Popraw komunikację interpersonalną już dzisiaj!

1134
0
UDOSTĘPNIJ

Komunikacja interpersonalna to najprościej mówiąc wymiana informacji pomiędzy osobami. Nie zawsze jest to komunikacja werbalna za pośrednictwem słów wypowiedzianych lub pisanych to także gesty, dźwięki i mimika twarzy, która zazwyczaj zdradza nasze prawdziwe intencje. Nadrzędną zasadą w komunikacji interpersonalnej jest takie przekazanie informacji by była ona zrozumiana i wiarygodna. Mimo tego, że posługujemy się tym samym językiem i nasze doświadczenie w komunikacji jest wieloletnie to wciąż powstają niedomówienia i konflikty.

Jak zatem poprawić komunikację interpersonalną, by rozmowa była efektywna i owocna? Naucz się słuchać!

Kluczem do skutecznej komunikacji interpersonalnej są dwie proste umiejętności – słuchania i mówienia. Dopiero potem znaczenie ma dobór słów i sposób poprawnego formułowania zdań. Na pierwszy rzut oka zasada bardzo prosta jednak rozejrzymy się wokoło i zauważmy, iż nieraz trudno nam porozumieć się zarówno na stopie prywatnej jak i zawodowej. Często jak ktoś do nas mówi to myślimy nad odpowiedzią, przerywamy, a nie słuchamy, filtrujemy informacje, oceniamy i wyciągamy słowa z kontekstu. Mówić, tłumaczyć możemy całymi godzinami ale jeśli odbiorca nie umie słuchać to nić porozumienia może zostać nie nawiązana. Jeśli jednak nauczymy się rozumieć i koncentrować na wysyłanym do nas komunikacie wówczas bez problemu, będziemy umieli i mówić i rozmawiać efektywnie.

Przekazując informację należy pamiętać o tym by komunikat był zrozumiany i powiedziany wprost. Czyli słynne: „mogłeś się domyśleć czego chciałam” jest błędnym założeniem. Nie należy oczekiwać od rozmówcy tego by się domyślał o co nam chodzi. To my mamy tak przekazać informację by ta została zrozumiana i zinterpretowana w sposób, który mieliśmy na myśli. Komunikacja interpersonalna oparta na uwadze o reakcje własne i reakcje drugiej osoby jest czynnikiem sukcesu.

Jak przebiegać powinna komunikacja w zespole?

Skuteczność komunikacji jest miarą efektywności pracy zespołu i zrealizowanymi przez niego celami. Komunikacja w zespole powinna być interaktywna, dzięki czemu pracownicy mogą wspólnie rozbudowywać pomysły, dodając nowe sugestie oraz okazując zainteresowanie dla ich opinii i zdania. Najlepszymi wskaźnikami efektywności komunikowania są: wzajemne słuchanie i bazowanie na pomysłach innych. Należy przełamywać bariery komunikacyjne, zachowywać się w sposób asertywny, podążać w określonym kierunku  oraz wykorzystywać informacje zwrotne w budowaniu i realizacji celów.

Kompetencje społeczne i emocjonalne decydują w największym stopniu o odnoszonych sukcesach w pracy i życiu osobistym, dowodzą tego badania przeprowadzone w wielu instytutach takich jak: Hay & Mac Bee, oraz Uniwersytet Harvarda. Warto więc prowadząc rozmowę skupić się na tym by aktywnie słuchać i mówić prostymi, zwięzłymi komunikatami, tak by nie popełniać błędów w komunikacji, unikać tkz. barier komunikacyjnych. Nauczenie się mówić od nowa jest trudne, to walka ze starymi nawykami.

„Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś.”
G. Gadamer

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here