Zasada win-win alternatywą dla słynnego kompromisu!

357
0
UDOSTĘPNIJ
negocjacji

Można uważać, że najlepszym rozwiązaniem jest kompromis, jednakże lepiej poszukać takiego rozwiązania, które będzie korzystne dla wszystkich partnerów. Nie należy współzawodniczyć, ale współpracować. Kompromis to często sytuacja w której każdy częściowo realizuje swoje postanowienia i „wygrywa” ale także i przegrywa, bo musi częściowo zrezygnować ze swoich postulatów. Można to nazwać sportowym remisem! Czy zatem jest to satysfakcjonujące rozwiązanie? Sytuacja najmniej satysfakcjonująca jest oczywiście w przypadku, kiedy musimy zrezygnować na rzecz, drugiej osoby, to sytuacja nazywana: „lost-win”. Alternatywą jest oczywiście wspomniany wcześniej kompromis, chociaż też trudno go nazwać idealnym rozwiązaniem. Natomiast pełną satysfakcję, da realizacja oczekiwań obu stron. Chociaż czasem na pierwszy rzut oka wydaje się być to niemożliwe, to jednak istnieje zasada win-win.

Zasada „wygrana-wygrana” jest gwarantem sukcesu we wszelkich interakcjach i odnosi się do pięciu czynników występujących we wszelkich interakcjach społecznych.

1. Określ pożądany rezultat, zdefiniuj cel
Ważne jest zdefiniowanie wizji końca czyli tego na czym finalnie Ci zależy. To określenie końcowego rezultatu, a nie metody osiągnięcia go. Podchodząc do negocjacji musisz wiedzieć jakie jest twoje minimum i maksimum. Definiując swój cel, spójrz również na pozycję drugiej osoby, co ona chciałaby osiągnąć, co jest dla niej kluczowe.
2. Sformułuj wytyczne
to inaczej wskazówki, które mają przybliżyć do osiągnięcia rezultatów. Wytyczne są wyszczególnionymi parametrami np. zasady, reguły, polityka.
3. Wskaż zasoby
Są to określone środki zarówno w postaci zasobów ludzkich jak i materialnych, które umożliwiają zrealizowanie celów.
4. Zdefiniuj kryteria oceny
ustalają poziom wykonania i satysfakcjonujące rozwiązanie
5. Wskaż zagrożenia i konsekwencje
Oznacz czym jest twoja przegrana oraz jakie konsekwencje niósł, by za sobą ewentualny kompromis.

Przystępując do rozmowy należy się dobrze przygotować do planowanych negocjacji zdefiniować cele, postawić się na miejscu rozmówcy i wiedzieć co jest dla niego najważniejsze, zapoznać się z technikami skutecznej komunikacji oraz nastawić się na aktywne słuchanie argumentów partnera. Przystępując do negocjacji, jeszcze przed prezentacją argumentów każdej ze stron należy konkretnie określić problem. Następnie wypisać jak największą ilość potencjalnych rozwiązań. Po wykonaniu tego zadania, należy ocenić zyski i straty wynikające z wyboru danego rozwiązania. Ostatni krok to podjęcie decyzji na drodze konsensusu. Obydwie strony powinny zgodzić się na wybór jednego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby wszystkich w jak największym stopniu. Nie da się osiągnąć wspólnej wygranej, jeśli wszystkie strony będą dążyć do zwycięstwa. Dlatego przyjęcie takiego sposobu negocjacji skłania skonfliktowane strony do tego, żeby szukały korzystnego porozumienia, a zatem ? mówiąc obrazowo – do tego, żeby usiadły po tej samej stronie stołu negocjacyjnego.

W rozmowach najczęściej zorientowani jesteśmy na swoje cele i oczekiwania, które założyliśmy sobie jeszcze przed przystąpieniem do negocjacji. W wyniku tego nie skupiamy się na sednie problemu i wspólnych zyskach, co powoduje, iż zamykamy się na szukanie nowych, rozwiązań.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here