Praca zespołowa – zagrożenia

2674
0
UDOSTĘPNIJ

Powszechny jest pogląd, że grupowe rozwiązywanie problemów daje wyniki lepsze niż rozwiązania indywidualne. Jednakże praca w grupie ma też swoje wady. Oczywiście jest ich zdecydowanie mniej w stosunku do niekwestionowanych zalet wynikających z pracy w grupie. Pierwszym ograniczeniem w przypadku pracy zespołowej jest czas i odrobina szczęścia. Albowiem aby zebrać odpowiednią, dobrze rozumiejąca się i kompetentna grupę osób potrzeba czasu i doświadczenia. Warto mieć na uwadze to, iż sam zbiór osób nie tworzy jeszcze zespołu.

Praca zespołowa to połączenie tych osób np. w realizacji wspólnego celu. W grupie samoczynnie tworzą się zjawiska, która nie sprzyjają efektywnej pracy. Oto najpopularniejsze z nich:

ZAGROŻENIA PRACY ZESPOŁOWEJ JAK WYELIMINOWAĆ TE ZAGROŻENIE?
Powstawanie konfliktów pomiędzy członkami zespołu Warto wyrobić w sobie nawyk konstruktywnej i kulturalnej krytyki – to bardzo ważne, by nie wyśmiewać cudzych pomysłów i nie obrażać ich sposobu pracy oraz toku myślenia. Jako lider rozwiązuj konflikty i słuchaj innych.
Zależność w podejmowaniu decyzji
i autocenzura
Przy pracy w grupie, jednostki mają tendencję do autocenzurowania własnych pomysłów, tak aby nie wypaść źle w oczach grupy Warto na początku pracy zawrzeć kontrakt z którego wynikała, że nie ma złych pomysłów. Przed autocenzurą broni też „burza mózgów”, warto również zwracać uwagę na niewerbalne zachowania.
Przystosowanie członków zespołu do jednego tempa pracy Należy wyznaczać i przestrzegać dokładnych terminów realizacji cząstkowych zadań.
Zdominowanie grupy przez jedną osobę Może zdarzyć się tak, że w zespole jest kilka silnych jednostek, które chciałyby prowadzić prym i zdominować grupę. Aby temu zapobiec trzeba wyznaczyć lidera zanim jeszcze grupa przystąpi do pracy. Oczywiście ważne jest, by była to osoba z odpowiednimi kompetencjami – również tymi miękkimi, które zapewnią sprawną komunikację.
Różnorodność poglądów i sprzeczność interesów Należy zdefiniować wspólne cele według zasady smart. Lider powinien zaszczepić w członkach swojego zespołu poczucie odpowiedzialności za realizowany cel. Każdy powinien czuć się „ojcem sukcesu.”
Unikanie brania odpowiedzialności tzn. próżniactwo społeczne Gdy ludzie pracują razem, często mają wrażenie, że nie da się określić wpływu indywidualnej pracy na wynik zespołu, a odpowiedzialność jest grupowa, czyli nie moja! Aby przeciwdziałać temu zjawisku należy dbać o to by każdy był odpowiedzialny za jakiś fragment zadania oraz miał przydzieloną rolę i obowiązki.
Konformizm w grupie Członkowie zespołu zamiast wygłaszać własne poglądy, powtarzają poglądy jednostek uznawanych przez siebie za silniejsze w grupie. Aby wyeliminować te zjawisko dobrze jest zaprosić do wygłaszania opinii członków grupy w ustalonej kolejności — zaczynając od jednostki z najmniejszą siłą przebicia.
Polaryzacja grupowa Grupa, jako że jest czymś więcej niż sumą poszczególnych jednostek, ma też tendencję do przesuwania granicy ryzyka. Mówiąc prościej — grupa jest w stanie zgodzić się na znacznie bardziej ryzykowne działanie, niż zrobiłaby to pojedyncza jednostka. Warto, więc dokładnie rozważyć ryzyko podejmowanych przez grupę decyzji.

Z wymienionych w tabeli zagrożeń płynących z pracy zespołowej wielu specjalistów jako największą wadę pracy w grupie podkreśla brak odpowiedzialności. Dlatego kluczową rolę odgrywa lider, kierownik który stoi na czele. To do jego zadań należy monitorowanie wad pracy zespołowej, tak by szybko jest zdiagnozować i wykluczyć poprzez wzajemną rozmowę.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here