Podstawowe elementy biznespalnu

91
0
UDOSTĘPNIJ
cele

Biznesplan nie jest zarezerwowany tylko dla nowych organizacji. To sposób prowadzenia wszelkich nowych projektów. Biznesplan to inaczej mapa celów, potrzeb, instrukcja postępowania, która zawiera odpowiedź na cztery podstawowe pytania: kto?, co?, jak? i przede wszystkim za ile? To ostatnie pytanie pozwala określić poziom opłacalności danej inwestycji. Jak widać zastosowanie biznesplanu pozwala na przyjrzenie się nowej organizacji narzędzie.

Samo sporządzenie biznesplanu zmusza do analizy i znalezienia odpowiedzi na całą litanię pytań.

Nie ma jednej, uniwersalnej instrukcji na temat tego, jak sporządzić biznesplan. Oczywiście w sieci można znaleźć dużą ilość wzorów. Pisząc taki dokument po raz pierwszy, należy wzorować się na dobrym przykładzie, by nie pominąć podstawowych struktur.

Do podstawowych elementów biznesplanu, możemy zaliczyć:

  • streszczenie całego dokumentu – określenie głównego celu przedsięwzięcia
  • określenie produktu, usługi – opis planu, określenie szczegółów, czyli odpowiedź na pytanie: co?
  • opis produktu – określenie jak ma wyglądać oferta, kto ma czym się zająć; to odpowiedź na pytanie: jak?, kto?
  • stworzenie lejka sprzedaży – opis strategii marketingowych
  • plan finansowy – strategia finansowa
  • analiza SWOT SWOT to akronim angielskich wyrazów:  strenghts (mocne strony),  weaknesses (słabe strony),  opportunities (szanse) oraz threats (zagrożenia). Poza tymi czterema wymiarami, metoda ta rzuca światło na wewnętrzne funkcjonowanie organizacji, jak i pozwala zdiagnozować konkurencję. Do czynników wewnętrznych umownie zalicza się mocne i słabe stronyNatomiast szanse i zagrożenia to czynniki zewnętrzne.

Biznesplan ma swoich zwolenników, jak i wrogów, którzy uważają, iż jest to dokument niepotrzebny, chyba że w procesie starania się o wsparcie finansowe. Na pewno jest to narzędzie, które całościowo przedstawia plan całego biznesu, czy też projektu i przede wszystkim pozwala na ocenę rentowności i rozpisanie pomysłu od a do z. Do słabych stron tego narzędzia możemy zaliczyć małą elastyczność, a także potrzebę zebranie osób z wielu różnych dziedzin nad jednym projektem. Warto też, dodać, iż biznesplan jest narzędziem międzynarodowym i wymaganym w trakcie starania się o granty z różnych funduszy.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here