Autoprezentacja, czyli jak pokazać się z dobrej strony

1017
0
UDOSTĘPNIJ

Autoprezentacja to nic innego jak sposób prezentacji własnej osoby w czasie różnorodnych sytuacji życia codziennego. Niestosowny do sytuacji wygląd lub nieodpowiednie zachowanie mogą warunkować kontakty międzyludzkie i w sposób pośredni zmniejszać skuteczność relacji o charakterze biznesowym. Dobra autoprezentacja budzi szacunek i otwiera możliwość dialogu.

Głównymi elementami autoprezentacji jest pewność siebie, asertywność, umiejętność słuchania innych, świadomość własnych zachowań oraz wiedza o swoich mocnych i słabych stronach. Wspólnym mianownikiem spotkań biznesowych, prezentacji, rozmów rekrutacyjnych jest właśnie autoprezentacja, czyli ?jak cie widzą tak cie piszą?.  Pierwszym krokiem w stronę skutecznej autoreklamy jest jak najbardziej obiektywne poznanie swoich wad i zalet. Na kartce papieru warto spisać słowa kluczowe, które wyróżniają naszą osobę.  Warto, aby towarzyszyło Ci pytanie: jak mogę pomóc innym poprzez swoje umiejętności, kwalifikacje czy działalność zawodową? Dobry rozmówca to taki, który posługuje się językiem korzyści.

Po drugie, należy pamiętać, że to komunikacja niewerbalna jest często kluczem do sukcesu. W skład mowy ciała wchodzą następujące formy:

  • forma pozajęzykowa – ton, modulacja, sposób intonacji, tempo mówienia oraz sama barwa głosu. Miły, ciepły, opanowany ale i stanowczy ton głosu świadczy o nas najlepiej. Mówienie za ciche sugeruje, iż jesteśmy osobami mało pewnymi tego co mówimy, nieśmiałymi i zestresowanymi. Natomiast zbyt głośny sposób wypowiadania się, który może zostać zinterpretowany nawet jako krzyk nie jest społecznie pożądany.
  • forma proksemiczna – dystans przestrzenny między rozmówcami, postawa ciała, sposób siedzenia. Źle odczytywane są wszelkie gesty polegające na krzyżowaniu bądź zaciskaniu rąk czy też nóg. Prowadząc rozmowę należy ciało pochylić lekko do przodu, w stronę rozmówcy. To sygnalizuje, że utrzymujesz kontakt, że mówi on rzeczy interesujące. Natomiast odchylenie do tyłu może być odebrane jako dezaprobata. Sztywna postawa może sprawiać wrażenie napięcia, niepewności, przeżywanego stresu.
  • forma kinezyjna – gestykulacja, sposób ekspresji, wyraz twarzy, dotyk, kontakt wzrokowy. Odzwierciedleniem wszelkich zmian zachodzących podczas rozmowy jest nasz wyraz twarzy, pozwala on rozpoznać czy słowa są zrozumiałe, czy słuchacz się z nimi zgadza oraz jakiego rodzaju reakcje emocjonalne mu towarzyszą. Najlepiej do drugiej osoby zwrócić się przodem, całą twarzą. Przytakiwania tzn. kiwanie głową stanowi zachętę dla rozmówcy do kontynuowania wypowiedzi. Nie wolno zapomnieć o utrzymywaniu kontaktu wzrokowego; bez względu na to z kim prowadzimy dialog nie należy ciągle uciekać wzrokiem. W przypadku prelekcji udzielanej dużemu forum zaleca się nawiązanie kontaktu wzrokowego z kilkoma osobami. W tym miejscu warto dodać, iż dotykanie twarzy według psychologów oznacza nieszczerość oraz zdenerwowanie. Ręce powinny spoczywać na wysokości bioder. Podając rękę specjaliści uważają, że najlepszy jest krótki ale zdecydowany uścisk.

Dobra autoprezentacja i uchodzenie za kulturalnego człowieka jest bardzo dobrym narzędziem wywierania wpływu. Aby skutecznie oddziaływać na innych, niezbędne jest uświadomienie sobie i określenie, jakie wartości są powszechnie cenione. W naszej kulturze należą do nich: poczucie humoru, przestrzeganie norm i reguł społecznych, pracowitość, umiejętność wzbudzania sympatii, podobieństwo i atrakcyjność. Głównym celem autoprezentacji jest sprawienie by inni ludzie postrzegali nas jako profesjonalistów.

Jeśli chcesz świetnie wypaść, to kluczem do Twojego sukcesu jest odpowiednie przygotowanie się. Wiem, że to nic odkrywczego i nieraz już o tym słyszałeś. Okazuje się jednak, że od teorii do praktyki jest droga, którą każdy musi przejść sam, wykonując opisane powyżej działania.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here