Efektywność i skuteczność na co dzień

209
0
UDOSTĘPNIJ

Równowaga we wszystkich sferach życia, w relacjach osobistych, rodzinnych, zawodowych, jest możliwa tylko dzięki pełnemu wykorzystaniu drzemiącego w nas potencjału. Dzięki temu, czym dysponujemy, możemy zwiększać swoją efektywność i skuteczność w działaniu.

Dlatego, jeśli chcemy być skuteczni i osiągać sukces, musimy nieustannie dążyć do rozwoju, zdobywać nowe umiejętności, poszerzać wiedzę, pracować nad swoimi zachowaniami i uczyć się dobrych nawyków.

Idąc za myślą „Zaczynaj z wizją końca”, należy wyznaczać sobie cele, tworzyć obraz oczekiwanych rezultatów, w biznesie ? planować, wyznaczać priorytety i opracowywać najlepszą strategię działania i wyznaczać punkty kontrolne, sprawdzające, na jakim etapie realizacji jestem.

Ważne jest przy tym postępowanie zgodne z własnymi wartościami i zasadami, co pomaga w rozwiązywaniu codziennych problemów i wykonywaniu obowiązków.

Na efektywność i skuteczność w działaniu, składa się wiele czynników i ich świadomość wpływa, na to, że wiemy, co i jak usprawniać, możemy efektywnie sterować własnym postępowaniem, pracować nad zmianą ograniczających nas nawyków.

Wśród zasad mających podstawowe znaczenie dla skuteczności działania, wyróżnia się:

  • Bądź pro aktywny
  • Zaczynaj z wizją końca
  • Najpierw rzeczy najważniejsze
  • Myśl w kategoriach wygrana ? wygrana
  • Staraj się najpierw zrozumieć, później być zrozumianym
  • Synergia
  • Ostrzenie piły

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here