolega pomaga i wskazuje drogę jak działać w nowym miejscu pracy.

Programy zarządzania osobami utalentowanymi zazwyczaj trwają od 1 do 2 latach. Jest to odpowiedni czas, by wyselekcjonowani pracownicy mogli skorzystać z różnych form rozwoju. Należy wspomnieć, iż niekwestionowaną korzyścią płynącą z efektywnego zarządzania talentami jest zatrzymanie najlepszych pracowników w organizacji, budowanie wyspecjalizowanej kadry, podnoszenie motywacji innych pracowników, zwiększanie zysków organizacji.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here