Przywództwo sytuacyjne kluczem do sukcesu Twojego zespołu

649
0
UDOSTĘPNIJ

Można śmiało powiedzieć, że dostępność do informacji i wiedzy jest codziennością XXI wieku. Dawniej, informacja przewożona była na piśmie, często obrazkowym, co trwało nawet i pół roku, dzięki temu ludzie tworzyli i reagowali spontanicznie na sytuacje. Dzisiaj właściwie na każde pytanie jest gotowa odpowiedź i model wedle którego należy postępować. Jak wszystko i to ma dwie strony medalu. Nasuwa się pytanie czy do zarządzania ludźmi, gdzie każdy człowiek jest inny i wyjątkowy też można opracować jeden uniwersalny model? Jak się okazuje, wiele takich modeli powstało ale czy są one skuteczne i zdają egzamin w zderzeniu z różnicami indywidualnymi?

Cytując za Kenem Blanchardem model jest tylko jeden i nosi tytuł: „różne style dla różnych osób”. Przyjęty styl zarządzania przez jedną osobę powinien być zależny od sytuacji i pracownika. Stąd nazwa „przywództwo sytuacyjne”, zależne bowiem od zadania, celu, warunków realizacji, a przede wszystkim od ludzi. Podstawą skutecznego i efektywnego przewodzenia zespołem jest rozumienie różnorodności jego członków. W końcu słownikowa definicja zarządzania mówi o tym, iż jest to osiąganie wyników za pośrednictwem innych ludzi.

Mówiąc o zarządzaniu, zawsze będziemy poruszać się po pewnym schemacie, bez względu na branżę czy ilość osób w zespole. Kierownik zazwyczaj ma cztery podstawowe zadania:

Jest to prosty, zrozumiały  schemat jednak nie prowadzi on do wybitnych rezultatów i dobrej atmosfery, jest on bowiem uniwersalny i nieelastyczny, czyli jednocześnie dla wszystkich, a przy tym dla nikogo. Warto zastanowić się w których z tych czterech obszarów można zastosować przywództwo sytuacyjne i podejść do zarządzania mając na uwagę rodzaj zadania i poszczególnych członków zespołu.

Chcąc wprowadzić przywództwo sytuacyjne w kulturę swojej organizacji należy przyjrzeć się każdemu pracownikowi Twojego zespołu – zidentyfikować jego mocne i słabe strony, poznać umiejętność i kompetencje, a także wyznaczyć obszary rozwoju. Po dokładnym zbadaniu każdego z członków zespołu trzeba określić dwa wymiary – jego przybliżone zaangażowanie w realizację zadania/celu oraz kompetencje – czy są one takim poziomie, że cel zostanie zrealizowany. Badanie zaangażowania opiera się na obserwacji zachowania i podejścia do pracy.

Dla wielu kierowników elastyczne podejście do przywództwa
stanowi poważne wyzwanie, ponieważ wymaga zmian. Należy mieć na uwadze, że tak jak pracownik jest wyjątkowy tak samo i manager. Każdy ma swoje preferowane schematy zachowania, wynikające z posiadanych predyspozycji i doświadczeń. Poprzez napływ wielu międzynarodowych korporacji na nas ojczysty rynek zmienia się podejście z „kija i marchewki”, na nowe dostosowane do sytuacji i ludzi podejście np. przywództwa sytuacyjnego.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here