Włącz twórcze myślenie już dzisiaj – technika burzy mózgów

538
0
UDOSTĘPNIJ

Twórcze myślenie to jeden ze sposobów efektywnego rozwoju osobistego, w którym masz możliwość połączyć przyjemne z pożytecznym, dać ponieść się własnej wyobraźni oraz korzystać ze wszystkich możliwych narzędzi.

Według badań przeprowadzonych przez IBM w 2010 roku, kreatywność jest najważniejszym atrybutem prezesów, a  sukces organizacji w dużej mierze zależy od kreatywności całego zespołu.

Poprzez zachęcanie do twórczego myślenia, można pomóc ludziom stać się bardziej zaangażowanym w to, co robią, zwiększyć ich pewność siebie oraz dać wolną rękę w działaniu. Ludzie, bez względu na to, kim są mają wrodzoną chęć do twórczego myślenia i działania. Niezależnie od tego, czy postrzegasz siebie jako osobę kreatywną bądź nie, pamiętaj że nie jest to magiczna cecha, która pojawia się tylko u artystów i muzyków: każdy z nas posiada kreatywność do swojej dyspozycji, tylko musimy opanować techniki i narzędzia, które pomogą obudzić osobistą twórczość.

Kreatywność to nowe podejście do rzeczy codziennych, patrzenie na sprawy z wielu możliwych stron, szukanie pomysłów, które posłużą pomocą w rozwiązaniu przeróżnych problemów.

Najsłynniejszą  techniką, która pomaga rozwijać kreatywne myślenie jest Burza Mózgów (Brainstorming).  Metoda ta została opracowana przez Amerykanina A. Osborne’a w 1938 roku. Był on niezadowolony z pracowników, którzy nie potrafili sami proponować kreatywnych pomysłów potrzebnych do tworzenia kampanii reklamowych. W celu wyeliminowania tego problemu zaczął on organizować spotkania grupowego myślenia i już po przeprowadzeniu kilku z nich zobaczył dużą poprawę w jakości i ilość generowanych pomysłów.

Brainstorming polega na tym, że zespół proponuje nowe idee i pomysły, łącząc zrelaksowane i nieformalne podejście z problemami biznesowymi. Taka technika zachęca ludzi do wymyślania takich rzeczy, które mogą w pierwszej chwili wydawać się nieco szalone, ale w przyszłości, niektóre z nich mogą okazać się bardzo pomocne. Dla skutecznego przeprowadzenia sesji burzy mózgów grupy, wykonaj następujące kroki:

Kroki 1: Wyznacz moderatora
Każda burza mózgów powinna mieć moderatora, który ją przygotuje i przeprowadzi. Musi to być osoba odpowiednio przygotowana do tej roli, nie przedstawiająca własnych pomysłów i nie pełniąca roli głównej (najlepiej kiedy nie jest to manager). Na moderatorze spoczywa odpowiedzialność za przeprowadzenie grupy przez kolejne punkty spotkania, pilnowanie przestrzegania reguł, dbanie o dobrą atmosferę oraz zachęcanie uczestników do aktywności. Ważne jest nagradzanie kreatywności i zachęcanie zespołu do wymyślenia, tak wielu idei, jak to możliwe, niezależnie od tego, czy są one praktyczne i dobre czy też nie.

Krok 2: Praca z grupą
Stwórz komfortowe środowisko dla sesji. Upewnij się, że pokój jest dobrze oświetlony i że masz narzędzia oraz zasoby, których potrzebujesz. Przydadzą się kolorowe kartki i długopisy. Aby sposobów na rozwiązanie problemów było jak najwięcej zaproś do udziału w dyskusji różne osoby. Pokój pełen ludzi o podobnych poglądach, nie generują tylu pomysłów co zróżnicowana grupa.

Krok 3: Przedstawienie problemu i propozycja rozwiązań
Jasno zdefiniuj problem, który należy rozwiązać. Następnie zanotuj go na kartce w kilku słowach i zachęć do proponowania rozwiązań. Wszystkie propozycje należy zapisywać w widocznym miejscu. W czasie burzy mózgów powinny obowiązywać podstawowe dyrektywy: każdy ma prawo głosu, wszystkie pomysły są tak samo cenne, krytyka jest zabroniona oraz pożądane są także szalone pomysły. Sesja pomysłowości nie powinna trwać dłużej niż godzinę. Zwykle trwa od 30 minut do 1 godziny.

Krok 4: Ocena pomysłów
Podsumowuj  wyniki  sesji tylko wtedy, gdy wszystkie pomysły zostały zgłoszone. Na tym etapie ważna jest selekcje pomysłów. Pierwsze kryterium dotyczy tego, czy idea jest możliwa do zrealizowania. Następnie należy określić 4 najbardziej trafne rozwiązania, nad którymi można dalej pracować, uszczegóławiać i wdrażać. Jednym z możliwych sposobów wyboru jest głosowanie uczestników na najlepszy ich zdaniem pomysłem.

Proces burzy mózgów może być realizowany zarówno grupowo jak indywidualnie.  Z przeprowadzonych badań wynika, że indywidualne burze mózgów są często skuteczniejsze niż grupowe. Dzieje się tak, ponieważ w grupie nie zawsze przestrzega się zasad, a często więcej uwagi przykuwa sposób i adresat wypowiedzi niż sedno problemu.Co więcej często zdarza się tak, że czekając na swoją kolej ludzie zapominają o własnych pomysłach, bądź z uwagi na negatywną ocenę boją się mówić (efekt ?blokowania?). Przy indywidualnej burzy mózgów można być swobodniejszym i bardziej twórczym. Wadą indywidualnej burzy mózgów jest znalezienie stosunkowo mniejszej liczby rozwiązań szczególnie w przypadku problemów złożonych, gdzie warto przyjrzeć się zagadnieniu z różnych stron.

Przy odpowiednim podejściu, burza mózgów może być  pomocnym narzędziem do generowania różnorodnych i niestereotypowych rozwiązań.

?Era ludzi inteligentnych ma się ku końcowi.
Nadchodzi era ludzi twórczych.”

E.Raudsepp

 

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here