Gry szkoleniowe w naszej ofercie

139
0
UDOSTĘPNIJ
Gry szkoleniowe

W naszych szkoleniach oraz projektach AC/DC, stosujemy innowacyjne narzędzia, jakimi są GRY SZKOLENIOWE.

Z własnych doświadczeń, widzimy, że wykorzystanie gier podczas szkoleń zapewnia tzw. ?flow?, czyli uskrzydlenie, zaangażowanie. Jest to stan opisany przez psychologa węgierskiego pochodzenia Mihálya Csíkszentmihályiego, wg którego wywołany jest on całkowitym oddaniem się jakiejś czynności, zadaniu. Jest to stan, w którym następuje rozwój.

Gry szybko i skutecznie wspomagają rozwój coraz bardziej cenionych w organizacjach kompetencji, takich jak: poruszanie się w sytuacjach niejednoznacznych, gdzie nie ma pełnego dostępu do informacji; dostrzeganie długofalowej perspektywy; intuicję opartą na doświadczeniu; uczenie się przez porażki i akceptację dla błędów, które wkodowane są w proces eksperymentowania, a także komunikację, współpracę, kreatywność, wytrwałość, orientację na cel, przywództwo.

Gry szkoleniowe są świetną formą do stwarzania uczestnikom szkoleń okazji do doświadczania. Oto nasze aktualne propozycje:

MAGNETO – MagnetoUczestnicy wcielają się w role członków 6 rdzennych plemion z Dżungli Amazońskiej, gdzie ze względu na izolację od zachodniej cywilizacji nadal znajdują się bardzo rzadkie surowce naturalne. Każde z plemion ma dostęp do innego rodzaju i ilości surowców. Postępująca wycinka lasów zmusza ich do sprzedaży surowców na odległym targowisku w celu zakupienia pożywienia. Plemiona mogą dowolnie wymieniać się surowcami i informacjami, żeby zmaksymalizować wartość swoich dóbr i uzyskać jak najlepszy efekt.

LEONARDOLeonardo – Budowa mostu z samych desek, bez możliwości użycia innych dodatkowych/wspierających elementów, jest metaforą realizacji efektywnie zaplanowanego zadania, czy projektu w firmie. Rozgrywka doskonale obrazuje efektywność komunikacji oraz sposoby działania przyjęte w danej organizacji bądź zespole. Jednocześnie mechanizm jest atrakcyjny dla Uczestników, ze względu konieczność wyjścia poza standardowy sposób myślenia.
WinnicaWINNICA – Gracze wcielają się w menadżerów winnic. Ich zadaniem jest osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy, a także rozwinąć swój zespół. Pracownicy i ich rozwój jest centralnym punktem rozgrywki. Gra promuje inwestowanie w rozwój pracowników i delegowanie prac. Uczestnicy podejmując decyzje menadżerskie muszą rozstrzygnąć dylemat osiągnięcia szybkiego zysku lub długotrwałej inwestycji w rozwój kompetencji i motywacji pracowników. Gra jest świetnym uzupełnieniem do koncepcji zarządzania sytuacyjnego wg. Blancharda.
SymboleSYMBOLE – Plansza do gry to metafora organizacji, wzór do ułożenia na planszy to strategia firmy, a rozproszone wśród Uczestników elementy wzoru to zadania różnych działów niezbędne do realizacji strategii.

Gra zostawia Uczestników z refleksją na temat roli każdego ogniwa organizacji w osiągnięciu wyniku końcowego.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here